Na vsebinoNa glavni meni

Rezultati razpisov

Rezultati po zaključenih javnih razpisih

Rezultati Program Naziv produkta Leto objave Št. javnega razpisa Naziv razpisa Objava v Ur.l.RS,
št./z dne
+ C LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA (2024) 2024 0301-1/2024-SRRS-2 Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA 24/22.3.2024
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 19569 KOMUNALA d.o.o. Sevnica Sesalno pometalni stroj in tovorno vozilo posojilo 191.218
2 19802 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. Projekt Žezlo - investicija v posodobitev tehnološke opreme in nakup prostorov posojilo 481.386
3 19744 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. Gradnja poslovno skladiščnega objekta posojilo 800.000
4 19592 JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. IZGRADNJA POSLOVNE STAVBE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA posojilo 1.500.000
5 19827 EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE GJS posojilo 257.000
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 3.229.604,00
+ A AGRO FI MLADI (2024) 2024 3301-1/2024-SRRS-5 Javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mladi 9/2.2.2024, 13/16.2.2024
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 18942 JURIČ BARBARA INVESTICIJE NA KMETIJI JURIČ posojilo 0
2 18900 Prošt Brigita novogradnja hleva in nakup pripadajoče opreme in mehanizacije posojilo 0
3 18940 VIHAR JURE NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 335.000
4 18946 Brence Nikolaj nakup cisterne za gnojevko z dodatno centrifugalno črpalko in razdelilnimi vlečnimi cevmi posojilo 43.791
5 18896 Kofler Marko Naložba v nakup kmetijske mehanizacije posojilo 291.845
6 18945 Šket Rok Nakup kmetijske mehanizacije, digitalizacija strojev posojilo 397.788
7 19005 Ježovnik Klemen Nakup traktorja posojilo 100.000
8 18819 Modic Jan Nakup strojev za doseganje boljših okoljskih standardov in zemljišč posojilo 210.000
9 18943 Ročnik Gregor Investicija v robota za krmljenje (Lely Vector MFR), gnojišče za hlevski gnoj ter odjemalec silaže posojilo 95.000
10 19020 RANTAŠA DAVORIN NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 290.319
11 19013 PATRICIJA BRGLEZ IZGRADNJA STROJNE LOPE posojilo 81.500
12 18941 JURIČ BARBARA INVESTICIJE NA KMETIJI JURIČ posojilo 240.044
13 18949 TOVORNIK DAMJAN Novogradnja hleva za rejo krav molznic s pripadajočo opremo posojilo 511.491
14 19422 Šraj Uroš Nakup kmetijskih zemljišč in kmetijskih objektov posojilo 0
15 18920 Gorazd Rola Nakup kmetijske mehanizacije - balirke in ovijalke posojilo 36.295
16 19109 Saje Mitja Nakup in montaža molznega robota posojilo 142.000
17 19082 ŠBUL PETER Posodobitev na kmetiji ŠBUL posojilo 350.000
18 18944 CETL UROŠ Novogradnja gospodarskih objektov in nakup opreme ter kmetijske mehanizacije posojilo 367.107
19 19141 Job Mitja Nabava nove strojne opreme posojilo 70.000
20 19206 ANTOLIN MARJANCA posodobitev kmetije - kolektivna naložba posojilo 69.843
21 19575 PUHAN TOMAŽ posodobitev kmetije - kolektivna naložba posojilo 130.067
22 19567 Škofič Luka Nakup nove strojne opreme - mini bager. posojilo 43.330
23 19512 Gornik Aleksander Maj Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva posojilo 151.431
24 19209 KOVAČIČ NIKO IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE posojilo 33.000
25 19346 MARTINC MIHA Nakup trosilca za gnoj in nakup kmetijske zemlje posojilo 73.258
26 19014 KORENJAK JANEZ NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA PREDELAVO MESA IN SADJA TER NAKUP OPREME posojilo 0
27 19570 Peterlin Rok Novogradnja hleva za krave molznice z opremo, novogradnja hleva za drobnico in nakup kmetijske mehan posojilo 521.933
28 19468 Vrezner Franc Nakup novega traktorja posojilo 0
29 19741 Jeglič Boštjan Investicija v stroje za precizno kmetovanje posojilo 216.639
30 19884 JURIČ BARBARA vlaganja kmetija jurič posojilo 0
31 19228 RAK MARKO Novogradnja hleva za krave molznice - dozidava posojilo 140.727
32 19820 Trbovec Igor Nakup traktorja posojilo 0
33 19890 HERGULA SANDI NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA SPRAVILO posojilo 0
34 19344 Anželak Janez Investicija v sončno elektrarno in kmetijsko mehanizacijo posojilo 176.500
35 19664 Kornhausler Kristjan Naložba v trajnostno kmetovanje posojilo 122.950
36 19443 KOREN LEON Novogradnja hleva za krave molznice posojilo 914.567
37 19562 SELINŠEK DAVORIN NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME V HLEVU ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 120.000
38 18956 Podkrajšek Martin Naložba v nakup kmetijske mehanizacije in novogradnjo hleva s pripadajočo opremo posojilo 849.602
39 19833 LOTRIČ ALENKA Posodobitev kmetijskega gospodarstva posojilo 107.864
40 19824 KOSMAČ GAŠPER Naložba v objekt za skladiščenje in sušenje krme posojilo 200.000
41 19513 FAKTOR MAZI BRIGITA Adaptacija strehe, elektrarna, nakup mehanizacije posojilo 274.601
42 19585 Bračko Damjan Nakup kmetijske mehanizacije in gradnja kmetijskih objektov posojilo 275.267
43 18899 PUHEK MIHAEL Rekonstrukcija in prizidava hleva za krave molznice posojilo 1.000.000
44 19862 PUHEK MIHAEL Naložba v mehanizacijo za spravilo rastlinskih pridelkov posojilo 605.143
45 19683 VREČKO LEOPOLD NAKUP TRAKTORJA posojilo 59.500
46 19667 Terčič Rok Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 59.000
47 19841 PODPEČAN ANDRAŽ Nakup sončne elektrarne posojilo 65.000
48 19823 Jakopič Janez Naložba v nakup kmetijske mehanizacije in hlevske opreme posojilo 163.253
49 19880 Drev Anja Investicija v gradnjo izpusta in električno krtačo posojilo 36.180
50 19680 GMAJNER TOMAŽ NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 118.077
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 10.089.912
+ A AGRO FI MIKRO (2023) 2023 3301-1/2023-SRRS-10 AGRO FI mikro 106/13.10.2023, 12/9.2.2024, 13/16.2.2024
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 17879 TURNER ELISA Nakup balirke posojilo 25.000,00 €
2 18005 MUŠIČ LUKA NAKUP PLEMENSKIH TELIC posojilo -
3 18066 MUŠIČ LUKA NAKUP PLEMENSKIH TELIC posojilo 24.999,00 €
4 17857 Goropevšek Aljaž Obratna sredstva in nakup osnovne črede posojilo 25.000,00 €
5 18159 Tomše Edvard Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 25.000,00 €
6 18164 Belentin Jure nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva posojilo 25.000,00 €
7 18280 Mavrin Jože Nakup kmetijske mehanizacije z učinkom zmanjševanja toplogrednih plinov iz kmetijstva, nakup kmetijs posojilo 25.000,00 €
8 18322 Žagar Mitja Nakup kmetijskih zemljišč in repromateriala posojilo 25.000,00 €
9 18241 Kornhausler Kristjan Posodobitev kmetijske opreme posojilo 25.000,00 €
10 18172 Polajžer Jože Naložba v nakup kmetijske mehanizacije posojilo 25.000,00 €
11 18302 Ficko Jaka Nakup traktorja posojilo 25.000,00 €
12 18250 Rek Denis Postavitev sončne elektrarne za kmetijsko dejavnost posojilo 25.000,00 €
13 18303 Penko Tadej Nabava kmetijskega zemljšča posojilo - €
14 18251 HOFMAN DENIS Nakup kmetijske mehanizacije _ koruzne sejalnice posojilo 21.596,00 €
15 18426 Stopar Medard nakup novega traktorja posojilo 25.000,00 €
16 18406 Šraj Uroš Nakup zemljišča posojilo 25.000,00 €
17 18067 Martinc Miha Nakup mehanizacije posojilo -
18 18569 Drev Klemen Nakup novega traktorja posojilo 25.000,00 €
19 18435 Goropevšek Aljaž Nakup stroja posojilo 25.000,00 €
20 18315 Tretjak Jožef Gradnja objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije posojilo 25.000,00 €
21 18409 ČEH SILVO Nakup kmetijskega traktorja posojilo 20.000,00 €
22 18375 ZALOŽNIK MIHA Naprava vinograda posojilo 25.000,00 €
23 18340 Dragan Klemen Nakup ovijalke za bale, nakup zgrabljalnika posojilo 12.600,00 €
24 18610 VRTIČ DOMINIK Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 25.000,00 €
25 18473 ŠUKLJE IGOR Investicija v nakup osnovne črede posojilo 25.000,00 €
26 18633 ŠIJANEC JERNEJ NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN REPROMATERIALA posojilo 25.000,00 €
27 18479 ŠUKLJE IGOR Investicija v nakup osnovne črede posojilo 25.000,00 €
28 18600 Braček Uroš Nakup kmetijske mehanizacije posojilo -
29 18500 Klavž Florjan Naložba v obratna sredstva posojilo 25.000,00 €
30 18601 Rožman Žak Izboljšanje podnebne neodvisnosti ter povečanje proizvodnje posojilo -
31 18712 Korošec Matic Izgradnja hleva, popravilo strojne lope, nakup goveda posojilo 25.000,00 €
32 18891 Rožman Žak Povečanje proizvodnje in nakup škropiv posojilo 24.888,00 €
33 18743 Povšič Dušan Nakup mulčerja in osnovne črede živali za pleme posojilo 10.000,00 €
34 18963 Pevec Martin nakup prikolice za prevoz bal posojilo -
35 18710 ŽITEK TOMAŽ NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 23.379,00 €
36 18637 Senekovič Aljaž Oprema hleva za goveje pitance (pregrade in rešetke) in nakup kritine. posojilo 25.000,00 €
37 18840 Makovec Beci Andreja Nakup repromateriala - ekološka krmila za kokoši nesnice posojilo 25.000,00 €
38 18810 KOGOJ FILIP Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 25.000,00 €
39 18631 Smole Marko Nakup pluga - 3 brazdni obračalni posojilo 18.033,00 €
40 19042 Podkrajšek David Nakup cisterne za gnojevko, cevi za nizke izpuste in turbo polnilnika posojilo 25.000,00 €
41 18720 KOSI DOMEN Nakup stroja za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno setev posojilo 25.000,00 €
42 18803 Mazi Mateja Ureditev dvorišča posojilo 20.085,00 €
43 19006 Pevec Martin Nakup prikolice za prevoz bal posojilo 25.000,00 €
44 18681 ŠBUL PETER Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov: rahljalnik posojilo 25.000,00 €
45 18744 Modic Jan Nakup Škropilnice in česala posojilo 25.000,00 €
46 19120 GRUDEN SKOČIR TJAŠA Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 25.000,00 €
47 18898 Perko Aleš Nakup koruze v zrnju. posojilo 25.000,00 €
48 19008 LANČIČ ROK NAKUP ŠKROPILNICE posojilo 25.000,00 €
49 19060 Šraj Uroš Nakup obratnih sredstev posojilo 25.000,00 €
50 19400 Perko Aleš Nakup repičnih tropin, mineralnih gnojil in semenske koruze za setev. posojilo 25.000,00 €
51 19118 Dolgan Miha Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 8.402,00 €
52 19260 Kržišnik Gašper posodobitev kmetijskega objekta posojilo 18.168,00 €
53 19181 Vilfan David Nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v hlevu in ureditev pašnika posojilo 25.000,00 €
54 19107 ČERNEL SIMON NAKUP TROSILNIKA MINERALNIH GNOJIL posojilo 25.000,00 €
55 19470 Krajnc Miha Izgradnja jame za gnojevko posojilo 25.000,00 €
56 19746 KOPAČ JANEZ Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 25.000,00 €
57 19222 Kapun Erik Posodobitev na kmetiji KAPUN posojilo -
58 19749 Kotnik Janez Nakup opreme za uhlevitev, krmljenje in odgnojevanje posojilo 25.000,00 €
59 19757 VENGUŠT ANTON Gradnja nezahtevnega objekta - hlev za rejo pitancev in gnojna jama posojilo 25.000,00 €
60 19832 LOTRIČ ALENKA Nakup repromateriala za tekoče poslovanje posojilo 10.000,00 €
61 19563 LOTRIČ ALENKA Nakup govejih pitancev posojilo 25.000,00 €
62 19869 Očko Tomaž Nakup cisterne za gnojevko opremljeno s cevmi za nizke izpuste posojilo 25.000,00 €
63 19861 OZMEC ALEŠ Izdelava fasade na skladišču krompirja posojilo 25.000,00 €
64 19825 OZMEC ALEŠ IZGRADNJA STROJNE LOPE posojilo 25.000,00 €
65 17883 Šarlah Sandi Nakup mini bagerja posojilo -
66 18120 URŠA KUNZ POVEČANJE KVALITETE PRIDELKOV IN IZBOLJŠANJE TRŽENJA posojilo -
67 18078 URŠA KUNZ IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI posojilo -
68 18145 BUČAR SABINA UREDITEV PROSTORA ZA SHRANJEVANJE IN UREDITEV PROSTORA ZA DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI posojilo -
69 18248 Turšič Rok Nakup traktorskega zgrabljalnika sena posojilo -
70 18429 Šlosel Milena Dokončanje skladiščnih prostorov in nabava rezervoarjev za vodo posojilo 25.000,00 €
71 18243 KOLAR MILAN Nakup kmetijskega traktorja posojilo 25.000,00 €
72 18630 MAROLT JANEZ NAKUP KMETIJSKE PRIKOLICE ZA PREVOZ BAL posojilo -
73 18621 Muršič Milena Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 25.000,00 €
74 18475 Ahačič Silvestra NAKUP GORSKE KOSILNICE posojilo 13.860,00 €
75 18606 Geršak David Obnova gospodarskih objektov z namenom vzpostavitve predelave sadja posojilo 25.000,00 €
76 18472 PADEŽNIK JOŽICA Nakup nove kmetijske mehanizacije- traktorska kosilnica posojilo 6.000,00 €
77 18423 Zahrastnik Franc Naložba v nakup kmetijske mehanizacije posojilo 25.000,00 €
78 18022 JEREBICA KRISTJAN Nakup kmetijskega zemljišča, nakup gozdarskega mulčerja posojilo -
79 18470 Kopavnik Valentin Nakup gorske kosilnice posojilo 6.194,00 €
80 18880 Golouh Miha Naložba v nakup boksa za rezanje parkljev posojilo -
81 18804 Šlibar Stanko NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA posojilo 25.000,00 €
82 18703 Polenik Zoran Nakup balirke posojilo 25.000,00 €
83 18886 BASTARDA PETER NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 25.000,00 €
84 18403 Perbil Manja Nakup kmetijskega zemljišča na kmetiji Perbil posojilo 25.000,00 €
85 19119 Homšek Janez Nakup krmilno mešalne prikolice posojilo 6.490,00 €
86 19201 BROŽIČ SREČKO nakup kmetijske mehanizacije in mreže za pašnik posojilo 14.300,00 €
87 19089 Škoflek Jožef Mark Naložba v nakup kmetijske mehanizacije posojilo 18.539,00 €
88 18951 Hribernik Slavinka NAKUP TRAKTORJA posojilo 25.000,00 €
89 19756 PLANINŠEK SILVO NAKUP NOVEGA NAKLADALCA GEM S PRIKLJUČKI (VILICE, ŽLICA) posojilo 12.200,00 €
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 1.664.733,00
+ A AGRO DOPOLNILNE (2023) 2023 3301-1/2023-SRRS-1 Projekti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s predelavo proizvodov kmetijskega gospodarstva oz. ponudbo dodatnih storitev kmetijskega gospodarstva, pri čemer se aktivnosti prednostno izvajajo z domačo oziroma lokalno delovno silo 17/10.02.2023, 135/29.12.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16123 MIHAEL KOVAČIČ Naložba v turistične apartmaje posojilo 250.000,00 €
2 16342 Tjaša Smogavc Cestar - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Novogradnja APP za stac turizem in postavitev sončne elektrarne za prodajo posojilo 80.000,00 €
3 16089 Drago Purgaj - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Novogradnja objekta za predelavo, skladiščenje in trženje visokokakovostnih jabolk in sokov posojilo 130.000,00 €
4 16583 URŠKA KLANČAR - dopolnilna dejavnost na kmetiji Turistične nastanitve Marima posojilo -
5 17121 Mario Kurtović - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji TOLU - investicije v opremo za zagon turistične dejavnosti posojilo 118.750,00 €
6 17084 BRGLEZ PATRICIJA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRODAJO posojilo 57.313,00 €
7 17624 Mario Kurtović - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji TOLU - investicije v opremo za zagon turistične dejavnosti posojilo 150.000,00 €
8 17700 BOŠTJAN KOSEC Apartmaji Libanja posojilo -
9 17600 Štuhec Alojz - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Ureditev apartmajev, wellnesa ter izgradnja bazena posojilo 100.000,00 €
10 18420 Uranjek Boris Razširitev turistične dejavnosti na kmetiji (prizidek) posojilo -
11 17141 Tomaž Rutnik - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Nakup nove opreme za pred industrijsko predelavo lesa posojilo 193.432,00 €
12 16091 Mihaela Žarka Krsnik Kopše Naložba v objekt za predelavo in turistični objekt Doppler posojilo 500.000,00 €
13 18760 BOŠTJAN KOSEC Apartmaji Libanja posojilo 183.614,00 €
14 18897 Kmetija Glavinič, Marko Glavinič - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji "Turistična kmetija z nastanitvijo" posojilo 450.000,00 €
15 19640 POLONA VIRNIK KARNIČAR - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Popravilo ostrešja in postavitev sončne elektrarne za lastno oskrbo za potrebe turistične dejavnost posojilo 51.890,00 €
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 2.264.999,00
+ C LOKALNO PF (2023) 2023 0301-1/2023-SRRS-1 Pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij LOKALNO PF 34/24.3.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 18071 Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova Mobita SI-AT posojilo 150.000
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 150.000
+ D NVO PF (2023) 2023 0301-1/2023-SRRS-1 Pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij NVO PF 34/24.3.2023
46/21.4.2023
54/12.5.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16308 LEA Pomurje, Martjanci TRANSGEO - Transforming abandoned wells for geothermal energy production Posojilo 100.000,00
2 16262 Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno podjetje Mostovi Posojilo 33.856,00
3 16422 Zavod Dobrote Dolenjske VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA Posojilo 42.948,00
4 16421 Zavod Dobrote Dolenjske DOMAČE DOLENJSKO Posojilo 36.800,00
5 17160 MAKROBIOS PANONIJA so.p., Lucova Skupaj na poti ponovnega spoznavanja travniških in vrtnih zelišč Posojilo 35.673,00
6 18394 KMETIJSKI ZAVOD BRIC, SOČA PASTINNOVA - INNOVATIVE MODELS FOR SUSTAINABLE FUTURE OF MEDITERRANEAN PASTORAL SYSTEMS Posojilo 14.080,00
7 18217 KMETIJSKI ZAVOD BRIC, SOČA Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič Posojilo 16.992,00
8 18443 PGZ SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije Posojilo 0,00
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 280.349,00
+ D NVO GASILCI (2023) 2023 0301-1/2022-SRRS-52 Projekti s področja gasilsko zaščitnih reševalnih služb NVO GASILCI 161/23.12.2022
25/24.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 15686 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA ŠTIFTA Nakup gasilskega vozila Mercedes Unimog GVGP2 posojilo -
2 16003 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA Celovita energetska sanacija posojilo -
3 16307 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA Zamenjava večjega gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju GVGP-2 posojilo 50.000,00
4 16141 Prostovoljno gasilsko društvo Ormož »Nakup hitrega tehničnega reševalnega vozila (HTRV)« posojilo -
5 15761 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU Gasilsko vozilo GVC 2 posojilo 140.000,00
6 17689 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORJE Nakup gasilskega vozila cisterna GVC-3 posojilo -
7 17847 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORJE Nakup gasilskega vozila cisterna GVC-3 posojilo -
8 18567 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Polskava Nakup novega gasilskega vozila posojilo -
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 190.000,00
+ B BIZI PF (2023) 2023 3021-1/2023-SRRS-1 Pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov BIZI PF 34/24.3.2023
54/12.5.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16305 Agencija IDEA, d.o.o. Ohranimo naravo in kulturo zelenega Goričkega Posojilo 51.128
2 16351 PRIZMA LES, Janez Smrekar s.p. Digitalizacija lesenih produktov Posojilo -
3 16400 X13, Anej Fric s.p. Uvedba sodobne tehnološke linije za pakiranje peletov preko uvedbe senzorike v proizvodni proces Posojilo 148.000
4 16383 TOMAŽ RAC S.P. GRADNJA OBJEKTA ZA SKLADIŠČENJE IN PRODAJO MATERIALOV IN OPREME Posojilo -
5 16461 Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Revolucija plastike za evropske regije - PLASTIX Posojilo 100.000
6 16380 RA Sinergija d.o.o. Ready4Heat:Development of municipal strategies and action plans to improve heat resilience in cities Posojilo 142.500
7 16381 CEMPRIN d.o.o. Modernizacija poslovanja podjetja Cemprin d.o.o. Posojilo 151.161
8 16480 SEKIRNIK DESIGN d.o.o. Uvedba nove digitalno podprte tehnološke linije Posojilo -
9 16598 TEHNIOR d.o.o. Gradnja poslovnega objekta in nakup avtomatizirane linije za preoblikovanje kovine s stiskanjem Posojilo -
10 16474 Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Center za pravični prehod SAŠA Posojilo 150.000
11 16596 PRIZMA LES, Janez Smrekar s.p. Digitalizacija lesenih produktov Posojilo 31.133
12 16600 ŽLAHTIČ d.o.o. NAKUP OPREME ZA OBDELAVO LESA Z NAJBOLJŠO RAZPOLOŽLJIVO TEHNOLOGIJO Posojilo 150.000
13 16240 NETICA d.o.o. OPEN.SMART.LPKF Posojilo 80.000
14 17082 SEKIRNIK DESIGN d.o.o. Uvedba nove digitalno podprte tehnološke linije Posojilo 150.000
15 17441 I.C. MONT d.o.o. Investicija v uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev v poslovni proces Posojilo 146.400
16 17340 ORA Krasa in Brkinov d.o.o. KRAS-CARSO II Posojilo 300.000
17 17426 BOŠTJAN SITAR s.p. Gradnja novega objekta in nakup nove linije lesno - obdelovalnih strojev Posojilo 100.000
18 17361 GV SERVIS d.o.o. »Digitalna transformacija verige vrednosti RIKO z uvajanjem odprtega inoviranja - RIKO-chain« Posojilo -
19 17562 ŽAGA RUPNIK d.o.o. Naložba v novo tehnološko opremo za potrebe širitve zmogljivosti Žage Rupnik d.o.o. Posojilo 193.351
20 17690 VONPHARMA SI, d.o.o. GRADNJA NOVEGA NIZKOENERGIJSKEGA OBJEKTA VONPHARMA IN VZPOSTAVITEV NOVE TEHNOLOŠKE LINIJE Posojilo 300.000
21 17746 GAČE d.o.o. Glamping Gače Posojilo -
22 17747 ALEŠ JAPELJ S.P. Nakup dodatne strojne opreme za obdelavo lesa Posojilo 114.000
23 17834 VART d.o.o. INVESTICIJA V VZPOSTAVITEV PENZIONA S 4* V CENTRU SLOVENJ GRADCA Posojilo 150.000
24 18170 GAČE d.o.o. Glamping Gače Posojilo 150.000
25 18157 MELIAN d.o.o. Nakup pakirnega stroja za toaletne robčke in toaletni papir ter stroja za pakiranje rolic toaletnega Posojilo 70.470
26 18561 AKP d.o.o. Nakup nove CNC stružnice Posojilo 91.000
27 17640 Andrej Farkaš s.p. Vzpostavitev novih turističnih produktov v gostišču Pod kostanji Posojilo 150.000
28 17643 KOROŠICA d.o.o. »Dvig ravni kategorizacije ter trajnostno in digitalno preoblikovanje hotela Korošica« Posojilo 150.000
29 17641 MISEGO d.o.o. »Rekonstrukcija in vzpostavitev novih turističnih produktov v butičnem vinskem penzionu Tempelj Prob Posojilo 300.000
30 17737 PRAK d.o.o. Keep Young & Fit Posojilo 71.740
31 17642 STROJNE STORITVE KOLAR d.o.o. »Butični kolesarski penzion Vouk« Posojilo 300.000
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 3.740.883
+ B BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA (2024) 2024 3021-1/2024-SRRS-3 Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA 24/22.3.2024
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 19324 360LINE d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo -
2 19426 ALMAT d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo -
3 19560 ALPIMEX d.o.o. INVESTICIJA V ENERGETSKO UČINKOVITO IN VISOKO AVTOMATIZIRANO PROIZVODNO OPREMO Posojilo -
4 19568 ASADA d.o.o. nakup sončne elektrarne, obratna sredstva, plače Posojilo -
5 19288 ATech d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
6 19492 AVTO KOLETNIK d.o.o. Izboljšanje likvidnost in povečanje deleža OVE v podjetju Avto Koletnik Posojilo 500.000,00
7 19493 AVTOLINE d.o.o. Optimizacija porabe energije in izboljšanje likvidnosti podjetja Avtoline Posojilo -
8 19506 BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale Obratna sredstva za premostitev za zagotavljanje uspešnega poslovanja Bent excellent d.o.o. Posojilo 500.000,00
9 19544 BRST d.o.o. Obratna sredstva Posojilo -
10 19504 CARPINUS d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo -
11 19261 CNC stroji, d. o. o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize in vojne v Ukrajini Posojilo -
12 19507 COMETAL d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic energetske krize Posojilo -
13 19497 DAPLAST d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
14 19499 DARSON d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize Posojilo -
15 19282 DEPROMA d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
16 19490 DMC BIOMASA, d.o.o. Okrepitev zalog materiala Posojilo -
17 19451 ELVIP d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
18 19471 GOMARK d.o.o. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za poslovanje podjetja Posojilo 500.000,00
19 19341 GRADBENA d.o.o. Sežana Investicija v obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize Posojilo 500.000,00
20 19523 GRADNJE OBLAK d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
21 19574 GT GORSKO d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo -
22 19269 ID SHOP d.o.o. Pridobitev financiranja za obratna sredstva z namenom zmanjšanja posledic draginje Posojilo 500.000,00
23 19235 INTERVELA, d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
24 19545 ISKRA AMS d.o.o. likvidnostno financiranje obratnih sredstev Posojilo 500.000,00
25 19500 JANNIKI d.o.o. Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
26 19379 Jasna Chalet Resort d.o.o. Obratna sredstva Posojilo 300.000,00
27 19315 KENDALES d.o.o. Naložba v OVE in odsesovalnik za optimizacijo porabe energije in širitev zmogljivosti Posojilo -
28 19542 KOLOS d.o.o., Ljubljana Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic energetske krize Posojilo -
29 19525 KREATIVNI NAJEMI, d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
30 19478 KRUHKERIJA d.o.o. Blažitev posledic energetske krize v podjetju KRUHKERIJA d.o.o. Posojilo 250.000,00
31 19486 LESING d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo -
32 19462 LESPAL d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja Lespal Posojilo 500.000,00
33 19317 LIBELA ORODJA, d.o.o., Celje Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
34 19456 LKR d.o.o. Okrepitev zalog materiala Posojilo 450.000,00
35 19522 Logatčan d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
36 19584 LOGISTA d.o.o. Investicija v obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize Posojilo -
37 19355 LUGO, d.o.o. Investicija v sončno elektrarno za znižanje porabe energije pri proizvodnji in obratna sredstva Posojilo -
38 19448 MIBRA d.o.o. Pridobitev kredita za zagotavljanje likvidnostnih sredstev podjetja Posojilo -
39 19460 MOBECO d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja Mobeco Posojilo 500.000,00
40 19441 Modic Metal, Klemen Modic s.p. likvidnostno financiranje obratnih sredstev Posojilo 476.000,00
41 19527 MORATORIJ d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
42 19475 M-SFINGA d.o.o. Kredit za obratna sredstva -pomoč pri reševanju izzivov v povezavi s cenami in dobavo materialov Posojilo 150.000,00
43 19440 NARAYAN d.o.o. Nadgradnja opreme za optimizacijo porabe energije Posojilo -
44 19239 NEWREFS d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
45 19463 OBLAK GROUP d.o.o. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za poslovanje v OBLAK GROUP d.o.o. Posojilo -
46 19548 ORO ORODJARNA d.o.o. Investicija podjetja v obratna sredstva za ohranitev dejavnost Posojilo 500.000,00
47 19406 OSMICA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
48 19561 PENCA, d.o.o. Investicija v strojno opremo za povečanje energetske učinkovitosti pri proizvodnji elastomerov Posojilo -
49 19487 PETROVIČ d. o. o. Nakup nove tehnološke opreme Posojilo 479.000,00
50 19366 PLASTIKA VIRANT d.o.o. Kredit za obratna sredstva -pomoč pri reševanju izzivov v povezavi s cenami in dobavo materialov Posojilo 500.000,00
51 19238 PRELINE d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize Posojilo -
52 19445 PRONORM d.o.o. Okrepitev zalog materiala Posojilo 250.000,00
53 19503 PTZ d.o.o. Izboljšanje likvidnosti in energetske učinkovitosti podjetja PTZ Posojilo 140.000,00
54 19547 RMB MODULARNA GRADNJA d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
55 19447 ROBOMATIS d.o.o. Obratna sredstva Posojilo 205.000,00
56 19473 RORC - ASFALT d.o.o., Litija Zagotavljanje likvidnosti za namene odprave posledic energetske krize in povečanja konkurenčnosti Posojilo -
57 19340 Sineteh d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme Posojilo -
58 19511 SINTER Ljubljana d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize Posojilo -
59 19243 ŠIVILJSTVO, MARKO ARTIČEK S.P. Pridobitev kredita za pokrivanje stroškov materiala in trgovskega blaga Posojilo -
60 19442 TELKOM-OT d.o.o. likvidnostno financiranje obratnih sredstev Posojilo 500.000,00
61 19452 TIO PNEVMATIKA, d.o.o., Lesce Izboljšanje likvidnosti podjetja Tio pnevmatika Posojilo 500.000,00
62 19479 TIPS MTC d.o.o. Likvidnostno financiranje obratnih sredstev Posojilo 500.000,00
63 19501 T-METAL d.o.o. Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
64 19594 TURK M & Z d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te Posojilo -
65 19526 V12 d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Posojilo -
66 19549 VENTURIA d.o.o. Investicija podjetja v obratna sredstva za ohranitev dejavnost Posojilo -
67 19362 VITRAJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
68 19321 VNET d.o.o. Pridobitev financiranja za obratna/osnovna sredstva z namenom zmanjšanja posledic draginje Posojilo 300.000,00
69 19477 VOC Komunala d.o.o. Nakup specialnega vozila z nadgradnjo za zmanjšanje porabe energije in vode pri izvajanju storitev Posojilo -
70 19380 VONPHARMA SI, d.o.o. Nakup energetsko učinkovitega stroja- avtomatski stroji za pakiranje praškastih farmacevtskih oblik Posojilo -
71 19361 VORIO d.o.o. Nakup novih strojev ter financiranje obratnih stroškov Posojilo -
72 19498 VOUK d.o.o. Investicija v obratni kapital za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize Posojilo -
73 19519 WORKROOM PLASTIC d.o.o. Financiranje obratnih sredstev ter investicija v nakup novega stroja Posojilo -
74 19382 Žaga Pogorelc d.o.o. Financiranje obratnih sredstev Posojilo 500.000,00
75 19508 ŽARN d.o.o. Optimizacija porabe energije in izboljšanje likvidnosti podjetja ŽARN, d.o.o. Posojilo 500.000,00
Skupaj posojilna sredstva 10.500.000,00
+ B BIZI LIKVIDNOST - POPLAVE (2023) 2023 3021-1/2023-SRRS-37 Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST 107/20.10.2023
113/10.11.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 18140 BUMERANG d.o.o. INVESTICIJA V OSNOVNA IN OBRATNA SREDSTVA Z NAMENON OMILITVE POSLEDIC POPLAV AVGUSTA 2023 posojilo 80.000
2 18313 DAPLAST d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV PODJETJA PO UNIČIJOČIH AVGUSTOVSKIH POPLAVAH posojilo 0
3 17833 GRANAVA d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 80.000
4 18088 HAPLAST D.O.O. Nakup nove linije za brizganje plastike z robotom posojilo 80.000
5 17858 JEROPLAST, d.o.o. Financiranje obratnega kapitala v podporo ponovni vzpostavitvi dejavnosti posojilo 500.000
6 18013 KAMP MENINA d.o.o. Nakup nove opreme po poplavi in obratna sredstva posojilo 370.000
7 18312 KO-SI d.o.o. Zagotavljanje likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023 v podjetju KO-SI d.o.o. posojilo 0
8 17855 KOVINARSTVO GERDEJ d.o.o. Nakup materiala posojilo 140.000
9 17862 KZ Šaleška dolina, z.o.o. Sanacija trgovine TPC Saša po poplavi posojilo 500.000
10 18314 LABENA d.o.o. Ureditvena dela, sanacija kletnih prostorov na objektu Teslova 30 posojilo 0
11 18169 LESNA VRATA d.o.o. LV POPLAVE 2023 posojilo 500.000
12 18307 MAMUT 4X4 d.o.o. Obnova podjetja zaradi poplav v avgustu, izboljšanje likvidnosti in doseganje večje konkurenčnosti posojilo 0
13 18006 MEDIKEM d.o.o. Okrepitev zalog posojilo 95.000
14 17831 MEŽA d.o.o. Okrepitev zalog blaga posojilo 200.000
15 17893 NCM d.o.o. Okrepitev obratnega kapitala po poplavah posojilo 0
16 17900 PALMIERI d.o.o. Plačilo obratnih stroškov v skladu z dejavnostjo podjetja in nastalo škodo v sklopu poplav posojilo 330.000
17 17926 PANATOP, d.o.o. Investicija v odpravo posledic avgustovskih poplav, ki so prizadele podjetje posojilo 250.000
18 18175 PROVIDIO d.o.o. PROVIDIO POPLAVE 2023 posojilo 276.000
19 18317 PURO TEHNIKA d.o.o. Zagotavljanje likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023 v podjetju PURO TEHNIKA d.o.o. posojilo 372.089
20 17874 RELAX TRANS d.o.o. Okrepitev obratnega kapitala posojilo 80.000
21 18318 RIHTER d.o.o. Sanacija poslovnih površin, prostorov in nabava zalog posojilo 500.000
22 18362 ROBOMATIS d.o.o. Okrepitev obratnega kapitala po polavah posojilo 0
23 18232 SECTOR GTM d.o.o. Nakup opreme za krivljenje večjih elementov posojilo 0
24 18027 SILES, d.o.o., Medvode Nakup nove opreme po poplavi, strojev in obratna sredstva posojilo 0
25 18075 TURNAPLAST d.o.o. Izboljšanje likvidnosti zaradi vpliva poplav 2023 posojilo 0
26 18003 VONPHARMA SI, d.o.o. Nabava obratnih sredstev po uničenju v poplavah posojilo 359.000
SKUPAJ posojilna sredstva 4.712.089
+ B BIZI LIKVIDNOST-ENERGIJA (2023) 2023 3021-1/2023-SRRS-37 Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST 107/20.10.2023
109/27.10.2023
113/10.11.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 17923 ACTIVE d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te posojilo 250.000
2 17932 AKSON d.o.o. Investicija v obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 500.000
3 17832 AVTO CENTER RAVNE d.o.o. Sončna elektrarna za samooskrbo posojilo 80.000
4 17867 BARKLEM d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 189.000
5 17937 BARONE d.o.o. Investicija v osnovna sredstva in obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 300.000
6 18000 BRST d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0
7 18073 BUKEV d.o.o. INVESTICIJA V OBRATNI KAPITAL V PODPORO OHRANJAJU LIKVIDNOSTI IN KONKURENČNOSTI PODJETJA posojilo 100.000
8 17889 CARPINUS d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 200.000
9 17888 CETIX d.o.o., Ljubljana Kredit za zagotavljanje likvidnosti posojilo 400.000
10 17898 CMT potovalna agencija d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0
11 18004 DARSON d.o.o. Blažitev posledic energetske krize posojilo 100.000
12 17929 DRM, d.o.o. Investicija podjetja v obratna sredstva za ohranitev dejavnosti posojilo 500.000
13 17938 GMM PROIZVODNJA d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja GMM PROIZVODNJA d.o.o. zaradi posledic energetske krize in draginje posojilo 500.000
14 17931 GRADBENA OSKRBA d.o.o. Sežana Investicija v obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 500.000
15 18093 HAPLAST D.O.O. Nakup nove linije za brizganje plastike z robotom posojilo 0
16 18091 IGEPA PAKO d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 0
17 17935 INOVATIM d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 400.000
18 18068 Jana invest d.o.o. Izboljšanje likvidnosti in povečanje dodane vrednosti posojilo 250.000
19 17910 JANNIKI d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 250.000
20 17899 JANPLAST d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 200.000
21 18015 Jasna Chalet Resort d.o.o. Nova oprema za lokal, kuhinjo, ter obratna sredstva posojilo 200.000
22 17839 KGZ Idrija z.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja KGZ IDRIJA zaradi posledic draginje in energetske krize posojilo 300.000
23 17906 KOFRA d.o.o. Obratna sredstva za zagotovitev likvidnosti iz naslova bistvenega povečanja stroškov za energijo posojilo 500.000
24 17844 KOGAST GROSUPLJE d.d. Pridobitev kredita za zagotavljanje likvidnostnih sredstev podjetja in stabilizacijo poslovanja posojilo 300.000
25 17845 KRAP d.o.o. INVESTICIJA V OBRATNI KAPITAL V PODPORO OHRANJAJU LIKVIDNOSTI IN KONKURENČNOSTI PODJETJA posojilo 150.000
26 17865 KRUHKERIJA d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja KRUHKERIJA d.o.o. posojilo 350.000
27 17875 LEČNIK, TOMISLAV LEČNIK S.P. Okrepitev zalog pod vplivom draginje posojilo 120.000
28 17909 MAMUT TIM, d.o.o. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za poslovanje v MAMUT TIM posojilo 300.000
29 18028 MARKO BAJC S.P. INVESTICIJA V OBRATNI KAPITAL V PODPORO OHRANJAJU LIKVIDNOSTI IN KONKURENČNOSTI PODJETJA posojilo 500.000
30 18030 MCL MIRKO LJUBEC ML. S.P. Zagotavljanje likvidnosti posojilo 125.000
31 17925 MEDITERAN PRODUKT d.o.o. Investicija podjetja v obratna sredstva za ohranitev dejavnosti posojilo 500.000
32 18025 MENART d.o.o. Investicija v osnovna sredstva - nakup novega stroja posojilo 500.000
33 17885 MUHAMETSEJDA ALIRIZA S.P. Pridobitev financiranja za obratna sredstva z namenom zmanjšanja posledic draginje posojilo 80.000
34 17901 NANOTEN d.o.o. Plačilo obratnih stroškov v skladu z dejavnostjo podjetja posojilo 80.000
35 17868 OPIKAR d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 500.000
36 17920 PAB, d.o.o., Naklo Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 500.000
37 17836 PLASTENKA d.o.o. Zagotavljanje likvidnosti podjetja zaradi posledic energetske krize posojilo 400.000
38 18086 PLASTIKA - ANDREJ MESOJEDEC S.P. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te posojilo 500.000
39 17861 PLASTIKA BEVC d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja Plastika BEVC d.o.o. zaradi posledic draginje in energetske krize posojilo 460.391
40 17927 POHIŠTVO HORVAT d.o.o. Investicija v obratna sredstva za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 0
41 17922 PRELINE d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te posojilo 0
42 17960 PRIZMA - FLEKS d.o.o. Investicija v energetsko učinkovita opr. sredstva za razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje posojilo 214.477
43 17890 PTZ d.o.o. Izboljšanje likvidnosti podjetja PTZ posojilo 200.000
44 18017 PUCIHAR-P d.o.o. linija za prašno barvanje posojilo 499.043
45 17897 ROYAL PARKETI MARIBOR d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 500.000
46 18020 SEBASTJAN NOVINEC S.P. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 100.000
47 17911 SETO d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 300.000
48 18063 SMT d.o.o. Lakirna linija v proizvodnji elektronike SMT posojilo 0
49 17887 STAVBNO POHIŠTVO MITOS d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 500.000
50 17930 STRUGARSTVO FRANETIČ d.o.o. Investicija podjetja v obratna sredstva za ohranitev dejavnosti posojilo 300.000
51 18090 TOVARNA KOS IN SRPOV d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 150.000
52 17924 VART d.o.o. Investicija v odpravo posledic energetske krize ter draginje kot posledico le te posojilo 150.000
53 18021 VIP VIRANT, d.o.o. Kredit za obratna sredstva -pomoč pri reševanju izzivov v povezavi s cenami energentov in materialov posojilo 0
54 18007 VITRAJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 0
55 18065 VONPHARMA SI, d.o.o. Nabava obratnih sredstev po energetski krizi posojilo 0
56 17881 VOPEX d.o.o. Postojna Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 500.000
57 17876 VREČKE.NET d.o.o. Kredit za nakup materiala za vzpostavitev večje finančne varnosti ob posledicah vojne v Ukrajini posojilo 200.000
58 18026 VULKO G.T. d.o.o. Investicija v obratni kapital za izboljšanje likvidnosti v času energetske krize posojilo 90.000
59 17940 XO7 d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic energetske krize posojilo 0
60 17934 ŽARN d.o.o. Izboljšanje energetske učinkovitosti in likvidnosti podjetja ŽARN, d.o.o. posojilo 500.000
SKUPAJ posojilna sredstva 15.287.911
+ B BIZI NOO (2023) 2023 3021-1/2023-SRRS-8 Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO 57/19.05.2023
79/21.7.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16604 360LINE d.o.o. Proizvodna linija z robotsko celico za vlivanje oprimkov nepovratna 0
2 16996 AB Tokos d.o.o. ZelenoKovanje: Nakup kovaške peči za trajnostno proizvodnjo ročnega obrtnega orodja nepovratna 0
3 16780 AHAC d.o.o. Začetni projekt za razširitev zmogljivosti poslovne enote GOSAD nepovratna 160.000
4 16827 AJM MONTAŽA IN TRGOVINA d.o.o. Bistvena sprememba proizvodnega procesa proizvodnje lesenega stavbnega pohištva nepovratna 160.000
5 16810 AKP d.o.o. Projekt nakupa nove CNC stružnice nepovratna 114.000
6 16804 ALPO d.o.o. Nakup stroja za brizganje plastike in SE nepovratna 0
7 16613 AR PRODUKT, d.o.o. NABAVA NOVEGA STROJA nepovratna 0
8 17006 ATech d.o.o. Začetna investicija v novo strojno opremo nepovratna 0
9 16798 AVTOMARKET REBERNIK d.o.o. Vgradnja sončne elektrarne s hranilnikom ter nove opreme za pranje in servisiranje vozil nepovratna 160.000
10 16821 BELTA d.o.o. Nakup novih tračnih žag DOALL nepovratna 128.533
11 16743 BERT, BERNHARD PUŠNIK S.P. NAKUP TEHNOLOŠKE LINIJE ZA IZDELAVO KOMPONENT SONČNIH ELEKRARN nepovratna 0
12 16813 BIJOL d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme nepovratna 0
13 16813 BIJOL d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme posojilo 0
14 16907 BIROPLAST SOLUTIONS D.O.O. Proizvodna linija revitalizirane opreme GreenTill POS/BOS nepovratna 159.053
15 16882 BKM DUŠAN BEZEK S.P. Vzpostavitev proizvodne linije za za prašno barvanje različnih aluminij in kovinskih izdelkov nepovratna 0
16 16771 Blubit d.o.o. Investicija v visokoproduktivni obdelovalni center in vzpostavitev nove poslovne enote nepovratna 160.000
17 16915 BOS GRUBAR d.o.o. Vzpostavitev linije za mehansko obdelavo termično obdelanih orodnih jekel nepovratna 0
18 16673 C & P INŽENIRING d.o.o. Nakup strojev in adaptacija strehe z dodatno izolacijo nepovratna 0
19 16995 CNC NADOH d.o.o. Nakup nov CNC vertikalni 5-osni obdelovalni center VMX 60 SRTi HURCO nepovratna 0
20 16995 CNC NADOH d.o.o. Nakup nov CNC vertikalni 5-osni obdelovalni center VMX 60 SRTi HURCO posojilo 0
21 16692 CNC stroji, d. o. o. Diverzifikacija proizvodnje za izboljšanje konkurenčnosti podjetja nepovratna 0
22 16692 CNC stroji, d. o. o. Diverzifikacija proizvodnje za izboljšanje konkurenčnosti podjetja posojilo 0
23 16924 DARSON d.o.o. Optimizacija proizvodnih procesov nepovratna 97.780
24 16831 DEPROMA d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme - širitev zmogljivosti – DEPROMA BIZI NOO 2023 nepovratna 0
25 16839 DIMNIKI d.o.o., Ljubljana PROIZVODNA LINIJA STREŠNIH PANELOV DIMNIKI nepovratna 151.432
26 17007 DRM, d.o.o. Investicija v širitev proizvodnje z avtomatizacijo robotizirane linije za pakiranje 3D filamenta nepovratna 0
27 16690 DRUŽINSKO PODJETJE RANER d.o.o. Nakup hidravličnega krivilnega stroja, stroj za razrez, dvigalo vak. in roka nepovratna 0
28 16794 ECU d.o.o. Tehnološka posodobitev podjetja nepovratna 100.347
29 17010 EKI d.o.o. Črnomelj Investicija v modernizacijo strojne opreme nepovratna 0
30 16687 EKSTERA d.o.o. Investicija v novo strojno opremo za povečanje proizvodnih kapacitet nepovratna 0
31 16844 ELMONT BLED, d.d. INVESTICIJA V TRAJNOSTNO NARAVNANO POSLOVANJE PODJETJA nepovratna 0
32 16844 ELMONT BLED, d.d. INVESTICIJA V TRAJNOSTNO NARAVNANO POSLOVANJE PODJETJA posojilo 0
33 17012 ELVIP d.o.o. TECH ELVIP 2023 nepovratna 0
34 16992 EMBALAŽA, d.o.o. INDUSTRIALIZACIJA PODJETJA Z NOVO VISOKOPRODUKTIVNO STROJNO OPREMO nepovratna 160.000
35 16947 EM-CE d.o.o. Investicija v laser CNC Bodor P4 CE 12kW MAX z manipulatorjem pločevine nepovratna 0
36 16947 EM-CE d.o.o. Investicija v laser CNC Bodor P4 CE 12kW MAX z manipulatorjem pločevine posojilo 0
37 16958 EMG d.o.o. Avtomatizacija proizvodnje stikalnih blokov v podjetju EMG d.o.o. nepovratna 124.700
38 16994 EMOK d.o.o. VLAGANJE V TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA nepovratna 160.000
