Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Javne ustanove

Nov finančni produkt je namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in na drugih socialnih področjih.

Vlagatelji

 • Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna agencija.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 1,86 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,57 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 5 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb
 • Investicije v vodno omrežje/kanalizacijski sistem
 • Izgradnja čistilne naprave
 • Nakup objekta/nepremičnine
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (emisijska/energetska/snovna/vodna produktivnost, višina vlaganj v BAT)

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021, so:

 • Nakup/gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov oz. objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema
 • Novi delovni stroji
 • Prevozna sredstva
 • Neopredmetena sredstva

Zavarovanje

Praviloma le z menicami (ob upoštevanju dobre finančne in kreditne ocene)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture je bil objavljen v Uradnem listu št. 60 z dne 6. 5. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija