Plan predvidenih objav razpisov

Sklad lahko objavi javni razpis na podlagi potrjenega Poslovno in finančnega načrta, ki ga pripravi za dvoletno obdobje in mora biti potrjen s strani Vlade Republike Slovenije. Poslovno in finančni načrt za leti 2020 in 2021 je bil potrjen 27. 3. 2020. Za leto 2021 je bilo sprva potrjenih 30.000.000,00 EUR, vendar zaradi blaženja posledic epidemije COVID-19 in novih vsebin (digitalizacija, nizkoogljična tehnologija, zeleno gospodarstvo), Sklad planira povečanje sredstev za spodbude v letu 2021 na skupno višino 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR
  • Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2.000.000,00 EUR.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) A1 - Primarna kmetijska pridelava
Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč 4.000.000,00 posojilo marec 2021
Pred-financiranje (PF) PF1 - Projekti neprofitnih organizacij
PF2 - Projekti kmetijskih gospodarstev
PF3 - Projekti v gospodarstvu
Odobrena, neizplačana evropska sredstva 6.000.000,00 posojilo februar 2021