Javni razpisi

  • Status javnih razpisov

  • Leto javnih razpisov

  • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) - PF2 PF2 6.000.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3 PF3 3.900.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-002/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacijSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF1 1.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektovSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF3 3,900,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-003/2020 Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe)Sprememba 1Sprememba 2 PF2 600,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-001/2020 Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelaviSprememba 1Sprememba 2 A1 3,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-004/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjihSprememba 1 B1 20,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-007/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi A1 7,200,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-005/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode B1 6,656,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča