Javni razpisi

 • Status javnih razpisov

 • Leto javnih razpisov

 • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)Pred-financiranje (PF) 3021-5/2021-SRRS-1 Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijInvito a partecipareFELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁRA PF1, PF3, ANS Javni razpis in razpisna dokumentacija sta razvidna v e-Rskladu
4.806.192,00 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno. 5.000 - 250.000 36 36
 • 25/10/2021
 • 31/12/2021
Odprto
Podjetništvo (B) 3021-4/2021-SRRS-4 Javni razpis-posojila za investicijske projekte v gospodarstvu-B1sprememba 1 B1 7.700.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-3/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5 sprememba 1 B5 17.040.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-2/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 B5 6.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-3/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelavesprememba 1sprememba 2sprememba 3 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
11.000.000,00 posojilo obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,65% do 2,20% letno ali 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,20% do 2,60% letno 5.000,00 - 1.000.000,00 240 36
 • 05/07/2021
 • 02/08/2021
 • 20/09/2021
 • 25/10/2021
 • 15/11/2021
 • 15/12/2021
Odprto
Občine (C) 0301-1/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam C1 10.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1sprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
3.000.000,00 posojilo ROM za izračun državne pomoči + pribitek od 0,10% do 0,50% 5.000,00 - 150.000,00 216 24
 • 09/04/2021
 • 30/04/2021
 • 31/05/2021
 • 30/06/2021
 • 31/08/2021
 • 08/11/2021
 • 06/12/2021
 • 10/01/2022
 • 07/02/2022
Odprto
Pred-financiranje (PF) 3301-001/2021 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvusprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4 PF2 3.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-001/2021 Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijsprememba 1 PF1, PF3 4.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) - PF2 PF2 6.000.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3 PF3 3.900.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-002/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacijSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF1 1.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektovSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF3 3,900,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-003/2020 Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe)Sprememba 1Sprememba 2 PF2 600,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-001/2020 Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelaviSprememba 1Sprememba 2 A1 3,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-004/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjihSprememba 1 B1 20,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-007/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi A1 7,200,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-005/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode B1 6,656,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča