Na vsebinoNa glavni meni

Plan objav razpisov

Zaradi izredne dinamike sprememb v ekonomskem okolju Slovenije in širšem geopolitičnem prostoru (izzvenevanje posledic COVID pandemije, v februarju letos začetek vojne v Ukrajini, visoka inflacija, problemi globalnih dobaviteljskih verig, posledice poletne suše in energetska kriza) se dinamično spreminjajo tudi potrebe po finančnih sredstvih za pokrivanje razvojnih vrzeli pri subjektih regionalnega razvoja. Sklad tako povečuje obseg razpisanih sredstev na vseh štirih programih (Podjetništvo, Kmetijstvo in gozdarstvo, Neprofitne organizacije ter Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja) v letih 2022 in 2023 za skupaj 20 mio € glede na prvotni plan. Sredstva bo Sklad namenil spodbujanju digitalnega in zelenega prehoda, s ciljem zmanjševanja razvojnih razlik med regijami. V okviru štirih programov bodo vlagatelji s sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ali večletnega finančnega okvira (VFO). V spodbude Sklad vključuje regionalna in trajnostna načela: okoljska, družbena in upravljavska (ESG) in načelo, da se ne škoduje bistveno (DNSH), bodisi v obliki pogojev, meril za izbiro ali določanja višine obrestne mere.

Finančni produkti SRRS bodo v letu 2023 oblikovani v okviru štirih programov, in sicer:

  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A),
  • Podjetništvo (B),
  • Lokalna infrastruktura (C) in
  • Neprofitne organizacije (D).

Program Naziv produkta Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO invest Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije v kmetijsko pridelavo in bodo pripomogle k prilagajanju na podnebne spremembe. 6.000.000 posojilo november 2023
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO FI mladi Ugodna razvojna posojila za mlade kmete, s portfeljskim jamstvom, subvencijo OM in kapitalskim znižanjem za dosežen cilj zelenega prehoda. 25.000.000 posojilo december 2023 odvisno od dogovora z ministrstvom
Podjetništvo (B) BIZI OPO invest Nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje večjih razvojnih investicij na obmejnih problemskih območjih 10.000.000 posojilo december 2023 odvisno od dogovora z ministrstvom