39 16994 EMOK d.o.o. VLAGANJE V TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA posojilo 50.000
40 16819 EXCEL INTERNATIONAL d.o.o. Investicija Excel International nepovratna 0
41 16815 FOLEX, d.o.o. Linija za izdelavo pakirnih posod nepovratna 160.000
42 16575 FUKS ORODJARNA, d.o.o. Novo strojno postrojenje za izdelavo produkta Spaltkeil nepovratna 150.375
43 16584 GOGI VAR, d.o.o. Vzpostavitev PE Kozjak nepovratna 0
44 16883 GOOD4DOGS d.o.o. GOOD4DOGS nepovratna 0
45 16955 Gorazd Vodovnik s.p. VZPOSTAVITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V NOVI POSLOVNI ENOTI nepovratna 0
46 16971 GOSTILNA MÜLLER TINA MÜLLER STAREŠINIČ S.P. Investicija Gostilna Muller nepovratna 0
47 17001 GT GORSKO d.o.o. Kompakten visokozmogljiv rezalni stroj - Hundegger Speed Cut 480 nepovratna 160.000
48 17001 GT GORSKO d.o.o. Kompakten visokozmogljiv rezalni stroj - Hundegger Speed Cut 480 posojilo 75.000
49 16830 GUBANC, d.o.o. Snovna in energetska optimizacija procesa hibridnega brizganja Gubanc 2024 nepovratna 0
50 16616 GUMARSTVO ŠRAJNER d.o.o. Širitev proizvodnih zmogljivosti podjetja Gumarstvo Šrajner - 2023 nepovratna 160.000
51 16721 HAPLAST D.O.O. Nakup nove linije za brizganje plastike z robotom nepovratna 0
52 17004 HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Postojna Investicija v novo strojno opremo za dvig konkurenčnosti nepovratna 0
53 16954 HTT KRPAN d.o.o. RAZŠIRITEV PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI PODJETJA HTT KRPAN d.o.o. nepovratna 160.000
54 16554 HYB d.o.o. Razširitev kapacitet za proizvodnjo senzorjev nepovratna 0
55 16823 IN.VA. d.o.o. Renče Rastlinjak nepovratna 0
56 17040 IN.VA. d.o.o. Renče Rastlinjak nepovratna 0
57 16807 INOL d.o.o. Nakup CNC laserja nepovratna 0
58 16967 ISOMAT d.o.o. Naložba v nove tehnologije v proizvodnji HVAC izdelkov nepovratna 100.600
59 16781 IVG d.o.o. Projekt nakupa nove CNC stružnice in naprave za odsesovanje oljne megle nepovratna 160.000
60 16769 IZOTERM PLAMA d.o.o. XPS PlamaFrame nepovratna 0
61 16826 JAKA & I, d.o.o. Obnova in posodobitev prostorov za povečanje kapacitet nepovratna 0
62 16806 JANIBO, d.o.o. Nakup nove opreme za žično erozijo ter napredne merilne naprave nepovratna 93.099
63 16969 JEŽICA d.o.o. Vzpostavitev nove poslovne enote Čepinci nepovratna 0
64 16688 JUNC CNC d.o.o. Visokozmogljivi CNC horizontalni obdelovalni center nepovratna 0
65 16837 KAL d.o.o. MOTOMAN-uvedba novih robotsko-tehnoloških pozicij – sprememba teh. procesa z glob. trajn. uč nepovratna 160.000
66 16989 KAMNOSEŠTVO RAŽEM, D.O.O. Investicija v širitev proizvodnje z nakupom nove strojne opreme nepovratna 0
67 16986 KLJUČAVNIČARSTVO POČKAJ d.o.o. Investicijski projekt za izboljšanje produktivnosti in spodbujanje učinkovite rabe virov nepovratna 160.000
68 16962 KNEZ, d.o.o. INVESTICIJA V TEHNOLOŠKO NAPREDNO STROJNO OPREMO nepovratna 160.000
69 16563 KODA d.o.o. Ajdovščina Oprema poslovnih prostorov z kompletno najnovejšo tehnološko opremo nepovratna 0
70 16951 KOLDING d.o.o. Začetna investicija v obnovo izrabljenih ali poškodovanih gredi drobilnika nepovratna 160.000
71 17009 Komunala Odtok d.o.o. Zeleni Filter - Dvig kapacitet čiščenja lovilcev olj z inovativno industrijsko čistilno napravo nepovratna 0
72 16666 KOPS PRO d.o.o. Vzpostavitev samostojne proizvodne celice za robotsko lasersko varjenje nepovratna 118.064
73 16973 KOPUR d.o.o. Nakup tehnološke opreme za izdelavo izdelkov iz odpadnega materiala PES nepovratna 142.904
74 16982 KO-SI d.o.o. RAZŠIRITEV PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI IN POVEČANJE OKOLJSKO ODGOVORNEGA RAVNANJA PODJETJA nepovratna 0
75 16703 KOVICA d.o.o. CNC avtomati za povečanje produktivnosti nepovratna 0
76 16970 KOVINOCROM d.o.o. Optimizacija proizvodnje nepovratna 0
77 16990 KOVINOPLASTIKA, D.O.O. ŠIRJENJE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNJE NOVE GENERACIJE ZRAČNIH FILTROV nepovratna 160.000
78 16543 KOVINSKI IZDELKI HRAST D.O.O. Nakup kompleksnega sistema dveh CNC celic nepovratna 160.000
79 16799 KOZJAN d.o.o. Razširitev zmogljivosti proizvodnje Kozjan d.o.o. nepovratna 160.000
80 16978 KRISTIJAN ADAM s.p. Nakup tehnološke opreme nepovratna 0
81 16668 KROBAH d.o.o. Nakup nove snovno in energetsko učinkovite tehnološke opreme v podjetju KROBAH nepovratna 0
82 16998 LEDEKSI d.o.o. Ice resort nepovratna 0
83 16660 LESGAM MLAKAR ANTON S.P. Investicija v novo tehnološko opremo v okviru širitve proizvodne enote nepovratna 0
84 16963 LESNA VRATA d.o.o. LESNA VRATA TEH 2023 nepovratna 119.588
85 17018 LESTIS PETER OSVALD S.P. Investicija v novo strojno opremo nepovratna 0
86 16713 LGZ, d.o.o. Trajnostna preobrazba proizvodnega procesa lesa nepovratna 160.000
87 16980 LGZD d.o.o. Nakup tehnološke opreme nepovratna 0
88 16959 LOK d.o.o. Obnova oddelka CNC obdelave nepovratna 0
89 16700 L-TEK d.o.o. Nova polagalna linija nepovratna 0
90 16919 M.O.D.B. d.o.o. Trajnostni razvoj in dvig konkurenčnosti podjetja M.O.D.B. nepovratna 0
91 16836 MAGOFORM d.o.o. HIDRAVLIČNA STISKALNICA ODEN-WP 3150-13/10 nepovratna 0
92 16861 MANTA SEŽANA d.o.o. Nadgradnja tehnološkega procesa v podjetju MANTA SEŽANA d.o.o. nepovratna 0
93 16984 MAREX d.o.o. Razširitev proizvodne zmogljivosti obstoječe poslovne enote – MAREX d.o.o., PE Slovenj Gradec nepovratna 160.000
94 16701 Marles PSP d.o.o. Optimizacija proizvodnje lesenega stavbnega pohištva nepovratna 0
95 16976 MATISA d.o.o. Optimizacija dvigovanja ter predpranja komponent in proizvodov v podjetju Matisa - Lift&Clean nepovratna 77.059
96 16950 MEGA-METAL d.o.o. X-DEFINITION nepovratna 0
97 16608 MERC, d. o. o. Nakup tehnološke opreme nepovratna 0
98 16991 MG ROHR d.o.o. Dokončanje projekta Pametna tovarna 2.0 nepovratna 0
99 16581 MIZARSTVO ORNIK d.o.o. Z nakupom CNC stroja do konkurenčne prednosti v krožnem gospodarstvu (akronim: TEHNOKROG) nepovratna 0
100 16975 MIZARSTVO ORNIK d.o.o. Z nakupom CNC stroja do večje dodane vrednosti v krožnem gospodarstvu nepovratna 0
101 16742 MIZARSTVO ŠTRASER ANDREJ S.P. NAKUP TEHNOLOŠKE LINIJE MIZARSKE DELAVNICE Z NAJBOLJŠO TEHNOLOGIJO nepovratna 0
102 16675 MIZARSTVO, PRAZNIC SREČKO, S.P. NAKUP OPREME MIZARSKE DELAVNICE Z NAJBOLJŠO TEHNOLOGIJO nepovratna 0
103 16686 MOBITEX d.o.o. Trajnostni projekt za razširitev zmogljivosti podjetja Mobitex d.o.o. nepovratna 160.000
104 16808 MONTER DRAVOGRAD d.o.o. Ohišje hitrovrtečega reduktorja za komprimiranje vodika nepovratna 160.000
105 16707 MONTIM STORITVE d.o.o. Linija za proizvodnjo univerzalnih zaključnih elementov za strehe nepovratna 153.226
106 16945 MP Marjan Potnik, s.p. VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE MONTAŽNIH HIŠ nepovratna 159.983
107 16944 NAFTA STROJNA d.o.o. Uvedba sodobnih tehnologij v proizvodnji tlačne opreme nepovratna 0
108 16825 NCM d.o.o. Nakup horizontalnega obdelovalnega centra OKUMA nepovratna 160.000
109 17000 NOEND SONJA STRGAR S.P. Investicija v ekološko pralnico tekstila nepovratna 0
110 16885 OECO d.o.o. OPTI OECO nepovratna 0
111 16582 OKNA ŠEMRL d.o.o. Robot za lakiranje stavbnega pohištva in digitalizacija nepovratna 0
112 16828 ORO d.o.o. Nadgradnja tehnološkega procesa v podjetju ORO d.o.o. nepovratna 0
113 16957 ORO ORODJARNA d.o.o. Investicija v širitev proizvodnje z nakupom novega 5-osnega CNC obdelovalnega centra nepovratna 0
114 16860 ORO PLASTIKA d.o.o. Nadgradnja tehnološkega procesa v podjetju ORO PLASTIKA d.o.o. nepovratna 0
115 16818 ORODJA ERHART d.o.o. Investicija Orodja Erhart nepovratna 160.000
116 16824 ORODJARSTVO SIMONČIČ d.o.o. Investicija v nakup energetsko in snovno učinkovite strojne opreme nepovratna 157.500
117 16824 ORODJARSTVO SIMONČIČ d.o.o. Investicija v nakup energetsko in snovno učinkovite strojne opreme posojilo 50.000
118 16833 ORTO MG d.o.o. ADAPTACIJA nepovratna 0
119 16783 P.S.T. d.o.o. Nakup rezalno obdelovalne linije Schüco AF 310 nepovratna 0
120 16696 PATIS d.o.o. Začetna investicija v novo tehnološko linijo za laminiranje težjih kompozitov nepovratna 160.000
121 16597 PERGER 1757 d.o.o. Nova poslovna enota in linija podjetja Perger 1757 d.o.o. nepovratna 0
122 16842 PET PAK d.o.o. Širitev proizvodnih zmogljivosti PET PAK 2023 nepovratna 160.000
123 16918 PETRIČ d.o.o. Linija za rezanje pločevine nepovratna 143.000
124 17017 PGP INDE, d.o.o. "ZeleniKorak" - Nakup trajnostnih tehnologij za povečano in čistejšo izdelavo podplatov nepovratna 0
125 17011 PGP RUBBER, d.o.o. »Korak naprej« Zagon nove snovno in energetsko učinkovite avtomatizirane proizvodne linije podplatov nepovratna 0
126 16572 PLASTIKA RENKO d.o.o. Nakup ekstrudorja najnovejše generacije nepovratna 0
127 16562 POLIGALANT d.o.o. Nakup stroja za izdelavo vreč in vrečk nepovratna 0
128 16789 POLYLINE d.o.o. Investicija v izboljšanje sistema postrojenja za ulivanje poliuretana nepovratna 0
129 16702 PRELINE d.o.o. INVESTICIJA V NOVO TEHNOLOŠKO DOVRŠENO STROJNO OPREMO ZA POVEČANJE PROIZVODNIH KAPACITET nepovratna 82.633
130 16987 PROEKO PLASTIKA, proizvodnja in trgovina d.o.o. Investicija v nakup nove strojne opreme za dvig konkurenčnosti nepovratna 160.000
131 17008 PROFILES d.o.o. Investicija v širitev proizvodnje z nakupom nove strojne opreme nepovratna 0
132 16960 PROMETAL, d.o.o. Začetna investicija v proizvodnjo ekscentričnih spojk za ploskovno pohištvo nepovratna 157.500
133 17014 PROMISUM d.o.o. INVESTICIJA V POVEČANJE PROIZVODNIH KAPACITET, MODERNIZACIJO PROIZVODNJE IN MINIZACIJO OKOLJSKIH VPL nepovratna 160.000
134 16814 PROSLAD d.o.o. Vgradnja sončne elektrarne in nakup nove polnilne linije nepovratna 0
135 16682 RAJMAX d.o.o. Snovna in energetska učinkovitost podjetja Rajmax d.o.o. s povečano dodano vrednostjo nepovratna 0
136 16961 RC-FIL d.o.o. INVESTICIJA V NAKUP NOVIH STROJEV KOT RAZŠIRITEV PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI IN ZELEN PREHOD nepovratna 0
137 16607 REMONTING d.o.o. Nakup tehnološke opreme nepovratna 160.000
138 16607 REMONTING d.o.o. Nakup tehnološke opreme posojilo 90.747
139 16988 RMB MODULARNA GRADNJA d.o.o. Investicija v nakup nove strojne opreme za povečanje proizvodnih kapacitet nepovratna 0
140 16590 ROTOPLAST d.o.o. Povečanje kapacitet z napravo za sestavljanje in postavitev sončne elektrarne za samooskrbo nepovratna 160.000
141 16913 RUMI STORITVE d.o.o. INVESTICIJA V OSNOVNA SREDSTVA nepovratna 0
142 16557 SELOGRAFIKA d.o.o. Nakup visoko tehnološke opreme za tiskanje nepovratna 0
143 16740 SGP POKERŽNIK, d.o.o. STROJ RM 90GO nepovratna 0
144 16981 SI GRADNJE d.o.o. Nakup tehnološke opreme za trajnostno naravnano proizvodnjo novih izdelkov nepovratna 0
145 16811 SKINZZO LAB d.o.o. Energetska učinkovitost in nova linija naprav za nego telesa nepovratna 0
146 16888 SKOK BLU d.o.o. Nadgradnja tehnološkega procesa v podjetju SKOK BLU d.o.o. nepovratna 0
147 16886 SOČA RAFTING d.o.o. Vzpostavitev nove PE – servisni del – SOČA RAFTING 2023 nepovratna 0
148 16788 SODALIS d.o.o. BIZI NOO INVESTICIJA V NOVO STROJNO OPREMO nepovratna 0
149 17021 SOFIMAX, d.o.o. Nadgradnja in postavitev novega proizvodnega sistema z novimi stroji nepovratna 0
150 16880 SPECIALIST, d.o.o. Avtomatizacija projektive in proizvodnjega nepovratna 0
151 16979 STRUGARSTVO FRANETIČ d.o.o. Investicija v širitev proizvodnje z nakupom novega 5-osnega vertikalnega obdelovalnega centra nepovratna 0
152 16672 SUBLIMO d.o.o. INVESTICIJA V TRAJNOSTNO PRIHODNOST PODJETJA nepovratna 160.000
153 16672 SUBLIMO d.o.o. INVESTICIJA V TRAJNOSTNO PRIHODNOST PODJETJA posojilo 50.000
154 16559 SVEČA d.o.o. Nova tehnološka oprema za proizvodnjo sveč nepovratna 0
155 17003 ŠIVILJSTVO, MARKO ARTIČEK S.P. Investicija Marko Artiček s.p. nepovratna 0
156 16777 TC RAHTEL d.o.o. Nakup snovno in energetsko učinkovite tehnološke opreme za trajnejše in produktivnejše poslovanje nepovratna 0
157 16956 TEHNOSLOJ d.o.o. Nadgradnja tehnološkega procesa v podjetju TEHNOSLOJ d.o.o. nepovratna 0
158 16999 TEKSTINA d.o.o. Investicija v nakup linije za digitalni tisk za povečanje proizvodnih kapacitet nepovratna 160.000
159 16606 TOGO d.o.o. NOVA LINIJA ZA MEŠANJE IN PAKIRANJE OGNJEVZDRŽNIH BETONOV S POSODOBITVIJO SISTEMA ODPRAŠEVANJA nepovratna 159.925
160 16800 TRO, d.o.o. Posodobitev tehnološke opreme za proizvodnjo industrijskih nožev nepovratna 160.000
161 17005 UNIVERZAL d.o.o. Projekt nakupa novega CNC stružnega centra nepovratna 91.350
162 16900 U-PLAST d.o.o. EKO PAMETNI ŠTEVEC nepovratna 0
163 16983 Varis Lendava d.o.o. Nakup strojev za povečanje zmogljivosti proizvodnje trajnostnih lahkih gotovih kopalnic nepovratna 79.725
164 16949 VEGA d.o.o. INVESTICIJA V IZBOLJŠANJE ENERGETSKE IN SNOVNE UČINKOVITOSTI PODJETJA VEGA d.o.o. nepovratna 0
165 16683 VEZ d.o.o. Pivka ŠIRJENJE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNJE ŠKOLJK STOLOV nepovratna 160.000
166 17019 Zalas d.o.o. Postavitev lakirnice nepovratna 0
167 16779 ZATE d.o.o. Digitalni trojček nepovratna 0
168 16797 ŽAGA BELA VODA d.o.o. Nakup nove žage za izdelavo novih izdelkov nepovratna 0
169 16669 ŽAGA SOTESKA d.o.o. Investicija v žagarski obrat - nakup frekvenčnikov (2 x) in hidravlično vodene turbine nepovratna 0
SKUPAJ nepovratna sredstva 8.302.376
+ B BIZI LES (2022) 2022 3021-1/2022-SRRS-24 avni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES 142/11.11.2022
25/24.2.2023
34/24.3.2023
113/10.11.2023
135/29.12.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 15910 BRIN d.o.o., Brestanica Posodobitev strojnega parka Posojilo -
2 15903 Miha Borko s.p. PLEŠ (Predelava-lesa-širitev) - nakup hale za širitev proizvodnje in vzpostavitev razstavnega prost. Posojilo -
3 15990 INLES d.d. Posodobitev strojne opreme Posojilo 367.625
4 15912 BOŠTJAN KOCJANČIČ S.P. Prenova proizvodne linije Posojilo 174.019
5 15941 AMBROLES d.o.o Investicija v nakup hale Posojilo 356.000
6 15940 I-LES ISKRA d.o.o. Investicija v proizvodno linijo za izdelavo troslojnih vezanih plošč in izgradnja proizvodne hale Posojilo 1.500.000
7 16102 PANLES d.o.o. Vrtno pohištvo Panles Posojilo 250.000
8 16260 Kovač Group d.o.o. Ureditev objekta in nakup nove linije strojev Posojilo 480.000
9 16385 Miha Borko s.p. PLEŠ (Predelava-lesa-širitev) - nakup hale za širitev proizvodnje in vzpostavitev  razstavnega prost Posojilo 150.000
