Rezultati razpisov

Rezultati po zaključenih javnih razpisih

Rezultati Program Naziv produkta Leto objave Št. javnega razpisa Naziv razpisa Objava v Ur.l.RS,
št./z dne
+ C C1 2021 3021-7/2021-SRRS Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 209/31.12.2021
6/14.01.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13022 OBČINA PREDDVOR Graditev športne dvorane s širitvijo šole posojilo 3.000.000,00
2 13540 OBČINA SELNICA OB DRAVI Vrtec Selnica ob Dravi posojilo 2.499.997,00
SKUPAJ posojilna sredstva 5.499.997,00
+ B B1 2021 3021-7/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu 209 /31.12.2021
6 /14.1.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13722 Anaji d.o.o. Ohranjanje dejavnosti podjetja posojilo 0,00
2 13221 SEBASTJAN ŠKETAKO S.P. Izgradnja samopostrežne avtopralnice posojilo 0,00
3 13562 ILIRIKA FINTRADE d.o.o. Vila Pavlina - Nov nastanitveni objekt najvišje kakovosti v Kranjski gori posojilo 500.000,00
4 13901 KOINSTAL d.o.o. Izgradnja hale posojilo 100.000,00
5 13822 JANEZ BOBOVNIK S.P. Pridobitev kredita za obnovo prodajalne in plačilo obratnih sredstev posojilo 0,00
6 13375 FUNKIT MARKETING, Marko Filipič s.p. Nakup poslovnih prostorov - pisarn posojilo 102.000,00
7 13501 SONCE Invest Ltd. Nakup novih poslovnih prostorov SONCE invest d.o.o. posojilo 296.000,00
SKUPAJ posojilna sredstva 998.000,00
+ A A1 2021 3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1 44/26.3.2021
97/18.6.2021
128/13.8.2021
184/26.11.2021
15/4.2.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 10528 Šenk Anton Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 110.244,00
2 10602 MEDVED STANKO Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 62.885,00
3 10603 PRINČIČ Boleslav Nakup kmetijskega zemljišča z vinogradom posojilo 121.535,00
4 10746 GOŠNIK MATJAŽ Nakup kmetijske zemlje posojilo 28.359,00
5 10784 Leskošek Bojan nakup kmetijskih zemljišč posojilo 58.578,00
6 10787 Golež Franc nakup kmetijskih zemljišč posojilo 0,00
7 10749 BRUMEC ŠTEFAN NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 110.000,00
8 10661 Ambrož Peterka nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0,00
9 10880 GORIČANEC IVAN Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 18.000,00
10 10920 Golež Franc nakup kmetijskih zemljišč posojilo 35.580,00
11 10982 Podlesnik Anton Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 35.000,00
12 10941 Urška Prevorčič Štumpfl nakup gozdnih zemljišč posojilo 10.000,00
13 11026 Vrbek Klemen Nakup zemljišča posojilo 0,00
14 11024 Klemen Podpečan nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 41.009,00
15 10622 Kosi Sonja nakup kmetijskih zemljišč posojilo 26.000,00
16 10981 Robi Staniša nakup gozdnega zemljišča posojilo 0,00
17 11020 Arh Kukovica Anamarija Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0,00
18 10681 PEČOVNIK ANTON NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 45.000,00
19 11240 Peterka Ambrož Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 19.000,00
20 10829 SMOGAVC IRENA Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 148.200,00
21 11261 FUJS ROBERT nakup kmetijskih zemljišč posojilo 113.097,00
22 11430 Miha Šlaus Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 60.000,00
23 11433 Roblek Slavko Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 36.817,55
24 11461 Kužnik Stanislav Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 50.000,00
25 11431 HUDOBIVNIK ŠTEFAN Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 29.870,50
26 11531 KOŠEC TOMAŽ nakup kmetijskih zemljišč posojilo 82.845,00
27 11729 ČRETNIK SIMON nakup kmetijskih zemljišč posojilo 17.185,00
28 10743 Marinič Boris Nakup zemljišča posojilo 0,00
29 11662 BUKVIČ UROŠ NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 128.000,00
30 11661 Zaplotnik Jure Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 120.000,00
31 11300 Klemen Vrbek Nakup zemljišča posojilo 34.066,00
32 11882 CIGÜT ŠTEFAN NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 110.016,00
33 11867 KOZAR ROBERT nakup kmetijskih zemljišč posojilo 150.000,00
34 12084 Kladnik Urška NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 0,00
35 12361 Studen Peter Nakup zemljišča Duple posojilo 50.000,00
36 12183 Staniša Robi nakup gozdnega zemljišča posojilo 15.000,00
37 12404 Golob Tatjana NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 0,00
38 12409 Marinič Boris Nakup zemljišča posojilo 0,00
39 12193 KÜČAN DEJAN Nakup kmetijskega zemljišča. posojilo 26.000,00
40 12403 HARI ALEŠ Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 0,00
41 11723 EVA GRAH Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 22.000,00
42 11825 Žagar Janez nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0,00
43 11688 Kresnik Maja nakup kmetijskih zemljišč posojilo 29.000,00
44 12520 Korenjak Martin nakup kmetijskih zemljišč posojilo 85.270,00
45 12500 Zupanič Ivan Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 105.240,00
46 12542 Goričan Uroš nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 150.000,00
47 12660 Kunej Peter Nakup kmetijskega zemljišča za njivo in pašnik posojilo 0,00
48 12860 Špehar Matija Nakup zemljišč in ureditev pašnika posojilo 0,00
49 12900 CIGAN JOŽEF NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 0,00
50 12960 Kladnik Urška Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 73.185,00
51 12920 Hajšek Andrej NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 55.000,00
52 12800 Žagar Janez Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0,00
53 13200 Mumelj Klemen Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 0,00
54 12882 KOVAČ GREGOR NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA - TRAVNIKA posojilo 0,00
55 13222 MADON ZORAN Nabava kmetijskih zemljišč posojilo 23.428,00
56 12640 Bergant Stanislav Nakup gozdnega zemljišča posojilo 15.000,00
57 13140 HARI ALEŠ Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 55.000,00
58 13220 CIGAN JOŽEF NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 13.000,00
59 12420 JEZERNIK BOJAN Nakup gozdnih zemljišč posojilo 5.200,00
60 13840 ŠVARC BOJAN Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 35.783,00
61 13865 Satler Rok nakup kmetijskih zemljišč posojilo 15.716,00
62 13701 Žagar Janez Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0,00
63 13680 KOVAČ GREGOR NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA - TRAVNIKA posojilo 25.000,00
64 13720 GEDER ANTON Nakup kmetijskega in gozdnega zemljišča. posojilo 16.000,00
65 13867 Oblak Štefanija Nakup zemljišča, njive posojilo 29.548,00
66 13862 Zorec Marjan Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 139.668,00
67 13866 Stajnko Kristjan Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 15.000,00
SKUPAJ posojilna sredstva 2.800.325,00
+ A A1 2021 3301-3/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave 97/18.6.2021
100/24.6.2021
135/27.8.2021
163/15.10.2021
189/3.12.2021
15/4.2.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11203 NOVAK JANEZ NAKUP GOSPODARSKEGA OBJEKTA - HLEVA ZA GOVEJO ŽIVINO IN SKLADIŠČA ZA KRMO posojilo 128.492,12
2 11204 JANEZ TRILLER INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V HLEVU IN NAKUP MOLZNEGA ROBOTA IN NOTRANJE OPREME posojilo 194.957,14
3 11266 KOROŠEC ANDREJ IZGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO ŽIVINO posojilo 0,00
4 11220 MIHA PUPIS Nakup zemljišč in ureditev spletne strani s spletno trgovino posojilo 0,00
5 11310 VALENTINČIČ JANEZ NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 0,00
6 11345 Trogar Ana nakup kmetijskega objekta posojilo 35.000,00
7 11202 Napotnik Jakob Posodobitev prireje mleka posojilo 592.241,00
8 11344 Košec Tomaž Novogradnja hleva za krave molznice s pripadajočo opremo posojilo 869.557,00
9 11362 JUNC ROMAN NOVOGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 200.000,00
10 11307 Arh Kukovica Anamarija Nakup kmetije posojilo 22.000,00
11 11363 LEBER MILAN Skladiščni objekt posojilo 0,00
12 11953 ZEVNIK ANTON Nakup traktorja New Holland posojilo 0,00
13 12002 VALENTINČIČ JANEZ NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 0,00
14 11352 Pesek Alenka Gradnja objekta za skladiščenje kmetijskih pridelkov posojilo 81.000,00
15 11361 Kastelic Andraž naprava orehovega nasada posojilo 10.000,00
16 11761 Vranjek Vinko Nakup sadik hmelja in kmetijske mehanizacije posojilo 157.640,00
17 12007 VIDIC Pavel Novogradnja hleva za krave molznice z opremo in silos posojilo 350.000,00
18 11304 MAHORIČ JANEZ Novogradnja hleva za prašiče pitance in tekače ter skladišč za krmljenje posojilo 66.541,00
19 12340 VALENTINČIČ JANEZ Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 150.000,00
20 12265 SINIC BORUT Rekonstrukcija in novogradnja objekta za rejo prašičev. posojilo 0,00
21 11426 Borovnik Alenka Izgradnja hleva za piščance na kmetiji Borovnik posojilo 600.000,00
22 12661 Ročnik Gregor Nakup dela molznega robota Lely astronavt 5 posojilo 55.000,00
23 12703 Golob Tatjana NAKUP KMETIJE posojilo 19.000,00
24 13305 Marjan Jelčič NOV HLEV posojilo 0,00
25 13760 GROBNIK FRANC Novogradnja hleva za prašiče ter skladišč za krmo posojilo 0,00
26 13303 Goričan Uroš Gradnja hleva, opornega zidu, gnojišča in jame, nakup kmetijske mehanizacije in opreme posojilo 311.199,00
27 13480 Strmšnik Ernest Obnova hleva za vzrejo pitancev posojilo 170.000,00
28 13740 Bezgovšek Miha Nakup kmetije posojilo 37.000,00
SKUPAJ posojilna sredstva 4.049.627,26
+ D DIGIT 55+ 2022 0301-1/2022-SRRS-12 Sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 70/20. 5. 2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 14379 3QIT d.o.o. Neformalna izobraževanja za odrasle, stare 55+ na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 Nepovratna sredstva -
2 14293 A. L. P. PECA d.o.o. Digitalno opismenjevanje v Mežiški dolini Nepovratna sredstva 15.478,00
3 14271 ACADEMIA d.o.o. Digit55 Nepovratna sredstva -
4 14267 AGORA, d.o.o., Ljubljana Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let in več ma področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
5 14238 AZM LU MARIBOR Izobraževanja za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
6 14373 B & B, d.o.o. GO DIGIT 55+ Nepovratna sredstva 42.068,80
7 14402 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Podravska regija Nepovratna sredstva -
8 14244 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Ljubljana Nepovratna sredstva -
9 14395 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Podravska regija Nepovratna sredstva -
10 14294 Biotehniški center Naklo Vklopi.se na BC naklo Nepovratna sredstva -
11 14277 CENE ŠTUPAR - CILJ Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle na 55 let na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva 41.444,80
12 14170 CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM Aktivnosti za digitalno vključenost odraslih - ADVO Nepovratna sredstva -
13 14268 CIK TREBNJE DigiIvG55.sem Nepovratna sredstva 19.599,20
14 14248 CIK TREBNJE DigiTR55.sem Nepovratna sredstva 10.361,20
15 14234 Digital School l.t.d. Digitalno izobraževanje za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
16 14252 DOBA EPIS d.o.o. Pridobivanje digitalnih kompetenc - 55+ Nepovratna sredstva -
17 14175 Društvo NOVUS Di-SPOT - Točka za razvoj digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
18 14389 EKOKNAP d.o.o. Izobraževanje za starejše od 55let Nepovratna sredstva -
19 14364 EPRO Ljutomer d.o.o. Program za neformalno izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi kompetencami Nepovratna sredstva -
20 14598 FOREACH LABS d.o.o. Izobraževanja na področju digitalnih kompentec Nepovratna sredstva -
21 14273 Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova E-ksperti 55+ Nepovratna sredstva 22.220,00
22 14181 GIMNAZIJA LJUTOMER DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
23 14283 IC Geoss d.o.o. Izobraževanje za starejše od 55. let Nepovratna sredstva -
24 14284 ICRA d.o.o. Idrija Dvig digitalnih kompetenc pri odraslih, starejših od 55 let Nepovratna sredstva -
25 14281 Inštitut Antona Trstenjaka Izvajanje neformalnih izobraževanj na področju digitalnih kompetenc za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
26 14231 IPIS, d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
27 14240 ISA ZNANJE d.o.o. Digi 55+ Nepovratna sredstva -
28 14378 KADRING d.o.o. Dvig digitalnih kompetenc v podravski regiji Nepovratna sredstva -
29 14405 KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA Neformalno izobraževanje odraslih nad 55 let na področju digitalnih kompetenc - leto 2022 Nepovratna sredstva -
30 14322 Knjižnica Gornja Radgona Z digitalnimi znanji do večje vključenosti v družbo Nepovratna sredstva -
31 14299 KNJIŽNICA MIRANA JARCA Digitalna inkluzija - digitalno opismenjevanje odraslih 55+ Nepovratna sredstva -
32 14241 LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Digitalno izobraževanje za starejše 55+ v Goriški regiji Nepovratna sredstva 25.964,00
33 14251 LJUDSKA UNIVERZA CELJE LUC DIGI BON 55+ Nepovratna sredstva -
34 14381 Ljudska univerza Jesenice Digi55+ Nepovratna sredstva -
35 14292 LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA BodiDigi Nepovratna sredstva 19.599,20
36 14300 Ljudska univerza Kranj KR Digi 55+ - neformalna izobraževanja za odrasle stare 55 let ali več na področju digi. kompetenc Nepovratna sredstva -
37 14356 LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA DigiBON izobraževanja za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 Nepovratna sredstva 20.348,00
38 14372 LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA Izobraževanje starejših od 55 let - DIGIT 55+ Nepovratna sredstva 11.484,40
39 14182 Ljudska univerza Ormož Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva -
40 14253 LJUDSKA UNIVERZA PTUJ DIGIT 55+: Z nami do digitalnega bona Nepovratna sredstva 30.085,20
41 14242 LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA Digitalno opismenjevanje za odrasle 55+ Nepovratna sredstva -
42 14256 LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
43 14174 LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Digitalne kompetence starejših od 55 let Nepovratna sredstva 11.858,80
44 14263 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ Program za nef. izob. starejših od 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za 2022 Nepovratna sredstva -
45 14363 LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Digitalne kompetence 55+ za leto 2022 Nepovratna sredstva 46.811,20
46 14346 LU KRŠKO DIGIT 55+ Posavje Nepovratna sredstva 21.471,20
47 14374 LU NOVA GORICA Digitalni programi 55+ Nepovratna sredstva -
48 14180 LU SEŽANA Izobraževanje za digitalno pismenost za starejše od 55 let Nepovratna sredstva 19.599,20
49 14298 LUR Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva 30.210,00
50 14383 MICRO TEAM d.o.o. Digitalno vključeni v Osrednjeslovenski regiji (55+) Nepovratna sredstva -
51 14410 MICRO TEAM d.o.o. Digitalna izobraževanja v Jugovzhodni regiji (55+) Nepovratna sredstva -
52 14432 MICRO TEAM d.o.o. Digitalni vklop v Goriški regiji Nepovratna sredstva -
53 14233 MOCIS center za izobraževanje odraslih Neformalna izobraževanja za odrasle nad 55 let Nepovratna sredstva -
54 14408 Modrijan izobraževanje, d.o.o. Izobraževanja odraslih (55+) o digitalnih kompetencah Nepovratna sredstva -
55 14288 Modrijan izobraževanje, d.o.o. Izobraževanja odraslih (55+) o digitalnih kompetencah Nepovratna sredstva -
56 14404 MURAT, d.o.o. digitalna preobrazba nad 55 let Nepovratna sredstva -
57 14403 OKC Neformalna izobraževanja za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
58 14264 OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA Izobraževanje starejših od 55 let za digitalne kompetence Nepovratna sredstva 15.228,40
59 14286 OŠ Srečka Kosovela Sežana Izobraževanje odraslih Bon '22 Nepovratna sredstva -
60 14438 PCO Izvedba neformalnih izobraževanja za starejše od 55 leta na Obalno-kraškem območju Nepovratna sredstva -
61 14396 Podjetniški inkubator Kočevje Neformalna izobraževanja za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc 2022 Nepovratna sredstva -
62 14261 POSOŠKI RAZVOJNI CENTER DIGIT 55 + v Zgornjem Posočju Nepovratna sredstva -
63 14287 RA KOZJANSKO Izobraževanje D DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
64 14223 RIC NOVO MESTO Vklopi se v digi svet Nepovratna sredstva -
65 14390 SGERM d.o.o. Izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
66 14409 Simbioza Genesis, socialno podjetje Digitalna Simbioza 55+ Vse življenje se učimo Nepovratna sredstva -
67 14361 Simbioza Genesis, socialno podjetje Digitalna Simbioza 55+ Vse življenje se učimo Nepovratna sredstva -
68 14348 SK Slovenske Konjice Izvajanje neformalnih digitalnih izobraževanj za odrasle +55 Nepovratna sredstva -
69 14414 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig. komp.- GORIŠKA Nepovratna sredstva 25.964,00
70 14429 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.- SAVINJSKA Nepovratna sredstva 46.312,00
71 14419 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp. - KOROŠKA Nepovratna sredstva 15.478,00
72 14417 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-JUGOVZHOD Nepovratna sredstva 27.212,00
73 14425 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POMURSKA Nepovratna sredstva 27.212,00
74 14427 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POSAVSKA Nepovratna sredstva 20.972,00
75 14424 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PODRAVSKA Nepovratna sredstva 49.934,00
76 14422 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-OSREDNJESL Nepovratna sredstva 61.668,00
77 14431 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-ZASAVSKA Nepovratna sredstva 15.478,00
78 14428 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PRIM-NOTR Nepovratna sredstva 14.230,00
79 14420 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-OBA-KRAŠKA Nepovratna sredstva -
80 14413 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-GORENJSKA Nepovratna sredstva -
81 14371 SŠ Domžale Dvig digitalnih kompetenc za osebe starosti nad 55 let Nepovratna sredstva -
82 14358 STPŠ TRBOVLJE Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva -
83 14243 ŠC SLOVENSKE KONJICE - ZREČE Digitalna pismenost 55+ Nepovratna sredstva -
84 14392 ŠC Velenje Digitalni boni 22 Nepovratna sredstva -
85 14399 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_OSREDNJESLOVENSKA Nepovratna sredstva -
86 14412 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_ZASAVJE Nepovratna sredstva -
87 14416 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_GORIŠKA Nepovratna sredstva -
88 14418 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_PODRAVSKA Nepovratna sredstva -
89 14423 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_POMURSKA Nepovratna sredstva -
90 14421 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_KOROŠKA Nepovratna sredstva -
91 14430 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_POSAVSKA Nepovratna sredstva -
92 14426 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_PRIMORSKO-NOTRANJSKA Nepovratna sredstva -
93 14433 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_JUGOVZHODNA Nepovratna sredstva -
94 14434 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_SAVINJSKA Nepovratna sredstva -
95 14435 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_OBALNO-KRAŠKO Nepovratna sredstva -
96 14436 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_GORENJSKA Nepovratna sredstva -
97 14344 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo Vklopi.se Nepovratna sredstva -
98 14265 UPI Žalec DIGITALNO VKLJUČEN.SI Nepovratna sredstva -
99 14352 Zavod BETA Digi55+ Severna Primorska Nepovratna sredstva -
100 14437 Zavod CRI Izobraževanje DIGIT-55 Nepovratna sredstva -
101 14367 ZAVOD ŠOLT Izobraževanja za starejše 55+ Nepovratna sredstva -
102 14291 ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod Izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi kompetencami v Primorsko notranjski regiji Nepovratna sredstva -
103 14380 Zavod ZRI, Celje Izobraževanja DIGI 55+ Nepovratna sredstva -
104 14190 ZDRUŽENJE SUTŽO Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
105 14274 ZIK ČRNOMELJ Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva 10.610,80
106 14282 ZLU Neformalni programi za odrasle starejše od 55 let na področju digitalnih kompetenc 2022 Nepovratna sredstva 14.604,40
Skupaj 733.506,80 €
+ B B5 2021 3021-2/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 115/16.7.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11355 ELTAS d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme posojilo 269.902,00
2 11379 FIPOSOR d.o.o. UREDITEV GOSTINSKEGA OBJEKTA FIPOSOR posojilo 352.824,00
3 11366 HIDEX d.o.o. NABAVA VISOKOTLAČNEGA CNC STROJA ZA VODNI RAZREZ ZA PE ŠENTJERNEJ posojilo 144.000,00
4 11368 NEPLAST d.o.o. Miren Novi poslovni prostori in stroj za proizvodnjo kozarcev iz papirja posojilo 420.500,00
5 11400 BRING REŠITVE, d.o.o. Kolesarski hostel Haloze posojilo 185.721,00
6 11369 ŠPICA d.o.o. NAKUP NOVE PROIZVODNE OPREME posojilo -
7 11425 PODOBA d.o.o. Skladiščni prostor (in storitve graviranja) posojilo 36.870,00
8 11654 EKOENERG, d.o.o. Investicija v nakup poslovnega prostora posojilo 310.000,00
9 11998 LIVARNA DONAJ d.o.o. Investicija v nakup strojne opreme za povečanje konkurenčnosti posojilo 155.000,00
10 11929 STRAMEX PET d.o.o. Modernizacija strojnega parka in nov program hot fill posojilo 229.000,00
11 11950 APARTMAJI BRINA d.o.o. Obnova in povečanje kapacitet apartmajev posojilo -
12 11376 ROMET d.o.o. Nakup in adaptacija poslovnega objekta posojilo -
13 12025 Digitalne Alpe d.o.o. Zelena mobilnost v Alpah posojilo -
14 12093 4 A d.o.o. Nakup in adaptacija novih poslovnih prostorov posojilo -
15 11994 DINO KRUHOBEREC S.P. Nakup poslovnega objekta posojilo 525.000,00
16 12020 ČERNJAK d.o.o. Nakup poslovnega prostora posojilo 30.000,00
17 12280 KOMOT d.o.o. Nakup mostnega dvigala, CNC laserja, vr. robotska celica, obnova in razširitev pisarniških prostorov posojilo -
18 12086 AKADEMIJA USPEŠNEGA POSLOVANJA d.o.o. AUP - TRANSFORMACIJSKA PREOBRAZBA z nami ste bolj uspešni in v vašem poslu zaslužite več posojilo -
19 12262 HEKOS, d.o.o. Razširitev zmogljivosti proizvodnje Hekos d.o.o. posojilo 53.700,00
20 12360 KNEZ, d.o.o. Adaptacija obstoječe poslovne stavbe in posodobitev strojne opreme. posojilo 280.000,00
21 12294 DARIO ŠIKONJA S.P. INVESTICIJA V OSNOVNA SREDSTVA posojilo 152.738,00
22 12267 TGM MARKUN d.o.o. Nakup stroja Takeuchi posojilo 98.000,00
23 12290 Blanka Arnečič s.p. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV posojilo 79.109,00
24 12286 gajtrček, Sabina Trček Buterin s.p. Investicija za razširitev storitvenih kapacitet posojilo -
25 12270 APARTMAJI BRINA d.o.o. Obnova in povečanje kapacitet posojilo 90.000,00
26 11946 GLP d.o.o. TRAKTOR FENDT posojilo -
SKUPAJ posojilna sredstva 3.412.364
+ B B1 2021 3021-4/2021-SRRS-4 Javni razpis-posojila za investicijske projekte v gospodarstvu-B1 150/17.9.2021
172/29.10.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 12196 PRIMAT d.d. NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME, NADGRADNJA OPREME IN IZVEDBA SANACIJSKIH DEL V PROIZVODNIH PROSTORIH posojilo - €
2 12258 ČASPAL d.o.o. Nakup hotela Malograjski dvor posojilo - €
3 12195 ZUPANČIČ MIZARSTVO d.o.o. Investicija v nakup CNC stroja posojilo 102.000,00 €
4 12242 PLANA S d.o.o. DIY STORAGE posojilo 418.166,00 €
5 12402 Kočevski les d.o.o. NAKUP SUŠILNICE IN PARILNICE posojilo - €
6 12405 Kočevski les d.o.o. NAKUP SUŠILNICE IN PARILNICE posojilo 151.849,00 €
7 12408 LUKA KOŠIR S.P. Druga Michelinova zvezdica (od izvora do krožnika) posojilo 300.000,00 €
8 12450 Hotel Diana, d.o.o. Nakup Hotela Diana posojilo - €
SKUPAJ posojilna sredstva 972.015
+ B B5 2021 3021-3/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5 128/13.8.2021
153/24.9.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11695 "URŠNIK" DENIS URŠNIK s.p. Financiranje poslovanja za leto 2021 posojilo 50.000,00
2 11877 360LINE d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
3 11863 4 A d.o.o. Povečanje prihodkov poslovanja posojilo 0,00
4 12152 4 A d.o.o. Povečanje prihodkov poslovanja posojilo 62.392,00
5 11594 A SISTEMI d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
6 12090 ABC BREZNIK d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 0,00
7 11698 ABC ČIŠČENJE d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
8 11896 AES, DAVID ŽIVIČ s.p. FINANCIRANJE OSNOVNIH IN OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
9 11850 AGENS PROJEKT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
10 11578 AHK d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
11 11851 ALL4ONE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
12 11847 ALL4RENT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnico v Sežani posojilo 0,00
13 11984 ALOJZ KOREN s.p. Ohranjanje poslovanja v podjetju Alojz Koren s.p. posojilo 0,00
14 12103 ALROSA EKO d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 50.000,00
15 12186 AMON, d.o.o. Podčetrtek, Olimje 24 Ohranjanje turistične in kulinarične ponudbe v kraju posojilo 100.000,00
16 11586 ANA d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
17 11681 ANDREJ HORVAT S.P. - TRANS BETON Financiranje obratnih sredstev za obstoj v dejavnosti posojilo 100.000,00
18 11597 ANDREJ STRNAD, S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
19 11889 ANFI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
20 11541 ANTON POLOVŠEK S.P. Financiranje poslovanja posojilo 100.000,00
21 11846 ARGU.SI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 49.400,00
22 11864 ART-GLAS, d.o.o., Rodik, Kozina Financiranje v ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
23 11824 ASAP GLOBAL LOGISTIKA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
24 11751 ASPA- ING d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 70.000,00
25 11852 ASTERISK.SI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnico v Sežani posojilo 0,00
26 12125 ATREN INVEST d.o.o. Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja posojilo 0,00
27 11702 AUROSTAR d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 na poslovni enoti Knežak posojilo 100.000,00
28 11481 AVIKO d.o.o. Nakup nove strojne opreme posojilo 100.000,00
29 11982 AVTO CENTER RAVNE d.o.o. Financiranje obratnih sredstev v obstoj dejavnosti posojilo 0,00
30 12133 AVTO LOZAR, Damjan Lozar s.p. OBRATNA SREDSTVA, PLAČE, REKLAMA IN TRANSPORTNI STROŠKI posojilo 30.000,00
31 11785 AVTO MARTINČIČ d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
32 11667 AVTO, Aleš Mori, s.p. Obratna sredstva posojilo 100.000,00
33 11675 AVTOCENTER NOVAK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
34 12042 AZA PLUS d.o.o. Ohranitev obstoječih delovnih mest posojilo 100.000,00
35 11742 BARONE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
36 11879 BB Isabelis NIVAL, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju BB Isabelis NIVAL d.o.o. posojilo 0,00
37 11674 BIBO INŽENIRING d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
38 11732 BILCOM SI, d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
39 12177 BILCOM SI, d.o.o. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
40 11572 BIODOM 27 d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
41 11805 BITI, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 0,00
42 12161 BITI, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 50.000,00
43 11737 BKM DUŠAN BEZEK S.P. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
44 12158 Blanka Arnečič s.p. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 40.000,00
45 12155 BLIZU ZAHODA, d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 50.000,00
46 11900 BOJAN VERNIK S.P. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 88.000,00
47 11773 BORDER BORIS ŽLENDER S.P. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
48 11727 Borut Petelin s.p. Osnovna sredstva in zagon proizvodnje posojilo 0,00
49 12171 Borut Petelin s.p. Osnovna sredstva in zagon proizvodnje pistacijinih namazov posojilo 0,00
50 11693 BOŠTJAN SMREČNIK, S.P. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 95.000,00
51 11884 BP NEPREMIČNINE d.o.o. Investicija v obratna sredstva za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
52 11596 BRESTMONT d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
53 11655 BUKEV d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
54 11482 BV Maziva d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
55 11670 CARPINUS d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
56 11873 CERVUS, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Cervus d.o.o. posojilo 30.000,00
57 11520 ČEBELICA d.o.o. Dolenjske Toplice Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
58 11657 D & B FINING d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
59 11659 DAMJAN KOVAČIČ S.P. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
60 11804 DAPZ d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
61 11547 DARSON d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
62 11767 David Prater s.p. obratna sredstva posojilo 0,00
63 12180 David Prater s.p. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 50.000,00
64 12150 DEKORPANEL d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
65 11653 DELTA VOD, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Delta Vod d.o.o. posojilo 100.000,00
66 11601 DEOR, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
67 11676 DIGITALNI TURIZEM d.o.o. Ohranjanje delovnih mest in dejavnosti podjetja posojilo 0,00
68 11830 DOMUS GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
69 11709 DOROTEJA MAKLIN S.P. Obratna sredstva podjetja Doroteja Maklin s.p. posojilo 0,00
70 12107 DOROTEJA MAKLIN S.P. Obratna sredstva podjetja Doroteja Maklin s.p. posojilo 100.000,00
71 11821 DOST d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 100.000,00
72 11792 DPR d.o.o. Izboljšava likvidnosti podjetja, nižanje stroškov posojilo 25.000,00
73 11748 DR ŠPORT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
74 11716 DRAGOSLAV POPOVIĆ S.P. Financiranje obratnih in osnovnih sredstev v ohranitev dejavnosti posojilo 60.000,00
75 12184 DUŠAN ŽERJAL s.p. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
76 11822 EDVIN VELENIK S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
77 12087 EKOBRIK d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 50.000,00
78 11551 ELCOM d.o.o. PRIDOBITEV SREDSTEV ZA OBRATNA SREDSTVA posojilo 100.000,00
79 11524 ELEKTRO JEŠOVNIK PETER JEŠOVNIK S.P. Obratna sredstva podjetja Peter Ješovnik s.p. posojilo 25.000,00
80 12081 ELF Lampret Borut s.p. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 60.000,00
81 11883 ELITA NAGODE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
82 12144 ELMAREL d.o.o. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
83 11706 ELMI Črnomelj, d.o.o. Likvidnostno posojilo za obratna sredstva, plače zaposlenih in nakup materiala oz. blaga posojilo 30.000,00
84 11701 ENOLOGIJA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
85 11582 ETEKTA d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
86 11789 FANIKA REK s.p. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
87 11793 FINA GLINA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo odprav posledic COVID-19 ter ponovni zagon dejavnosti posojilo 0,00
88 11741 FOTO MOJCA, d.o.o., Kranjska gora Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
89 11527 FRANC DUH, S.P. Financiranje obratnih in osnovnih sredstev podjetja v ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
90 11991 FRANCI SINKOVIČ S.P. nakup CNC stroja posojilo 27.500,00
91 11845 FRIZERSTVO d.o.o., Sežana Omilitev posledic Covid 19 posojilo 0,00
92 11739 FUKS ORODJARNA, d.o.o. OBRATNA SREDSTVA posojilo 0,00
93 12132 FUKS ORODJARNA, d.o.o. OBRATNA SREDSTVA posojilo 50.000,00
94 11999 GAČE d.o.o. Nakup novih snežnih topov posojilo 0,00
95 11692 GEODET-AP, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
96 11787 GIULIO CANZIA S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
97 11731 GLADIO d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
98 11678 GOBAN d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
99 11794 GOGI VAR, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja GOGI VAR d.o.o. posojilo 0,00
100 12165 GOGI VAR, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja GOGI VAR d.o.o. posojilo 100.000,00
101 11868 GORAL-EXPORT d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 53.703,00
102 11590 GORKO d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 15.000,00
103 11942 GOSTINSTVO JAGER D.O.O. Ohranjanje stabilnega poslovanja posojilo 50.000,00
104 12122 GP MIODRAG VASIĆ S.P. Ohranjane obstoječe dejavnosti posojilo 60.000,00
105 12145 GRADNJE TADINA d.o.o. Financiranje trajnih obratnih sredstev Gradnje Tadina d.o.o. posojilo 100.000,00
106 11724 Grega Ropoša s.p. Obratna sredstva podjetja Grega Ropoša s.p. posojilo 20.000,00
107 11755 GREGOR KASTELIC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
108 11992 HANI d.o.o. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA posojilo 0,00
109 11648 Herman Hober S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
110 11828 HIPERION GH, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
111 11600 HIPOS d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
112 11666 HOBOTNICA, d.o.o., Kranj Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnici v Tržiču posojilo 100.000,00
113 11651 HOT ANTON JEROMEL s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
114 11644 HYPNOTIK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
115 11588 I.C. MONT d.o.o. Financiranje obratnih sredstev zaradi posledic Pandemije Covid-19 posojilo 0,00
116 11740 IGOR ŠUKLJE S.P. Ohranjanje gospodarske dejavnosti posojilo 100.000,00
117 11624 IKI TRADE d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
118 11888 INSTAL-M d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
119 12098 INTERMEGAL d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
120 11775 IP POSOČJE d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
121 11721 IPOD PROJEKTI d.o.o. OBRATNA SREDSTVA-za pokrivanje stroškov plač posojilo 80.000,00
122 11526 IPSIMA I.P. d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 100.000,00
123 12164 ITD d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 15.000,00
124 11799 JANEZ MRAK, S.P. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 90.000,00
125 11784 Janja Jereb s.p. Nakup sušilnice posojilo 0,00
126 12170 Janja Jereb s.p. Nakup sušilnice - obratna sredstva posojilo 29.500,00
127 12023 JANKO SIRC S.P. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
128 11660 JERNEJ KRAMPERŠEK s.p. Ohranitev dejavnosti posojilo 25.000,00
129 11587 JOE & LUCA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
130 11811 KA3, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
131 11769 KAMEN RAŽEM d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
132 11622 KIGOR,d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
133 12134 KIGOR,d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
134 11886 KLANČAR ŽERJAVI d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
135 11874 KOMOT d.o.o. Ohranitev dejavnosti in zagotavljanje likvidnosti posojilo 80.000,00
136 12016 KOMPANI d.o.o. Financiranje v obratna sredstva za ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
137 11500 KONTAKT P d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
138 11813 KOROŠKE PEKARNE d.d. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
139 11990 KOSPORT d.o.o. Obratna sredstva podjetja KOSPORT D.O.O. posojilo 55.000,00
140 11595 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
141 12044 KOVINARSTVO NOPE d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
142 11833 KOVINOSTRUGARSTVO - TRGOVINA IVAN MEH s.p. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
143 11581 KRISTAL d.o.o. Renče Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
144 11764 KRISTIJAN ADAM s.p. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 100.000,00
145 11871 KRONA ZASS, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
146 11772 KSPM d.o.o. Financiranje obratnih sredstev in nakup opreme posojilo 100.000,00
147 11598 KUKOVICA ALEŠ, S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 25.000,00
148 11652 LAPIS LIDIJA MARKOJA s.p. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 20.000,00
149 11844 LARIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
150 11800 LEGARTIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
151 11683 LES NASTA s.p. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
152 12009 LESKTEH d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
153 12104 LESTIS PETER OSVALD S.P. Financiranje obratnih sredstev za obstoj v dejavnosti posojilo 80.000,00
154 11815 LIVARNA DONAJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo odprave posledic COVID-19 posojilo 60.000,00
155 11875 LOMAX d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 0,00
156 12008 LOVRENČIČ BORIS S.P. POKRITJE TERASE posojilo 0,00
157 11616 LUTMAN CO. d.o.o. Miren Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
158 11647 Maja Šiftar Vučko s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
159 12082 MAJNAP, d.o.o. Ohranjanje dejavnosti v podjetju Majnap d.o.o. posojilo 50.000,00
160 11734 MARIN - JANKO MILER S.P. Nakup opreme za dejavnost posojilo 50.000,00
161 11887 MARKO BAJC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
162 11619 Martina Vajs, s.p. Obratna sredstva in oprema posojilo 0,00
163 12163 MARTINČIČ FRANCI S.P. Ohranjanje dejavnosti v podjetju Franci Martinčič s.p. posojilo 100.000,00
164 11746 MATEJ KLUN S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
165 11866 MATIMA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
166 11836 MATJAŽ PANDEV S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
167 11726 MEDICOINTERNA d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanja stroškov kot posledica COVIDA in priprava na nov investicijski tok posojilo 0,00
168 12168 MEDICOINTERNA d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanja stroškov kot posledica COVIDA in priprava na nov investicijski tok posojilo 50.000,00
169 12136 MEGA KERAMIKA d.o.o. Obratna sredstva posojilo 100.000,00
170 11788 MEM, JANEZ PANGERC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
171 11573 METALINDT D.O.O. Likvidnostna sredstva posojilo 84.000,00
172 11705 MIGRAL d.o.o. Ohranitev likvidnosti in bonitetne ocene posojilo 0,00
173 12119 MIGRO, d.o.o. Financiranje obratnih sredstev v ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 16.400,00
174 11807 MI-JA, MIHAELA JAZBEC S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
175 11930 MIKTRA d.o.o. Obratna sredstva posojilo 72.000,00
176 12102 MILENKO SKENDERIJA, S.P. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih posojilo 50.000,00
177 11759 MILES d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
178 11618 MIRAN ŽVIKART s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
179 11758 MIZARSTVO FUNTEK JANEZ FUNTEK S.P. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 25.000,00
180 11763 MIZARSTVO JURAČ d.o.o. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 100.000,00
181 11617 MK finance, Marjeta Korent, s.p. Obratna sredstva 2021 posojilo 15.000,00
182 11646 MOBITEX d.o.o. Nakup jeklene pločevine posojilo 100.000,00
183 12153 MOČNIK BOŠTJAN s.p. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
184 11552 MODA VINICA d.o.o., Vinica Likvidnostno posojilo za obratna sredstva, plače zaposlenih posojilo 30.000,00
185 12041 MULTI TISK d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
186 12181 MULTI TISK d.o.o. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
187 11615 MZ Tour d.o.o. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 80.000,00
188 11837 NA BURJI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 v podružnici na Kozini posojilo 0,00
189 11770 NABIS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
190 11745 NAMESTNIK d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
191 11691 NEKATOP d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 25.000,00
192 11558 NJ, d.o.o. Okrepitev tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
193 11786 OBNOVA Kočevje d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanje stroškov materiala kot posledica COVIDA posojilo 0,00
194 12147 OBNOVA Kočevje d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanje stroškov materiala kot posledica COVIDA posojilo 50.000,00
195 11557 ODDAJANJE POČITNIŠKIH STANOVANJ MAJDA SKOK S.P. FINANCIRANJE OSNOVNIH IN OBRATNIH SREDSTEV posojilo 50.000,00
196 11645 OK!OLJE, GAŠPER KUMPREJ S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
197 11571 OKNA ŠEMRL d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
198 12129 OLIVIER'S d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
199 11592 OLJA GTO d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
200 12167 ORO PLUS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
201 12015 PALAČINKA d.o.o. Ohranjanje poslovanja v podjetju Palačinka d.o.o. posojilo 0,00
202 11545 PARTNER D & D d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 50.000,00
203 11876 PEKARNA BORIS JUDNIČ S.P. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 50.000,00
204 11945 PEKARNA REDNAK d.o.o. Mežica Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 0,00
205 11832 PERGER 1757 d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
206 11906 PGT Peternelj d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 40.000,00
207 12187 PITSTOP VULKANIZERSTVO IN SERVIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
208 12120 PIZZERIJA, GOSTILNA DOLHAR d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
209 12138 PLASTIKA BEVC d.o.o. izplačilo najemnine za leto 2021 posojilo 0,00
210 11989 PLETISA d.o.o. Obratna sredstva podjetja Pletisa d.o.o. posojilo 35.000,00
211 11673 POHIŠTVO DARO, David Rotovnik s.p. Obratna sredstva podjetja David Rotovnik s.p. posojilo 100.000,00
212 11672 Polonca Oder Sedar, s.p. Obratna sredstva podjetja Polonca Oder Sedar s.p. posojilo 90.000,00
213 12140 PORAVNAVA d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 60.000,00
214 12141 POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
215 11656 POŽEK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
216 11809 PRELINE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
217 11620 Prelog Marko s.p. Obratna sredstva in oprema posojilo 15.500,00
218 12012 PRIZMA LES, Janez Smrekar s.p. Obratna sredstva podjetja Prizmales, Janez Smrekar s.p. posojilo 35.000,00
219 11599 PROIZBIRA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
220 12160 PROWEB d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
221 11952 PVC NAGODE, d.o.o. Ohranitev delovnih mest posojilo 100.000,00
222 11940 RAST KOČEVJE d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
223 11686 REZERVNI DELI, TJAŠA KUMER, S.P. stroški financiranja nabave nove opreme in tekočih stroškov posojilo 0,00
224 11679 ROBOTINA d.o.o. SOPOS - Sistem za Omejevanje Prenosa Okužb v Stavbah posojilo 50.000,00
225 11820 ROMAN GERŠAK S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
226 11643 Roman Ott s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
227 11534 RUMIS-SCHWARZMANN, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Rumis-Schwarzmann d.o.o. (PE Bela Krajina) posojilo 100.000,00
228 11840 SALERA d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
229 11885 SANABOR d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
230 12162 SANJE OB SOČI d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
231 11774 SEBASTJAN NOVINEC S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
232 11564 SEJATEH, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
233 11819 SGG TOLMIN d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
234 11575 Simon Derman s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
235 11574 SKIPASS TRAVEL d.o.o. Financiranje osnovnih in obratnih sredstev posojilo 50.000,00
236 12130 SKK OVNIČEK d.o.o. OHRANITE DELOVNIH MEST posojilo 0,00
237 11938 SKOK BLU d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
238 12091 Skupina Mahnič - Kreš d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
239 11559 SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 0,00
240 11583 SMART & ESCARGO d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
241 11650 SMREKA LES TRADE d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 80.000,00
242 11897 SOPIS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 40.000,00
243 11818 SPORT 4U, MILAN GOLČER S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
244 11749 SPRINKLER SISTEMI CUDER d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
245 11891 SPRINKLER SISTEMI CUDER d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
246 11878 SRZS, socialno podjetje REGIJSKI MEDIJI NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE, s posebno edicijo 30 let samostojnosti Slovenije posojilo 0,00
247 12174 SRZS, socialno podjetje REGIJSKI MEDIJI NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE, s posebno edicijo 30 let samostojnosti Slovenije posojilo 0,00
248 11823 STROKA INFORMATIKA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
249 11562 STRUC KOVAČIJA MUTA d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 100.000,00
250 11563 STRUC MUTA, kmetijska mehanizacija d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 100.000,00
251 12139 STRUGARSTVO FRANETIČ d.o.o. Obratna sredstva posojilo 100.000,00
252 11781 SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
253 12100 ŠILES, d.o.o., Tomačevica 22, Komen Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 100.000,00
254 11869 ŠVAGELJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
255 11532 TGL d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju TGL d.o.o. posojilo 75.000,00
256 11752 TISARO, d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
257 11986 TOP ŠPORT BUDAU, d.o.o. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 0,00
258 12131 TRGOLES Gradac, d.o.o. OBRATNA SREDSTVA, NAJEMNINA IN PLAČE posojilo 100.000,00
259 11997 TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, ANDREJ JUG S.P. Razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve posojilo 100.000,00
260 12175 TRGOVINA Z LESOM ALEKSANDER ŠKET S.P. posojilo posojilo 0,00
261 11996 UNIKA TTI d.o.o. Stroški ladijskega prevoza trgovskega blaga posojilo 64.000,00
262 11870 UPRAVLJANJE, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
263 11762 UR - NA d.o.o. Nakup materiala za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 100.000,00
264 12024 VALANT d.o.o. Za obratna sredstva posojilo 100.000,00
265 11570 VARSPOJ, d.o.o. Kritje stroškov plač zaposlenih posojilo 100.000,00
266 11865 VENTURIA d.o.o. Nakup CNC stroja posojilo 100.000,00
267 12010 VILA LESKA, BORISLAV ŠIREC s.p. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 0,00
268 11796 VIRDIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 za leto 2021 posojilo 50.000,00
269 11736 VITRAJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 za leto 2021 posojilo 50.000,00
270 11720 VLADIMIR VLADIČ s.p. OBRATNA SREDSTVA posojilo 30.000,00
271 11756 VOLK TOOLPLAST d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
272 11704 VOPEX d.o.o. Postojna Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
273 12137 VORIO d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
274 11931 WINTEH Ltd. Ohranitev delovnih mest posojilo 100.000,00
275 11771 ZAVOD 100% NARAVNO BOTANIK ORMOŽ so.p. RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV posojilo 0,00
276 11703 Zavod VEDOMA Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti zavoda posojilo 35.000,00
277 11860 ZAVOLOVŠEK MATEVŽ S.P. Likvidnostna pomoč za obratna sredstva posojilo 50.000,00
278 11757 ZDENKO RAMŠAK S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
279 12017 ZDRAVKO KASTELIC S.P. Zagotovitev likvidnostnih sredstev za ohranitev dejavnosti, kot posledica COVID-19 posojilo 35.000,00
280 11798 ZIMM d.o.o. Tolmin Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
281 11603 ZMT TIM, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
282 11649 ZORAN ZORMAN S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
283 11584 ŽAGA OHOJAK MILOŠ OHOJAK S.P. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
SKUPAJ posojilna sredstva 14.932.395
+ C C1 2021 0301-1/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 94/11.6.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11182 OBČINA RIBNICA Projektno financiranje: investicijski projekti Občine Ribnica posojilo 0
2 11140 OBČINA RUŠE Projektno financiranje: investicijski projekti Občine Ribnica posojilo 1.390.000
3 11306 MESTNA OBČINA MARIBOR Dozidava vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje posojilo 0
4 11744 OBČINA IDRIJA Investicije Občine Idrija v družbene dejavnosti ter komunalno infrastrukturo posojilo 0
5 11243 OBČINA LITIJA Vodovod Mamolj posojilo 0
6 11242 OBČINA LITIJA Projektno financiranje Občine Litija posojilo 1.210.000
7 12197 OBČINA ŠENTRUPERT Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest v občini Šentrupert posojilo 1.125.582
SKUPAJ posojilna sredstva 3.725.582
+ PF PF1, PF3 2021 3021-001/2021 Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij 28/26.2.2021
51/02.04.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 10580 BENEDIČIČ d.o.o. Nakup linije za robljenje desk in razrez prizem z optimizacijo posojilo 36.000,00 €
2 10400 BIO DAN d.o.o. Ljutomer Obnova nasada Loka posojilo 78.333,00 €
3 10394 BISTRA HIŠA Martjanci SMART HOUSE Martjanci Kolesarska veriga na podeželju posojilo 24.500,00 €
4 10460 Društvo dolomitne lutke Po znanje in izročilo prednikov v Notranjske gozdove posojilo 0,00 €
5 10744 Društvo dolomitne lutke Pokrivala na Notranjskem posojilo 0,00 €
6 10414 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT Local Flavours in EU II posojilo 150.000,00 €
7 10491 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Ponovni zagon predelave kovin in ohranjanje zaposlitev s siritvijo proizvodnega sortimana, nabora st posojilo 0,00 €
8 10824 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Ponovni zagon predelave kovin in ohranjanje zaposlitev s siritvijo proizvodnega sortimana posojilo 119.997,00 €
9 10620 KRISTAL - BOHINJ, d.o.o., Bohinjsko Jezero Energetska prenova objekta Kristal Bohinj posojilo 51.733,00 €
10 10405 LEA Pomurje, Martjanci SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 0,00 €
11 10541 LEA Pomurje, Martjanci SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 21.314,00 €
12 10505 NOČITVE ANGELINA, ZOFIJA ŠKRABL s.p. Angelina - energetska sanacija objektov 2020 - 2022 posojilo 84.182,00 €
13 10384 PAC d.o.o. ENERGETSKA SANACIJA PE KOČA SUHA posojilo 59.640,00 €
14 10408 RA Sinergija d.o.o. Živa dedišcina- Lebendiges Erbe posojilo 0,00 €
15 10686 RA Sinergija d.o.o. Živa dedišcina- Lebendiges Erbe posojilo 55.000,00 €
16 10409 Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 2 posojilo 0,00 €
17 10501 RIS Dvorec Rakičan SOŽITJE - medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 48.121,00 €
18 10481 RIS Dvorec Rakičan DREAM ROAD posojilo 150.000,00 €
19 10960 RIS Dvorec Rakičan ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE posojilo 11.870,00 €
20 10741 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica CIRCLE posojilo 50.000,00 €
21 10684 TECOS SripTop - Pametna mehatronska orodja v okviru operacije Srip Tovarne prihodnosti (ToP) posojilo 100.000,00 €
22 11085 TITANIC, d.o.o., Naklo Ribja narava Gorenjske - Ureditev ribnikov Žeje (Faza 1 projekta) posojilo 0,00 €
23 10621 Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p. Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu posojilo 0,00 €
24 10465 ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SO. P. Pozabljeni resursi posojilo 18.677,00 €
25 10721 Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica Ustvarjalni vrtiljak Miška Bamija posojilo 0,00 €
SKUPAJ posojilna sredstva 1.059.367,00
+ PF PF2 2021 3301-001/2021 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu 28/26.02.2021
51/2.04.2021
90/4.6.2021
97/18.6.2021
128/13.8.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 10463 Kovač Timotej Investicija v ureditev pašnike, krmišča, zavetišča in opreme posojilo 113.027,00 €
2 11301 AŠKERC JAKA POSTAVITEV NASADA JABLAN Z MREŽO PROTI TOČI IN NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 250.000,00 €
3 10404 BOJANA MENCINGER - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nakup opreme za wellnes in večnamenski prostor na Turistični kmetiji Tubej posojilo 28.989,00 €
4 10524 BONIA MILJAVAC POSTAVITEV TREH LESENIH HIŠK Z UREDITVIJO OKOLICE ZA NAMEN TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI posojilo 51.694,00 €
5 11022 BRAČEK UROŠ Ureditev hleva za piščance, pripadajočih objektov in nakup mehanizacije posojilo 250.000,00 €
6 10821 ČRETNIK SIMON gradnja hleva za krave molznice in nakup opreme posojilo 50.000,00 €
7 10801 DARJAN LUKMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nakup standardnega kmetijskega traktorja opremljenega za delo v gozdu in nakup motorne žage posojilo 0,00 €
8 10660 Frančiška Jurjevec Ureditev zaščitne ograje in dodatne ponudbe na turistični kmetiji posojilo 150.000,00 €
9 11028 FREŠER ALBINA novogradnja hleva za krave molznice posojilo 0,00 €
10 10420 GVIDO KOFLER Nakup strojev za predindustrijsko predelavo lesa posojilo 29.970,00 €
11 10401 JAROŠ ZAJEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nastanitveni objekt s skupnimi ležišči, dovozna cesta do objekta , 4 nastanitvene hišice in vodni zb posojilo 0,00 €
12 10841 JAROŠ ZAJEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Novogradnja nastanitvenega objekta (brunarica) s skupnimi ležišči in 4 nastanitvene hišice za glamp posojilo 42.436,00 €
13 11305 Jožica Gričnik Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS od Pohorja do Bohorja posojilo 21.209,00 €
14 10407 Klemenšek Daniel nakup gozdarskega traktorja in gozdarske prikolice posojilo 59.645,00 €
15 10828 KMEČKI TURIZEM KRAJNC, SREČKO KRAJNC Postavitev bazena in obnova apartmaja in okolice ter nakup opreme posojilo 0,00 €
16 11044 KMEČKI TURIZEM KRAJNC, SREČKO KRAJNC Postavitev bazena, obnova sobe za goste ter nakup opreme posojilo 0,00 €
17 10840 Kočivnik Jernej Hlev za krave dojilje, goveje pitance in prašiče s koritastim silosom in urejenim dvoriščem posojilo 163.366,00 €
18 10440 Korbar Albert nakup gozdarskega traktorja posojilo 35.387,00 €
19 11262 KOROŠEC ANDREJ IZGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 0,00 €
20 11036 KOŠEC TOMAŽ Novogradnja hleva za krave molznice s pripadajočo opremo, ... posojilo 250.000,00 €
21 11957 KRANER BOŠTJAN Nakup hlevske opreme in kmetijske mehanizacije posojilo 0,00 €
22 11042 LUKMAN DARJAN Nakup standardnega kmetijskega traktorja opremljenega za delo v gozdu in nakup motorne žage posojilo 29.069,00 €
23 11060 MAHORIČ JANEZ Novogradnja hleva za pršiče ter skladišč za krmo posojilo 0,00 €
24 11161 MIHELIN VINKO NALOŽBA V NOVOGRADNJO VINSKE KLETI IN NABAVO PRIPADAJOČE OPREME posojilo 0,00 €
25 11035 Napotnik Jakob Posodobitev prireje mleka posojilo 250.000,00 €
26 11958 NEUDAUER JANEZ Novogradnja skladišča za krmo posojilo 0,00 €
27 10523 PRIMOŽ JERMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Izgradnja bazena, masažnega bazena in male čistilne naprave za namene turistične dejavnosti posojilo 20.905,00 €
28 11033 PUKŠIČ ZVONKO Naložba v postavitev rastlinjakov, opremo za namakanje, stroje in postavitev trajnega nasada posojilo 118.925,00 €
29 10389 SLAVEC GREGOR Zaščita živali na paši pred velikimi zvermi posojilo 0,00 €
30 10412 TINA ŽGAJNAR POSODABLJANJE PAŠNIKOV posojilo 0,00 €
31 11454 TINE OMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nakup stroja za sečnjo posojilo 101.742,00 €
32 10825 ZVONKO PUKŠIČ Naložba v postavitev rastlinjakov, opremo za namakanje, stroje in postavitev trajnega nasada posojilo 0,00 €
33 10600 ŽGAJNAR TINA POSODABLJANJE PAŠNIKOV posojilo 118.077,00 €
SKUPAJ posojilna sredstva 2.134.441,00