Temeljni notranji akti

1.

Temeljni notranji akti

NazivDatum sprejetjaVeljavnost odVeljavnost doSprememba oz. čistopis dokumenta
Ustanovitveni akti 23/07/2009 24/07/2009 Čistopis SV 451/20 z dne 3.9.2020
Splošni pogoji poslovanja 07/11/2019 08/11/2019 SPP Sklada-NPB z dne 8.5.2020
Splošni pogoji poslovanja 18/03/2015 19/03/2015 07/11/2019 Pravilnik-NPB z dne 7. 10.. 2021
Pravilnik o dodeljevanju spodbud 18/03/2015 19/03/2015 Pravilnik-NPB z dne 22.5.2019
2.

Drugi notranji akti

NazivDatum sprejetjaVeljavnost odVeljavnost doSprememba oz. čistopis dokumenta
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 22/05/2018 22/05/2018 Pravilnik-NPB z dne 19.6.2019
Pravilnik o kriterijih za spremembo pogodbenih določil in odpisu obveznosti dolžnikov 08/11/2016 08/11/2016
Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada 25/03/2016 25/03/2016
Politika kakovosti 03/07/2018