10 16348 SILVO BEDRAČ S.P. Novogradnja mizarske delavnice Posojilo 300.000
11 16745 ŽLAHTIČ d.o.o. NALOŽBA V SONČNO ELEKTRARNO ZA SAMOOSKRBO Posojilo 100.000
12 18064 MOJ-LES d.o.o. "Proizvodno skladiščni objekt z novo tehnologijo za potrebe primarne predelave lesa. Posojilo -
13 17661 ASUP d.o.o. Izgradnja sončne elektrarne za lastne potrebe, z zalogovnikom Posojilo 99.999
14 18100 MIZARSTVO KOŠNIK, d.o.o., Cerklje na Gorenjskem Posodobitev proizvodnje linije za projekt vrtljivih vrat Posojilo 260.000
15 18682 BRANKO BOJC S.P. Nakup novega stroja, vlaganje v OVE Posojilo 60.000
16 19476 TEHPLAN d.o.o. AVTOMATSKA LUPILNA LINIJA Posojilo 232.196
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 4.329.839
+ A AGRO PF (2023) 2023 3301-1/2023-SRRS-4 Pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu -A-PF 28/3.3.2023
54/12.5.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16320 ZUPAN PRIMOŽ Gradnja skladiščnega objekta s hladilnico posojilo 190.775,00
2 16401 ERJAVEC JANEZ IZGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 370.496,00
3 16464 Tretjak Branko Nakup traktorja posojilo 38.815,00
4 16300 Patricija Brglez - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRODAJO posojilo 0,00
5 17464 BRGLEZ PATRICIJA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRODAJO posojilo 35.680,00
6 17660 Kmetija Glavinič, Marko Glavinič - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji "Turistična kmetija z nastanitvijo" posojilo 250.000,00
7 17362 IZIDOR KITAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI GLAMPING HIŠICE posojilo 0,00
8 17561 Štuhec Alojz - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Ureditev apartmajev, wellnesa ter izgradnja bazena posojilo 200.000,00
9 18437 Novak Danijel Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 26.459,00
10 18304 Kitak Izidor GLAMPING HIŠICE posojilo 199.846,00
11 17961 KLEMEN BURGAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI NALOŽBA V OPREMO ZA PREDELAVO ZELENJAVE posojilo 81.164,00
12 17140 Tomaž Rutnik - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Nakup nove opreme za pred industrijsko predelavo lesa posojilo 128.955,20
13 16124 Mihaela Žarka Krsnik Kopše Naložba v objekt za predelavo in turistični objekt Doppler posojilo 450.000,00
14 18520 Basaj Simon Kolektivni nakup kmetijske mehanizacije posojilo 136.700,00
15 18541 Kern Janez Kolektivni nakup kmetijske mehanizacije posojilo 136.700,00
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 2.245.590,20
+ C Neprofitne javne organizacije Pf (2022) 2022 0301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij - C/D - PF 38/18.3.2022
157/16.12.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13905 MMP, Ljutomer Ekoremediacije okoli nas Posojilo -
2 13900 MMP, Ljutomer Turistični produkt: Vodna doživetja in aktivni turizem Posojilo -
3 13870 DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA OPRAVLJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 Posojilo 44.100
4 13907 LEA Pomurje, Martjanci Inovativen koncept energetskih pristopov Posojilo 23.664
5 13906 SREDIŠČE ROTUNDA, Koper, so.p. sPOINT - Socialno podjetniška informacijska točka Posojilo 29.700
6 14297 ZAVOD MARS MARIBOR Spletne fletne delavnice Posojilo -
7 14080 KNOF so.p. NovIKroG Posojilo 80.920
8 14193 Planinsko društvo PALOMA Sladki Vrh Sanacija Ribniške koče Posojilo -
9 13972 PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA Prenova Vojkove koče na Nanosu Posojilo 100.000
10 14343 DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA Kolesarska veriga na podeželju Posojilo 21.700
11 14633 INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Obnova nasadov Posojilo 140.928
12 14766 RA Sinergija d.o.o. Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane Posojilo -
13 14740 BISTRA HIŠA Martjanci SMART HOUSE Martjanci Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane Posojilo 34.400
14 13985 TECOS CIRCI - Krožna industrija-Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese Posojilo 100.000
15 15281 DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA Eko KUL! Posojilo -
16 15386 DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA Eko KUL! Posojilo 18.300
17 15426 RRA Zasavje PRONACUL Posojilo 31.424
18 15502 IPES Maribor TRIALOG - Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja Posojilo 81.776
19 15920 ITC Murska Sobota SmartCommUnity Posojilo 100.000
20 16021 KULTURNO DRUŠTVO GMAJNA Governance Enhancement for Cohesive Societies / GEtCoheSive / CE0100196 Posojilo 73.584
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 880.496
+ D DIGIT 55+ 2022 0301-1/2022-SRRS-12 Sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 70/20. 5. 2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 14379 3QIT d.o.o. Neformalna izobraževanja za odrasle, stare 55+ na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 Nepovratna sredstva -
2 14293 A. L. P. PECA d.o.o. Digitalno opismenjevanje v Mežiški dolini Nepovratna sredstva 15.478,00
3 14271 ACADEMIA d.o.o. Digit55 Nepovratna sredstva -
4 14267 AGORA, d.o.o., Ljubljana Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let in več ma področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
5 14238 AZM LU MARIBOR Izobraževanja za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
6 14373 B & B, d.o.o. GO DIGIT 55+ Nepovratna sredstva 42.068,80
7 14402 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Podravska regija Nepovratna sredstva -
8 14244 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Ljubljana Nepovratna sredstva -
9 14395 B2 IT d.o.o. B2 IT - izobraževanje 55+ Podravska regija Nepovratna sredstva -
10 14294 Biotehniški center Naklo Vklopi.se na BC naklo Nepovratna sredstva -
11 14277 CENE ŠTUPAR - CILJ Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle na 55 let na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva 41.444,80
12 14170 CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM Aktivnosti za digitalno vključenost odraslih - ADVO Nepovratna sredstva -
13 14268 CIK TREBNJE DigiIvG55.sem Nepovratna sredstva 19.599,20
14 14248 CIK TREBNJE DigiTR55.sem Nepovratna sredstva 10.361,20
15 14234 Digital School l.t.d. Digitalno izobraževanje za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
16 14252 DOBA EPIS d.o.o. Pridobivanje digitalnih kompetenc - 55+ Nepovratna sredstva -
17 14175 Društvo NOVUS Di-SPOT - Točka za razvoj digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
18 14389 EKOKNAP d.o.o. Izobraževanje za starejše od 55let Nepovratna sredstva -
19 14364 EPRO Ljutomer d.o.o. Program za neformalno izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi kompetencami Nepovratna sredstva -
20 14598 FOREACH LABS d.o.o. Izobraževanja na področju digitalnih kompentec Nepovratna sredstva -
21 14273 Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova E-ksperti 55+ Nepovratna sredstva 22.220,00
22 14181 GIMNAZIJA LJUTOMER DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
23 14283 IC Geoss d.o.o. Izobraževanje za starejše od 55. let Nepovratna sredstva -
24 14284 ICRA d.o.o. Idrija Dvig digitalnih kompetenc pri odraslih, starejših od 55 let Nepovratna sredstva -
25 14281 Inštitut Antona Trstenjaka Izvajanje neformalnih izobraževanj na področju digitalnih kompetenc za starejše od 55 let Nepovratna sredstva -
26 14231 IPIS, d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
27 14240 ISA ZNANJE d.o.o. Digi 55+ Nepovratna sredstva -
28 14378 KADRING d.o.o. Dvig digitalnih kompetenc v podravski regiji Nepovratna sredstva -
29 14405 KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA Neformalno izobraževanje odraslih nad 55 let na področju digitalnih kompetenc - leto 2022 Nepovratna sredstva -
30 14322 Knjižnica Gornja Radgona Z digitalnimi znanji do večje vključenosti v družbo Nepovratna sredstva -
31 14299 KNJIŽNICA MIRANA JARCA Digitalna inkluzija - digitalno opismenjevanje odraslih 55+ Nepovratna sredstva -
32 14241 LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Digitalno izobraževanje za starejše 55+ v Goriški regiji Nepovratna sredstva 25.964,00
33 14251 LJUDSKA UNIVERZA CELJE LUC DIGI BON 55+ Nepovratna sredstva -
34 14381 Ljudska univerza Jesenice Digi55+ Nepovratna sredstva -
35 14292 LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA BodiDigi Nepovratna sredstva 19.599,20
36 14300 Ljudska univerza Kranj KR Digi 55+ - neformalna izobraževanja za odrasle stare 55 let ali več na področju digi. kompetenc Nepovratna sredstva -
37 14356 LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA DigiBON izobraževanja za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 Nepovratna sredstva 20.348,00
38 14372 LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA Izobraževanje starejših od 55 let - DIGIT 55+ Nepovratna sredstva 11.484,40
39 14182 Ljudska univerza Ormož Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva -
40 14253 LJUDSKA UNIVERZA PTUJ DIGIT 55+: Z nami do digitalnega bona Nepovratna sredstva 30.085,20
41 14242 LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA Digitalno opismenjevanje za odrasle 55+ Nepovratna sredstva -
42 14256 LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
43 14174 LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Digitalne kompetence starejših od 55 let Nepovratna sredstva 11.858,80
44 14263 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ Program za nef. izob. starejših od 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za 2022 Nepovratna sredstva -
45 14363 LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Digitalne kompetence 55+ za leto 2022 Nepovratna sredstva 46.811,20
46 14346 LU KRŠKO DIGIT 55+ Posavje Nepovratna sredstva 21.471,20
47 14374 LU NOVA GORICA Digitalni programi 55+ Nepovratna sredstva -
48 14180 LU SEŽANA Izobraževanje za digitalno pismenost za starejše od 55 let Nepovratna sredstva 19.599,20
49 14298 LUR Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva 30.210,00
50 14383 MICRO TEAM d.o.o. Digitalno vključeni v Osrednjeslovenski regiji (55+) Nepovratna sredstva -
51 14410 MICRO TEAM d.o.o. Digitalna izobraževanja v Jugovzhodni regiji (55+) Nepovratna sredstva -
52 14432 MICRO TEAM d.o.o. Digitalni vklop v Goriški regiji Nepovratna sredstva -
53 14233 MOCIS center za izobraževanje odraslih Neformalna izobraževanja za odrasle nad 55 let Nepovratna sredstva -
54 14408 Modrijan izobraževanje, d.o.o. Izobraževanja odraslih (55+) o digitalnih kompetencah Nepovratna sredstva -
55 14288 Modrijan izobraževanje, d.o.o. Izobraževanja odraslih (55+) o digitalnih kompetencah Nepovratna sredstva -
56 14404 MURAT, d.o.o. digitalna preobrazba nad 55 let Nepovratna sredstva -
57 14403 OKC Neformalna izobraževanja za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
58 14264 OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA Izobraževanje starejših od 55 let za digitalne kompetence Nepovratna sredstva 15.228,40
59 14286 OŠ Srečka Kosovela Sežana Izobraževanje odraslih Bon '22 Nepovratna sredstva -
60 14438 PCO Izvedba neformalnih izobraževanja za starejše od 55 leta na Obalno-kraškem območju Nepovratna sredstva -
61 14396 Podjetniški inkubator Kočevje Neformalna izobraževanja za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc 2022 Nepovratna sredstva -
62 14261 POSOŠKI RAZVOJNI CENTER DIGIT 55 + v Zgornjem Posočju Nepovratna sredstva -
63 14287 RA KOZJANSKO Izobraževanje D DIGIT 55+ Nepovratna sredstva -
64 14223 RIC NOVO MESTO Vklopi se v digi svet Nepovratna sredstva -
65 14390 SGERM d.o.o. Izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
66 14409 Simbioza Genesis, socialno podjetje Digitalna Simbioza 55+ Vse življenje se učimo Nepovratna sredstva -
67 14361 Simbioza Genesis, socialno podjetje Digitalna Simbioza 55+ Vse življenje se učimo Nepovratna sredstva -
68 14348 SK Slovenske Konjice Izvajanje neformalnih digitalnih izobraževanj za odrasle +55 Nepovratna sredstva -
69 14414 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig. komp.- GORIŠKA Nepovratna sredstva 25.964,00
70 14429 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.- SAVINJSKA Nepovratna sredstva 46.312,00
71 14419 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp. - KOROŠKA Nepovratna sredstva 15.478,00
72 14417 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-JUGOVZHOD Nepovratna sredstva 27.212,00
73 14425 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POMURSKA Nepovratna sredstva 27.212,00
74 14427 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POSAVSKA Nepovratna sredstva 20.972,00
75 14424 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PODRAVSKA Nepovratna sredstva 49.934,00
76 14422 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-OSREDNJESL Nepovratna sredstva 61.668,00
77 14431 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-ZASAVSKA Nepovratna sredstva 15.478,00
78 14428 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PRIM-NOTR Nepovratna sredstva 14.230,00
79 14420 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-OBA-KRAŠKA Nepovratna sredstva -
80 14413 Smart NARIS d.o.o. Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-GORENJSKA Nepovratna sredstva -
81 14371 SŠ Domžale Dvig digitalnih kompetenc za osebe starosti nad 55 let Nepovratna sredstva -
82 14358 STPŠ TRBOVLJE Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva -
83 14243 ŠC SLOVENSKE KONJICE - ZREČE Digitalna pismenost 55+ Nepovratna sredstva -
84 14392 ŠC Velenje Digitalni boni 22 Nepovratna sredstva -
85 14399 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_OSREDNJESLOVENSKA Nepovratna sredstva -
86 14412 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_ZASAVJE Nepovratna sredstva -
87 14416 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_GORIŠKA Nepovratna sredstva -
88 14418 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_PODRAVSKA Nepovratna sredstva -
89 14423 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_POMURSKA Nepovratna sredstva -
90 14421 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_KOROŠKA Nepovratna sredstva -
91 14430 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_POSAVSKA Nepovratna sredstva -
92 14426 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_PRIMORSKO-NOTRANJSKA Nepovratna sredstva -
93 14433 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_JUGOVZHODNA Nepovratna sredstva -
94 14434 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_SAVINJSKA Nepovratna sredstva -
95 14435 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_OBALNO-KRAŠKO Nepovratna sredstva -
96 14436 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Vklopi.se DIGIT 55+_GORENJSKA Nepovratna sredstva -
97 14344 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo Vklopi.se Nepovratna sredstva -
98 14265 UPI Žalec DIGITALNO VKLJUČEN.SI Nepovratna sredstva -
99 14352 Zavod BETA Digi55+ Severna Primorska Nepovratna sredstva -
100 14437 Zavod CRI Izobraževanje DIGIT-55 Nepovratna sredstva -
101 14367 ZAVOD ŠOLT Izobraževanja za starejše 55+ Nepovratna sredstva -
102 14291 ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod Izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi kompetencami v Primorsko notranjski regiji Nepovratna sredstva -
103 14380 Zavod ZRI, Celje Izobraževanja DIGI 55+ Nepovratna sredstva -
104 14190 ZDRUŽENJE SUTŽO Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc Nepovratna sredstva -
105 14274 ZIK ČRNOMELJ Digitalne kompetence 55+ Nepovratna sredstva 10.610,80
106 14282 ZLU Neformalni programi za odrasle starejše od 55 let na področju digitalnih kompetenc 2022 Nepovratna sredstva 14.604,40
Skupaj 733.506,80 €
+ C LOKALNO OBČINE (2022) 2022 0301-1/2022-SRRS-16 Sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture 79/3.6.2022
122/23.9.2022
157/16.12.2022
25/24.2 2023
78/21.7.2023
94/1.9.2023
107/20.10.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 17582 OBČINA BENEDIKT NOVOGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEDA DELA ČISTILNE NAPRAVE BENEDIKT posojilo 423.753
2 17623 OBČINA BOHINJ Regionalna kolesarska povezava Bled-Bohinj posojilo 1.000.000
3 17564 OBČINA BRDA KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE - kolesarska povezava Nova Gorica - Dobrovo posojilo 500.000
4 14748 OBČINA DOBREPOLJE Gradnja in adaptacija objektov javne infrastrukture v letu 2022 posojilo 1.000.000
5 18070 OBČINA DUPLEK Rekonstrukcija in prizidava Vrtca Spodnji Duplek posojilo 2.000.000
6 14669 OBČINA GORNJA RADGONA Modernizacija cest v občini Gornja Radgona v letu 2022 posojilo 1.300.421
7 16564 OBČINA HOČE - SLIVNICA Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče - Slivnica posojilo 2.000.000
8 18094 OBČINA HRPELJE - KOZINA Gradnja povezovalnega vodovoda posojilo 0
9 14521 OBČINA KOČEVJE Rekonstrukcija ceste Gorenje - Stara Cerkev posojilo 200.000
10 14460 OBČINA KOSTEL Komunalna ureditev urbanega naselja Fara - izgradnja nove čistilne naprave Fara posojilo 270.000
11 17736 OBČINA KOZJE PRENOVA MAČKOVE HIŠE posojilo 851.631
12 14901 OBČINA LITIJA Modernizacija lokalnih cest v občini Litija posojilo 601.200
13 17621 OBČINA MAJŠPERK Gradnja kompetenčnega centra Breg posojilo 800.000
14 16069 OBČINA MORAVČE Novogradnja prizidave OŠ J, Vega Moravče z gradnjo nove športne telovadnice in energ.sanacija šole posojilo 1.195.000
15 18148 OBČINA MORAVSKE TOPLICE Rekonstrukcija cest v naselju Filovci posojilo 700.000
16 18242 OBČINA ORMOŽ Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu posojilo 1.506.429
17 18249 OBČINA ORMOŽ Komunalna ureditev Ekonomsko poslovne cone Glinokop posojilo 493.570
18 17720 OBČINA PODLEHNIK Investicije v Občini Podlehnik 2023 posojilo 0
19 17683 OBČINA POLZELA Obnova LC 490 371 Založe - Podsevčnik II. Faza posojilo 270.000
20 16434 OBČINA PREVALJE Energetska prenova objekta Družbeni dom Prevalje posojilo 550.000
21 15621 OBČINA REČICA OB SAVINJI Rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Spodnje Rečici na JP 768261 posojilo 609.618
22 18084 OBČINA ROGAŠOVCI NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B posojilo 650.000
23 16281 OBČINA SEŽANA Ureditev ceste Dutovlje II. faza posojilo 1.200.000
24 17741 OBČINA ŠENTJUR Dograditev in preureditev prostorov Vrtca Šentjur - enota Planina posojilo 1.350.000
25 17744 OBČINA ŠKOCJAN IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA DOMA V ŠKOCJANU in GRADNJA KANALIZACIJE HRASTULJE-ŠKOCJAN-ZAVINEK posojilo 1.800.000
26 17124 OBČINA ŠKOFJA LOKA KOLESARSKA POVEZAVA ŠKOFJA LOKA - VIRMAŠE posojilo 0
27 17620 OBČINA ŠKOFJA LOKA KOLESARSKA POVEZAVA ŠKOFJA LOKA - VIRMAŠE posojilo 1.700.000
28 18404 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Obnova LC Sladka Gora Dolga Gora posojilo 980.000
29 14565 OBČINA VITANJE NOVOGRADNJA VRTEC VITANJE posojilo 306.000
30 15981 OBČINA VITANJE NOVOGRADNJA - VRTEC VITANJE posojilo 600.000
Skupaj posojil 24.857.622
+ C LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA (2022) 2022 0301-1/2022-SRRS-5-komunalna podjetja Sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture 4/13.1.2023
60/6.5.2022
25/24.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 14161 KOMUNALA RIBNICA d.o.o. Nakup smetarskega vozila Posojilo -
2 14354 Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. Izgradnja mostovža v Jernejevem kanalu Posojilo 1.500.000
3 14272 EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE GJS Posojilo 336.870
4 14721 Komunala Tolmin, d.o.o. Dobava smetarskega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov Posojilo 150.000
5 15384 KOMUNALA d.o.o. POSODOBITEV VOZNEGA PARKA Posojilo 180.000
6 15543 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Dobava specialnega vozila za čiščenje in praznjenje greznic, MKČN in kanalizacije z opremo Posojilo 367.000
7 16439 KOMUNALA d.o.o. POSODOBITEV VOZNEGA PARKA - RAVNANAJE S KOMUNLANIMI ODPADKI Posojilo -
8 16341 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. Sončna elektrarna CČN Posojilo -
9 17120 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. Nakup komunalnega vozila Posojilo 391.800
10 17333 KOMUNALA d.o.o. POSODOBITEV VOZNEGA PARKA - RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Posojilo 209.600
11 17081 JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. IZGRADNJA POSLOVNE STAVBE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA Posojilo 1.500.000
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 4.635.270
+ C LOKALNO JAVNE USTANOVE (2022) 2022 0301-1/2022-SRRS-5-javne ustanove Sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture 4/13.1.2023
60/6.5.2022
25/24.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16035 ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA KLJUČNA POSODOBITEV GASILSKIH VOZIL ZA OBVLADOVANJE POŽARNIH TVEGANJ Posojilo 400.000
2 16261 KOROŠKI GASILSKI ZAVOD Nabava novega gasilskega vozila s cisterno Posojilo 443.099
3 17685 OBČINA KOZJE PRENOVA MAČKOVE HIŠE Posojilo -
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 843.099
+ B BIZI PF (2022) 2022 3021-1/2022-SRRS-1 Pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-P 38/18.3.2022
92/8.7.2022
110/19.8.2022
157/16.12.2022
30/10.3.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13933 FELIKS PETERNELJ S.P. Objekt za potrebe izvajanja dejavnost akvakulture posojilo -
2 13908 KONEX d.o.o. Digitalna transformacija podjetja KONEX d.o.o. posojilo -
3 13921 MIZARSTVO JURAČ d.o.o. Nakup tehnološke opreme posojilo 115.040
4 13930 MATJAŽ TURINEK S. P. Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema in postavitev trajnega nasada orehov posojilo 49.784
5 13932 MATJAŽ TURINEK S. P. Naložba v postavitev rastlinjaka s kapljičnim namakanjem posojilo 46.662
6 13925 VIŠINSKI d.o.o. Energetska sanacija Doma na Smrekovcu posojilo 189.888
7 13935 MATEJ ŠTEFANEC, S.P. Energetska sanacija Gostilne Mencinger posojilo 115.402
8 13963 KOGAST GROSUPLJE d.d. Digitalna preobrazba v podjetju KOGAST GROSUPLJE d.d. posojilo 79.872
9 14111 VITRAJ d.o.o. Digitalna transformacija podjetja VITRAJ, d.o.o. posojilo 80.000
10 13910 BIO DAN d.o.o. Ljutomer Postajališče posojilo -
11 14043 Angela Pihlar s.p. Energetska sanacija gostišča Stari Hrast posojilo 130.940
12 14121 VIRDIS d.o.o. Digitalna transformacija podjetja Virdis posojilo 80.000
13 14397 ALEŠ ZIDAR S.P. KRATKA DOBAVNA VERIGA DOMAČA MARENDA posojilo -
14 14171 DAPZ d.o.o. Digitalna transformacija podjetja DAPZ posojilo 80.000
15 14321 MI.AND.JU d.o.o. Nakup visokotehnoloških lesno-predelovalnih strojev posojilo 149.857
16 14290 FELIKS PETERNELJ S.P. Objekt za potrebe izvajanja dejavnost akvakulture posojilo 66.176
17 14112 ANDREJ JAGODIČ S.P. Nakup bagra z gosenicami posojilo 79.920
18 14493 Festival lesa z.o.o., so.p. Lesena ustvarjanka Konstrukta po konceptu Nika Kralja posojilo 31.993
19 14340 CESI d.o.o. INVESTICIJA V NAKUP LASERSKEGA REZALNIKA ZA PLOČEVINASTE MATERIALE posojilo 96.000
20 14387 X13, Anej Fric s.p. Uvedba sodobne tehnološke linije za pakiranje peletov preko uvedbe senzorike v proizvodni proces posojilo 148.000
21 14355 LAEM GROUP d.o.o. Investicija v nove energetsko in snovno učinkovite stroje posojilo 70.400
22 14394 TINCK d.o.o. Investicija v nakup dveh novih vertikalnih obdelovalnih centrov posojilo 70.280
23 14388 JON d.o.o. Investicija v nakup nove strojne opreme za dvig konkurenčnosti posojilo 143.744
24 14545 Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p. Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu posojilo 45.000
25 14376 LIPAK, d.o.o., Ljubljana Digitalna transformacija v podjetju Lipak d.o.o. posojilo -
26 14504 Festival lesa z.o.o., so.p. Vstop Konstrukte na trg posojilo 22.576
27 14827 EUROKOVINAR, d.o.o. Začetna investicija in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 posojilo -
28 14482 DOROTEJA MAKLIN S.P. Postavitev avtomatizirane tehnološke linije v novi poslovni enoti podjetja Doroteja Maklin s.p. posojilo 141.156
29 14765 MIRAN DOBERŠEK, s.p. INVESTICIJA V NOVO OPREMO ZA MODERNIZACIJO PROIZVODNEGA PROCES posojilo 80.000
30 14544 JANEZ FORŠTNARIČ S.P. NAKUP ENERGETSKO VARČNE TEHNOLOŠKE OPREME IN POSODOBITEV PROIZVODNJE posojilo 149.000
31 14486 JOŽE STARC S.P. Nakup tehnološke opreme posojilo 150.000
32 14487 ŠILES, d.o.o., Tomačevica 22, Komen Nakup tehnološke opreme posojilo 148.000
33 14488 PESJAK d.o.o. Nakup tehnološke opreme posojilo 110.057
34 14485 MIZARSTVO JURAČ d.o.o. Nakup tehnološke opreme posojilo 131.653
35 14483 BUCIK d.o.o. Nakup tehnološke opreme posojilo 140.441
36 14042 KZ Sevnica z.o.o. Pred-financiranje projekta Digitalne transformacije v KZ SEVNICA posojilo 40.800
37 14489 ALEKSANDER BENKO S.P. Naložba v novo tehnološko opremo na podeželju posojilo 95.943
38 14923 RA Sinergija d.o.o. Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane posojilo 42.100
39 14750 PRIBINOVINA d.o.o. EKO okusi Slovenije posojilo 34.400
40 14963 PROIZBIRA d.o.o. Digitalna transformacija podjetja Proizbira d.o.o. posojilo 80.000
41 14961 EUROKOVINAR, d.o.o. Izgradnja poslovnega objekta in nakup strojne opreme posojilo -
42 14988 AUROSTAR d.o.o. Širitev proizvodnje ekskluzivnega pohištva iz lesenih kompozitov posojilo -
43 15191 AUROSTAR d.o.o. Širitev proizvodnje ekskluzivnega pohištva iz lesenih kompozitov posojilo -
44 15192 RA Sinergija d.o.o. Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane posojilo 52.600
45 15184 MILES d.o.o. Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov posojilo 64.700
46 15067 Agencija IDEA, d.o.o. Ohranimo naravo in kulturo zelenega Goričkega posojilo -
47 15245 Inden d.o.o. iRoute posojilo 101.306
48 15283 ČEČ MILOŠ S.P. Naložba v rastlinjake v Vrtnariji Čeč posojilo 300.000
49 15557 SGG TOLMIN d.o.o. Nakup stroja JOHN DEERE HARVESTER 1270G posojilo 150.000
50 15788 Uroš Kunc s.p. Nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa posojilo 31.904
51 15800 ELVIP d.o.o. INVESTICIJA V UVAJANJE SODOBNE TEHNOLOGIJE V TEHNOLOŠKI PROCES posojilo 150.000
52 15723 TROIA d.o.o. Digit2023 posojilo 150.000
53 15626 BSC, d.o.o., Kranj H2MA posojilo 119.100
54 15915 BSC, d.o.o., Kranj CEFoodCycle posojilo 125.850
55 15880 TROIA d.o.o. T-Digit2023 posojilo 120.000
56 15640 AUROSTAR d.o.o. Širitev proizvodnje ekskluzivnega pohištva iz lesenih kompozitov posojilo -
57 15902 ANTON ČERNOŠA s.p. Nakup strojno obdelovalne linije posojilo 90.000
58 16001 ANTON ČERNOŠA s.p. Nakup mizarskega stroja posojilo 50.000
59 15683 KZ Sevnica z.o.o. Pred-financiranje projekta Nakup opreme v klavnici in objektu za pred.mesa ter postavitev sonč.elekt posojilo 63.918
60 15999 JUNIKOR d.o.o. Gradnja proizvodne, skladišča in poslovne stavbe s silosom ter nakup tehnološke nove opreme posojilo 300.000
61 16087 Klemen Savković s.p. Nakup nov CNC VERTIKALNI CENTER posojilo 148.800
62 16188 MASLCHAR, JAN JURJEVEC, s.p. Gradnja novega objekta in nakup nove linije lesno-obdelovalnih strojev posojilo 150.000
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 5.403.262
+ B ENERGETIKA MSVP (2022) 2022 3021-1/2022-SRRS-14 Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP 2022 103/29.07.2022
135/21.10.2022
25/24.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 16106 INLES d.d. Energetska učinkovitost 2023 Posojilo 205.437
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 205.437
+ B BIZI ZADRUGE (2022) 2022 3021-1/2022-SRRS-20 Javni razpis za spodbujanju razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE 128/7.10.2022
157/16.12.2024
25/24.2.2023
135/29.12.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 15580 SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME V OLJARNI Posojilo -
2 15708 KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. Naložba v opremo vinske kleti Posojilo 167.183,00
3 16000 SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME V OLJARNI Posojilo 100.000,00
4 16088 KZ CERKLJE, z.o.o. TRGOVSKI CENTER ŠENČUR IN POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRAREN Posojilo 767.323,00
5 18562 KZ Rače z.o.o. Nakup vozila za mobilno prodajalno, digitalizacija poslovanja in adaptacija depoja klavnice Posojilo -
6 18705 KZ Rače z.o.o. Digitalna transformacija podjetja, adaptacija, posodobitve in vlaganje v znanje v KZ Rače Posojilo -
7 19665 KZ Rače z.o.o. Digitalizacija obrata, prenova in adaptacija z namenom povečanja trženja ekološkega mesa Posojilo -
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 1.034.506,00
+ A AGRO PF (2022) 2022 3301-1/2022-SRRS-1 Pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu -A-PF 38/18.3.2022
89/1.7.2022
122/23.09.2022
137/28.10.2022
157/16.12.2022
11/27.01 2023
17/10.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13993 Benedičič Janez Posodobitev kmetijskega gospodarstva posojilo 177.000
2 14560 Blaž Radej Nakup in postavitev mrež proti toči ter naprava nasada posojilo 0
3 15360 BOŠTJAN KOSEC Apartmaji Libanja posojilo 183.614
4 13863 Buser Staška Nakup in postavitev rastlinjaka s trdo kritino, namakalnega sistema in vodnega zbiralnika posojilo 14.172
5 15581 CIRIL TOTTER Naložbe v razvoj drobnice posojilo 0
6 15583 CIRIL TOTTER Nakup nove kmetijske mehanizacije za ekološko kmetovanje in ureditev travniškega nasada posojilo 0
7 16007 CIRIL TOTTER Naložbe v razvoj drobnice posojilo 12.255
8 15405 DAJČMAN GAŠPER Nakup kmetijske mehanizacije in novogradnja skladišča za kmetijske pridelke posojilo 156.048
9 15180 DOMEN KOŠIR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Zagon dejavnosti za mlade kmete posojilo 30.000
10 16025 Drago Purgaj - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Novogradnja objekta za predelavo, skladiščenje in trženje visokokakovostnih jabolk in sokov posojilo 98.926
11 15559 GOMOL GREGOR POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH ŽIVALI posojilo 153.746
12 14920 GORAZD REČNIK Nakup gozdarske prikolice z nakladalnikom posojilo 10.376
13 13909 Goričan Uroš gradnja hleva, opornega zidu, gnojišča in jame, nakup kmetijske mehanizacije in opreme posojilo 250.000
14 14525 Gradišnik Dani Novogradnja hladilnice za sveže sadje, postavitev strojne lope in ureditev trajnega nasada posojilo 250.000
15 14932 GROBNIK FRANC Novogradnja hleva za prašiče pitance in tekače ter skladišč za krmljenje posojilo 243.160
16 14969 HELENA ROTOVNIK Ureditev objekta in nakup opreme za turistično dejavnost na kmetiji posojilo 199.900
17 14569 IPAVEC MITJA Naložba v kmetijsko mehanizacijo, skladišče za pridelke, vodno zajetje in trajne nasade posojilo 250.000
18 14570 IPAVEC MITJA Naložba v pokrite površine, rastlinjake posojilo 80.766
19 14967 IZIDOR GRABRIJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Naložbe v razvoj drobnice posojilo 48.768
20 14962 IZIDOR GRABRIJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Zaščita živali na paši pred velikimi zvermi posojilo 32.574
21 15881 IZIDOR KITAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI GLAMPING HIŠICE posojilo 199.846
22 15432 JANEZ JAKOPIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nakup rezalno - cepilnega stroja ter dvoriščnega nakladalnika posojilo 27.387
23 15069 JANEZ JAKOPIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Nakup gozdarske prikolice posojilo 15.681
24 15684 Janez Trstenjak - dopolnilna dejavnost na kmetiji Polnilna + Kotel posojilo 93.349
25 14143 Jemec Urban Nakup kmetijske mehanizacije, izgradnja sončne elektrarne, posaditev trajnega nasada lešnikov posojilo 128.288
26 14385 JEZNIK MIHAEL Naložba v nakup kmetijske mehanizacije, strojno lopo in trajne nasade posojilo 169.972
27 16042 JOGAN DOMEN Naložba v nasad oljk ter namakanje posojilo 94.877
28 14142 JURIČ BARBARA NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN POSTAVITEV PROTITOČNE MREŽE posojilo 179.440
29 14627 JURIČ BARBARA kolektivna naložba posojilo 250.000
30 15589 Klančar Urška Naložba v kmetijsko mehanizacijo in trajne nasade. posojilo 40.915
31 14822 Klavž Florjan Nakup kmetijske mehanizacije in ureditev nasada črnega ribeza in robid - EKO posojilo 37.790
32 14140 Klavž Florjan Nakup kmetijske mehanizacije, gradnja gnojne jame in izdelava trajnega nasada leske posojilo 143.246
33 14192 Kočivnik Jernej Nakup nove mehanizacije za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih posojilo 128.877
34 14930 KONCILJA ROK Nakup traktorje posojilo 39.000
35 14041 KORENJAK JANEZ NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE posojilo 0
36 14664 KORENJAK JANEZ INVESTICIJA V NAPRAVO NASADOV, ČEBELNJAKA IN NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 250.000
37 14466 KRIČAJ ROMAN Novogradnja hleva za krave dojilje, naprava nasada lešnikov in nakup kmetijske mehanizacije posojilo 131.402
38 15061 Lapanje Janez Rekonstrukcija in novogradnja skladišča za krmo, menjava opreme, nakup krmnega robota, mehanizacije posojilo 250.000
39 14060 Letina Dragica Naprava jablanovih nasadov s protitočno mrežo posojilo 0
40 13936 Mahorič Janez Novogradnja hleva za prašiče pitance in tekače ter skladišč za krmljenje posojilo 52.851
41 15911 Matjaž JAKŠE Nakup kmetijske mehanizacijey, izgradnja lesene strojne lope ter naprava ekstenzivnih nasadov. posojilo 173.000
1 13922 MATJAŽ TURINEK S. P. Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema in postavitev trajnega nasada orehov posojilo 0
2 13929 MATJAŽ TURINEK S. P. "Naložba v postavitev rastlinjaka s kapljičnim namakanjem posojilo 0
3 13960 MEDVED ANTON NOVOGRADNJA HLEVA ZA KRAVE DOJILJE posojilo 0
4 15222 Medved Roman Modernizacija na kmetiji posojilo 43.230
5 15622 MIHAEL KOVAČIČ Naložba v turistične apartmaje posojilo 174.651
6 15220 MIHELIN VINKO NALOŽBA V NOVOGRADNJO VINSKE KLETI IN NABAVO PRIPADAJOČE OPREME posojilo 231.578
7 15883 MUZEK MATJAŽ Novogradnja kombiniranega hleva za govedo s pripadajočimi naložbami posojilo 450.000
8 13994 NEŽA SMOLNIKAR - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Postavitev jahalnice in nakup sprehajalne naprave za konje posojilo 64.764
9 15866 NOVAK BOJAN Mlad prevzemnik, predfinanciranje posojilo 13.500
10 14296 NOVAK MIRKO Nakup kmetijske mehanizacije in ureditev trajnega nasada posojilo 31.590
11 14865 Pečnik Gregor Gradnja gnojišča z gnojno jamo posojilo 22.000
12 14185 PŠAKER PETER Nakup stroja za obiranje sadja, naprava nasada kostanja, postavitev ograje, prva postavitev nasada j posojilo 91.779
13 14922 Radej Blaž Nakup in postavitev mrež proti toči ter naprava nasada posojilo 27.767
14 15428 ROBERT PUNGRAČIČ Energetska sanacija objekta in vzpostavitev hišnega wellness ter konstrukcija dveh apartmajev posojilo 99.967
15 15400 Rosc Janez nakup gozdarskega traktorja posojilo 36.490
16 14172 Rožej Ivanka Prestrukturiranje nasada in varovanja pred naravnimi nesrečami posojilo 107.584
17 14903 Senekovič Mitja Mladi prevzemnik kmetije -pomoč za zagon dejavnosti posojilo 13.500
18 13980 Senekovič Mitja Mladi prevzemnik kmetije -pomoč za zagon dejavnosti posojilo 0
19 15710 Senekovič Mitja Naložba v sadovnjak posojilo 14.451
20 15792 Stropnik Matej Novogradnja hleva za krave molznice, jame za gnojevko in nakup cisterne za gnojevko posojilo 0
21 15709 Tajnik Klemen Rekonstrukcija hleva za krave molznice z jamo za gnojevko pod rešetkami in z opremo, oprema obstoječ posojilo 82.083
22 14982 Tjaša Smogavc Cestar - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Novogradnja objekta za stacionarni turizem na kmetiji in postavitev sončne elektrarne za prodajo posojilo 199.250
23 14568 Tomše Edvard Nakup kmetijske mehanizacije in naprava nasada posojilo 250.000
24 15904 Totter Ciril Nakup nove kmetijske mehanizacije za ekološko kmetovanje in ureditev travniškega nasada posojilo 50484
25 14561 TRETJAK JOŽEF Naložba bo v mehanizacijo in zasaditev trajnega nasada lešnikov posojilo 39.046
26 13990 URŠKA KLANČAR - dopolnilna dejavnost na kmetiji Turistične nastanitve Marima posojilo 200.000
27 13927 URŠKA LENAR, TURIZEM NA KMETIJI LENAR Posodobitev turistične dejavnosti na kmetiji posojilo 90.521
28 15224 VAUPOTIČ ALEŠ POSODOBITVE IN NOVOGRADNJE NA KMETIJI VAUPOTIČ posojilo 55.384
29 15189 VLADIMIR MOTALN Nakup opreme za pred industrijsko predelavo lesa posojilo 21.314
30 14229 Zakelšek Štefan Predfinanciranje nakupa mehanizacije posojilo 165.934
31 14861 Zevnik Vid Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete posojilo 13.500
32 15023 Žagar Anja Nakup pašne opreme in ureditev pašnika posojilo 250.000
33 13981 Žagar Marko Naprava trajnih nasadov s postavitvijo zasebnega namakalnega sistema z enim uporabnikom posojilo 55.000
34 15620 ŽAGAR Mitja Novogradnja silosa in skladišče za gnojevko, postavitev visokodebelnega nasada hrušk ter nakup kmeti posojilo 131.122
SKUPAJ posojilna sredstva 7.533.070
+ A AGRO INVEST (2022) 2022 3301-1/2022-SRRS-11 Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe A- AGRO INVEST 81/10.06.2022
157/16.12.2022
11/27.1.2023
25/24.2.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 14987 Luskovič Iztok Nakup kmetije in adaptacija prostorov posojilo 0,00
2 15020 PUPIS MIHA Naložba v trajne nasade, kmetijsko mehanizacijo in samooskrbo z električno energijo posojilo 125.000,00
3 15000 PETOVAR FRANC NAKUP TRAKTORJA posojilo 69.600,00
4 15243 Serdinšek Janko Novogradnja hleva posojilo 800.000,00
5 15161 Luskovič Iztok Nakup kmetije in adaptacija prostorov posojilo 97.000,00
6 15385 GROBNIK FRANC Novogradnja hleva za prašiče ter skladišč za krmo posojilo 290.000,00
7 15387 DUH FRANC Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 233.970,00
8 15485 DARKO KOŠAR - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji NAKUP KMETIJE posojilo 60.000,00
9 15547 DAJČMAN GAŠPER Nakup kmetijske mehanizacije in novogradnja skladišča za kmetijske pridelke posojilo 239.553,00
10 15520 Višnar Nejc Ustvarjanje pogojev za povečanje proizvodnje in pridelavo kakovostne voluminozne krme posojilo 109.611,00
11 15644 BRGLEZ MARJAN OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - SKEDENJ posojilo 0,00
12 15280 Lukman Darjan Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali posojilo 96.869,00
13 15707 Tajnik Klemen Rekonstrukcija hleva za krave molznice z jamo za gnojevko pod rešetkami in z opremo, oprema obstoječ posojilo 109.407,00
14 15790 Prošt Brigita Novogradnja hleva posojilo 0,00
15 15760 Soklič Matjaž Nakup tehnološke opreme posojilo 148.000,00
16 15864 MUZEK MATJAŽ Novogradnja kombiniranega hleva za govedo s pripadajočimi naložbami posojilo 500.000,00
17 15867 Kosec Boštjan Hlev za prašiče in okoljska mehanizacija posojilo 117.812,00
18 15901 Plut Karl Nakup kmetijske opreme posojilo 238.983,00
19 15793 Stropnik Matej Novogradnja hleva za krave molznice, jame za gnojevko in nakup cisterne za gnojevko posojilo 250.000,00
20 15909 Totter Ciril Nakup nove kmetijske mehanizacije za ekološko kmetovanje in ureditev travniškega nasada - kredit posojilo 49.575,00
21 15984 HOLER MARKO IZGRADNJA HLEVA ZA KOKOŠI NESNICE Z GNOJIŠČEM, ZBIRALNIK VODE IN NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 0,00
22 15741 KREFT MARKO NOVOGRADNJA HALE posojilo 90.000,00
23 16041 MIKLIČ ŽELJKO NALOŽBA V OPREMO HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE IN NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE posojilo 566.936,00
24 16382 Munda Marta Nakup kmetijske mehanizacije posojilo 51.810,00
25 16185 IN.VA. d.o.o. Renče Rastlinjak posojilo 0,00
26 16350 ERJAVEC JANEZ IZGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 0,00
27 16243 Jarc Janja Dokončanje gradnje in nakup opreme za hlev za kokoši posojilo 350.000,00
28 16473 BRGLEZ MARJAN OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - SKEDENJ posojilo 0,00
29 16349 Jaki Stanko Prizidava in rekonstrukcija hleva posojilo 299.270,00
30 16191 ZUPAN PRIMOŽ Objekt za skladiščenje s hladilnico in dostavno vozilo posojilo 260.000,00
31 16481 ERJAVEC JANEZ IZGRADNJA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE posojilo 250.000,00
32 16115 GOSNIK FRANC Rekonstrukcija in nadzidava puranje farme posojilo 457.000,00
SKUPAJ POSOJILNA SREDSTVA 5.860.396,00
+ A AGRO ZEMLJA (2022) 2022 3301-1/2022-SRRS-12 Nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJ 81/10.06.2022, 157/16.12.2022, 11/27.1.2023
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 15781 BERANIČ JANKO Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 154.565
2 14864 Bezjak Uroš nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč za širitev proizvodnje posojilo 0
3 14469 BRENCE NIKOLAJ Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 150.000
4 15466 BRENCE NIKOLAJ Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 65.868
5 15643 CIGÜT ŠTEFAN NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 250.000
6 15063 Delakorda Anton Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 69.522
7 14761 Hajdinjak Simon Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 15.000
8 15080 Jevšnik Janez nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč posojilo 150.000
9 15700 KAVČIČ BOJAN NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 79.000
10 14566 KORENJAK JANEZ NAKUP GOZDNIH IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 68.919
11 15201 KRISTIJAN STAJNKO Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 0
12 15185 KRISTIJAN STAJNKO Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 0
13 15073 Kunej Peter Nakup kmetijskega zemljišča za njivo in pašnik posojilo 10.000
14 15560 NEMEC TOMAŽ NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 51.000
15 14769 Novak Danijel Nakup kmetijskega zemljišča - njiv posojilo 92.287
16 14904 Omahen Jože Nakup kmetijske zemlje K.O. Volavlje posojilo 38.500
17 15510 PERKO ANTON Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 30.000
18 15860 PODBREZNIK MATEVŽ nakup kmetijskih zemljišč posojilo 60.000
19 15476 PETERKA Ambrož nakup kmetijskega zemljišča posojilo 110.000
20 14840 REŽONJA VALERIJA nakup kmetijskih zemljišč posojilo 150.000
21 14800 SAMBT ROBERT NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ posojilo 40.000
22 15905 Smrekar Damjan Nakup zemlje posojilo 40.000
23 15471 STAJNKO KRISTIJAN Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 50.000
24 15420 Stiplošek Edvard nakup kmetijskih zemljišč posojilo 50.595
25 15558 STRAMIČ VINKO Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 200.000
26 15540 ŠBÜL PETER Nakup kmetijskega zemljišča. posojilo 78.043
27 16034 Šenk Anton Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 25.722
28 16028 Škafar Dominik Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 135.000
29 15555 ŠKRABAR BOŠTJAN Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 81.718
30 15791 ŠTAMPAR MIRAN NAKUP ZEMLJE VINOGRADA posojilo 11.000
31 15820 Štuhec Franc Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 70.000
32 15983 Walner Emilijan Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 0
33 15404 Zafošnik Viktor Nakup kmetijskih zemljišč posojilo 75.000
