Temeljni notranji akti

1.

Temeljni notranji akti

NazivDatum sprejetjaVeljavnost odVeljavnost doSprememba oz. čistopis dokumenta
Ustanovitveni akti 23/07/2009 24/07/2009 Čistopis SV 174/22 z dne 24.3.2022
Splošni pogoji poslovanja 07/11/2019 08/11/2019 SPP Sklada-NPB z dne 8.5.2020
Splošni pogoji poslovanja 18/03/2015 19/03/2015 07/11/2019
Pravilnik o dodeljevanju spodbud 18/03/2015 19/03/2015 Pravilnik-NPB z dne 3.5.2022
2.

Notranji akti s področja spodbud

NazivDatum sprejetjaVeljavnost odVeljavnost doSprememba oz. čistopis dokumenta
Pravilnik o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja 01/02/2022 02/02/2022
3.

Drugi notranji akti

NazivDatum sprejetjaVeljavnost odVeljavnost doSprememba oz. čistopis dokumenta
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 22/05/2018 22/05/2018 Pravilnik-NPB z dne 19.6.2019
Pravilnik o kriterijih za spremembo pogodbenih določil in odpisu obveznosti dolžnikov 08/11/2016 08/11/2016
Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada 25/03/2016 25/03/2016
Politika kakovosti 31/03/2022