Na vsebinoNa glavni meni

Plan objav razpisov

Finančne spodbude SRRS bodo v letih 2024 in 2025 izvajane v okviru štirih programov, in sicer Podjetništvo (BIZI), Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO), Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (LOKALNO) in Neprofitne organizacije (NVO)., v okviru katerih bodo na razpolago tudi sredstva za projekte na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. SRRS znotraj posameznega programa oblikuje finančne produkte, ki jih razpisuje preko javnih razpisov. V letih 2024 in 2025 bodo finančne spodbude usmerjene v projekte, ki bodo prispevali k brezogljičnemu gospodarstvu, k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno odgovornim projektom, s fokusom v ustvarjanje konkurenčnega okolja za MSP, ki so temelj našega gospodarstva. 

Finančni produkti SRRS bodo v letih 2024 in 2025 oblikovani v okviru štirih programov, in sicer:

  • Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO),
  • Podjetništvo (BIZI),
  • Lokalna infrastruktura (LOKALNO) in
  • Neprofitne organizacije (NVO).

 

 

Program Naziv produkta Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO FI mikro Brezobrestna mikroposojila namenjena mladim kmetom in majhnim kmetijam za financiranje investicijskih in obratnih sredstev. 2.360.000 posojilo maj 2024
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO FI mladi Ugodna razvojna posojila za mlade kmete, s portfeljskim jamstvom, subvencijo OM in kapitalskim znižanjem za dosežen cilj zelenega prehoda. 6.890.000 posojilo maj 2024
Podjetništvo (BIZI) BIZI Les Finančni produkt namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. 6.000.000 posojilo junij 2024
Podjetništvo (BIZI) BIZI Zadruge Finančni produkt namenjen spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti na področju zadružništva. 6.000.000 posojilo junij 2024
Lokalna infrastruktura (LOKALNO) LOKALNO Javne ustanove Finančni produkt namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in drugih socialnih področjih. 2.000.000 posojilo junij 2024
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO Dopolnilne Finančni produkt namenjen Izboljšanju dohodkovnega položaja kmeta, ustvarjanje delovnih mest, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev, spodbujanje trženja 2.000.000 posojilo julij 2024
Neprofitne organizacije (NVO) NVO Gasilci Finančni produkt je namenjen sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za izvajanje dejavnosti javne lokalne službe pri operativnih nalogah gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije. 2.000.000 posojilo september 2024
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO Green Finančni produkt namenjen kmetijskim gospodarstvom, za investicije s področja zelenih projektov, zlasti OVE, URE 2.000.000 posojilo oktober 2024
Podjetništvo (BIZI) BIZI OPO Invest Finančni produkt namenjen projektom za spodbujanje večjih razvojnih investicij na obmejnih problemskih območjih (OPO). 20.000.000 posojilo november 2024
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO FI mikro Brezobrestna mikroposojila namenjena mladim kmetom in majhnim kmetijam za financiranje investicijskih in obratnih sredstev. 2.360.000 posojilo januar 2025
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO FI mladi Ugodna razvojna posojila za mlade kmete, s portfeljskim jamstvom, subvencijo OM in kapitalskim znižanjem za dosežen cilj zelenega prehoda. 6.890.000 posojilo januar 2025
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO Kmetijska zemlja Finančni produkt namenjen nakupu kmetijskih zemljišč. 2.000.000 posojilo januar 2025
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) AGRO Zemlja in gozd Finančni produkt namenjen nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč. 2.000.000 posojilo januar 2025