34 15548 ZEVNIK ANTON Nakup gozdnih in kmetijskih zemljišč posojilo 26.381
35 15722 Žagar Janez Nakup kmetijskega zemljišča posojilo 25.018
36 15625 Žagar Mitja nakup kmetijskih zemljišč posojilo 42.000
SKUPAJ posojilna sredstva 2.495.138
+ B B1 2021 3021-7/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu 209/31.12.2021
6/14.1.2022
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 13722 Anaji d.o.o. Ohranjanje dejavnosti podjetja posojilo 0,00
2 13221 SEBASTJAN ŠKETAKO S.P. Izgradnja samopostrežne avtopralnice posojilo 0,00
3 13562 ILIRIKA FINTRADE d.o.o. Vila Pavlina - Nov nastanitveni objekt najvišje kakovosti v Kranjski gori posojilo 500.000,00
4 13901 KOINSTAL d.o.o. Izgradnja hale posojilo 100.000,00
5 13822 JANEZ BOBOVNIK S.P. Pridobitev kredita za obnovo prodajalne in plačilo obratnih sredstev posojilo 0,00
6 13375 FUNKIT MARKETING, Marko Filipič s.p. Nakup poslovnih prostorov - pisarn posojilo 102.000,00
7 13501 SONCE Invest Ltd. Nakup novih poslovnih prostorov SONCE invest d.o.o. posojilo 296.000,00
SKUPAJ posojilna sredstva 998.000,00
+ C C1 2021 0301-1/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 94/11.6.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11182 OBČINA RIBNICA Projektno financiranje: investicijski projekti Občine Ribnica posojilo 0
2 11140 OBČINA RUŠE Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 16520 posojilo 1.390.000
3 11306 MESTNA OBČINA MARIBOR Dozidava vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje posojilo 0
4 11744 OBČINA IDRIJA Investicije Občine Idrija v družbene dejavnosti ter komunalno infrastrukturo posojilo 0
5 11243 OBČINA LITIJA Vodovod Mamolj posojilo 0
6 11242 OBČINA LITIJA Projektno financiranje Občine Litija posojilo 1.210.000
7 12197 OBČINA ŠENTRUPERT Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest v občini Šentrupert posojilo 1.125.582
SKUPAJ posojilna sredstva 3.725.582
+ PF PF1, PF3 2021 3021-001/2021 Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij 28/26.2.2021
51/02.04.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 10580 BENEDIČIČ d.o.o. Nakup linije za robljenje desk in razrez prizem z optimizacijo posojilo 36.000,00 €
2 10400 BIO DAN d.o.o. Ljutomer Obnova nasada Loka posojilo 78.333,00 €
3 10394 BISTRA HIŠA Martjanci SMART HOUSE Martjanci Kolesarska veriga na podeželju posojilo 24.500,00 €
4 10460 Društvo dolomitne lutke Po znanje in izročilo prednikov v Notranjske gozdove posojilo 0,00 €
5 10744 Društvo dolomitne lutke Pokrivala na Notranjskem posojilo 0,00 €
6 10414 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT Local Flavours in EU II posojilo 150.000,00 €
7 10491 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Ponovni zagon predelave kovin in ohranjanje zaposlitev s siritvijo proizvodnega sortimana, nabora st posojilo 0,00 €
8 10824 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Ponovni zagon predelave kovin in ohranjanje zaposlitev s siritvijo proizvodnega sortimana posojilo 119.997,00 €
9 10620 KRISTAL - BOHINJ, d.o.o., Bohinjsko Jezero Energetska prenova objekta Kristal Bohinj posojilo 51.733,00 €
10 10405 LEA Pomurje, Martjanci SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 0,00 €
11 10541 LEA Pomurje, Martjanci SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 21.314,00 €
12 10505 NOČITVE ANGELINA, ZOFIJA ŠKRABL s.p. Angelina - energetska sanacija objektov 2020 - 2022 posojilo 84.182,00 €
13 10384 PAC d.o.o. ENERGETSKA SANACIJA PE KOČA SUHA posojilo 59.640,00 €
14 10408 RA Sinergija d.o.o. Živa dedišcina- Lebendiges Erbe posojilo 0,00 €
15 10686 RA Sinergija d.o.o. Živa dedišcina- Lebendiges Erbe posojilo 55.000,00 €
16 10409 Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 2 posojilo 0,00 €
17 10501 RIS Dvorec Rakičan SOŽITJE - medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko posojilo 48.121,00 €
18 10481 RIS Dvorec Rakičan DREAM ROAD posojilo 150.000,00 €
19 10960 RIS Dvorec Rakičan ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE posojilo 11.870,00 €
20 10741 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica CIRCLE posojilo 50.000,00 €
21 10684 TECOS SripTop - Pametna mehatronska orodja v okviru operacije Srip Tovarne prihodnosti (ToP) posojilo 100.000,00 €
22 11085 TITANIC, d.o.o., Naklo Ribja narava Gorenjske - Ureditev ribnikov Žeje (Faza 1 projekta) posojilo 0,00 €
23 10621 Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p. Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu posojilo 0,00 €
24 10465 ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SO. P. Pozabljeni resursi posojilo 18.677,00 €
25 10721 Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica Ustvarjalni vrtiljak Miška Bamija posojilo 0,00 €
SKUPAJ posojilna sredstva 1.059.367,00
+ B B5 2021 3021-2/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 115/16.7.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11355 ELTAS d.o.o. Nakup nove tehnološke opreme posojilo 269.902,00
2 11379 FIPOSOR d.o.o. UREDITEV GOSTINSKEGA OBJEKTA FIPOSOR posojilo 352.824,00
3 11366 HIDEX d.o.o. NABAVA VISOKOTLAČNEGA CNC STROJA ZA VODNI RAZREZ ZA PE ŠENTJERNEJ posojilo 144.000,00
4 11368 NEPLAST d.o.o. Miren Novi poslovni prostori in stroj za proizvodnjo kozarcev iz papirja posojilo 420.500,00
5 11400 BRING REŠITVE, d.o.o. Kolesarski hostel Haloze posojilo 185.721,00
6 11369 ŠPICA d.o.o. NAKUP NOVE PROIZVODNE OPREME posojilo -
7 11425 PODOBA d.o.o. Skladiščni prostor (in storitve graviranja) posojilo 36.870,00
8 11654 EKOENERG, d.o.o. Investicija v nakup poslovnega prostora posojilo 310.000,00
9 11998 LIVARNA DONAJ d.o.o. Investicija v nakup strojne opreme za povečanje konkurenčnosti posojilo 155.000,00
10 11929 STRAMEX PET d.o.o. Modernizacija strojnega parka in nov program hot fill posojilo 229.000,00
11 11950 APARTMAJI BRINA d.o.o. Obnova in povečanje kapacitet apartmajev posojilo -
12 11376 ROMET d.o.o. Nakup in adaptacija poslovnega objekta posojilo -
13 12025 Digitalne Alpe d.o.o. Zelena mobilnost v Alpah posojilo -
14 12093 4 A d.o.o. Nakup in adaptacija novih poslovnih prostorov posojilo -
15 11994 DINO KRUHOBEREC S.P. Nakup poslovnega objekta posojilo 525.000,00
16 12020 ČERNJAK d.o.o. Nakup poslovnega prostora posojilo 30.000,00
17 12280 KOMOT d.o.o. Nakup mostnega dvigala, CNC laserja, vr. robotska celica, obnova in razširitev pisarniških prostorov posojilo -
18 12086 AKADEMIJA USPEŠNEGA POSLOVANJA d.o.o. AUP - TRANSFORMACIJSKA PREOBRAZBA z nami ste bolj uspešni in v vašem poslu zaslužite več posojilo -
19 12262 HEKOS, d.o.o. Razširitev zmogljivosti proizvodnje Hekos d.o.o. posojilo 53.700,00
20 12360 KNEZ, d.o.o. Adaptacija obstoječe poslovne stavbe in posodobitev strojne opreme. posojilo 280.000,00
21 12294 DARIO ŠIKONJA S.P. INVESTICIJA V OSNOVNA SREDSTVA posojilo 152.738,00
22 12267 TGM MARKUN d.o.o. Nakup stroja Takeuchi posojilo 98.000,00
23 12290 Blanka Arnečič s.p. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV posojilo 79.109,00
24 12286 gajtrček, Sabina Trček Buterin s.p. Investicija za razširitev storitvenih kapacitet posojilo -
25 12270 APARTMAJI BRINA d.o.o. Obnova in povečanje kapacitet posojilo 90.000,00
26 11946 GLP d.o.o. TRAKTOR FENDT posojilo -
SKUPAJ posojilna sredstva 3.412.364
+ B B5 2021 3021-3/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5 128/13.8.2021
153/24.9.2021
Zap. št. ID prijave Vlagatelj Naziv prijavljenega projekta Oblika sredstev Višina odobrenih sredstev (v EUR)
1 11695 "URŠNIK" DENIS URŠNIK s.p. Financiranje poslovanja za leto 2021 posojilo 50.000,00
2 11877 360LINE d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
3 11863 4 A d.o.o. Povečanje prihodkov poslovanja posojilo 0,00
4 12152 4 A d.o.o. Povečanje prihodkov poslovanja posojilo 62.392,00
5 11594 A SISTEMI d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
6 12090 ABC BREZNIK d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 0,00
7 11698 ABC ČIŠČENJE d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
8 11896 AES, DAVID ŽIVIČ s.p. FINANCIRANJE OSNOVNIH IN OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
9 11850 AGENS PROJEKT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
10 11578 AHK d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
11 11851 ALL4ONE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
12 11847 ALL4RENT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnico v Sežani posojilo 0,00
13 11984 ALOJZ KOREN s.p. Ohranjanje poslovanja v podjetju Alojz Koren s.p. posojilo 0,00
14 12103 ALROSA EKO d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 50.000,00
15 12186 AMON, d.o.o. Podčetrtek, Olimje 24 Ohranjanje turistične in kulinarične ponudbe v kraju posojilo 100.000,00
16 11586 ANA d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
17 11681 ANDREJ HORVAT S.P. - TRANS BETON Financiranje obratnih sredstev za obstoj v dejavnosti posojilo 100.000,00
18 11597 ANDREJ STRNAD, S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
19 11889 ANFI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
20 11541 ANTON POLOVŠEK S.P. Financiranje poslovanja posojilo 100.000,00
21 11846 ARGU.SI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 49.400,00
22 11864 ART-GLAS, d.o.o., Rodik, Kozina Financiranje v ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
23 11824 ASAP GLOBAL LOGISTIKA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
24 11751 ASPA- ING d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 70.000,00
25 11852 ASTERISK.SI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnico v Sežani posojilo 0,00
26 12125 ATREN INVEST d.o.o. Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja posojilo 0,00
27 11702 AUROSTAR d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 na poslovni enoti Knežak posojilo 100.000,00
28 11481 AVIKO d.o.o. Nakup nove strojne opreme posojilo 100.000,00
29 11982 AVTO CENTER RAVNE d.o.o. Financiranje obratnih sredstev v obstoj dejavnosti posojilo 0,00
30 12133 AVTO LOZAR, Damjan Lozar s.p. OBRATNA SREDSTVA, PLAČE, REKLAMA IN TRANSPORTNI STROŠKI posojilo 30.000,00
31 11785 AVTO MARTINČIČ d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
32 11667 AVTO, Aleš Mori, s.p. Obratna sredstva posojilo 100.000,00
33 11675 AVTOCENTER NOVAK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
34 12042 AZA PLUS d.o.o. Ohranitev obstoječih delovnih mest posojilo 100.000,00
35 11742 BARONE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
36 11879 BB Isabelis NIVAL, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju BB Isabelis NIVAL d.o.o. posojilo 0,00
37 11674 BIBO INŽENIRING d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
38 11732 BILCOM SI, d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
39 12177 BILCOM SI, d.o.o. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
40 11572 BIODOM 27 d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
41 11805 BITI, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 0,00
42 12161 BITI, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 50.000,00
43 11737 BKM DUŠAN BEZEK S.P. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
44 12158 Blanka Arnečič s.p. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 40.000,00
45 12155 BLIZU ZAHODA, d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 50.000,00
46 11900 BOJAN VERNIK S.P. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 88.000,00
47 11773 BORDER BORIS ŽLENDER S.P. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
48 11727 Borut Petelin s.p. Osnovna sredstva in zagon proizvodnje posojilo 0,00
49 12171 Borut Petelin s.p. Osnovna sredstva in zagon proizvodnje pistacijinih namazov posojilo 0,00
50 11693 BOŠTJAN SMREČNIK, S.P. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 95.000,00
51 11884 BP NEPREMIČNINE d.o.o. Investicija v obratna sredstva za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
52 11596 BRESTMONT d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
53 11655 BUKEV d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
54 11482 BV Maziva d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
55 11670 CARPINUS d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 50.000,00
56 11873 CERVUS, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Cervus d.o.o. posojilo 30.000,00
57 11520 ČEBELICA d.o.o. Dolenjske Toplice Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
58 11657 D & B FINING d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
59 11659 DAMJAN KOVAČIČ S.P. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
60 11804 DAPZ d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
61 11547 DARSON d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
62 11767 David Prater s.p. obratna sredstva posojilo 0,00
63 12180 David Prater s.p. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 50.000,00
64 12150 DEKORPANEL d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
65 11653 DELTA VOD, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Delta Vod d.o.o. posojilo 100.000,00
66 11601 DEOR, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
67 11676 DIGITALNI TURIZEM d.o.o. Ohranjanje delovnih mest in dejavnosti podjetja posojilo 0,00
68 11830 DOMUS GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
69 11709 DOROTEJA MAKLIN S.P. Obratna sredstva podjetja Doroteja Maklin s.p. posojilo 0,00
70 12107 DOROTEJA MAKLIN S.P. Obratna sredstva podjetja Doroteja Maklin s.p. posojilo 100.000,00
71 11821 DOST d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja posojilo 100.000,00
72 11792 DPR d.o.o. Izboljšava likvidnosti podjetja, nižanje stroškov posojilo 25.000,00
73 11748 DR ŠPORT d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
74 11716 DRAGOSLAV POPOVIĆ S.P. Financiranje obratnih in osnovnih sredstev v ohranitev dejavnosti posojilo 60.000,00
75 12184 DUŠAN ŽERJAL s.p. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
76 11822 EDVIN VELENIK S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
77 12087 EKOBRIK d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 50.000,00
78 11551 ELCOM d.o.o. PRIDOBITEV SREDSTEV ZA OBRATNA SREDSTVA posojilo 100.000,00
79 11524 ELEKTRO JEŠOVNIK PETER JEŠOVNIK S.P. Obratna sredstva podjetja Peter Ješovnik s.p. posojilo 25.000,00
80 12081 ELF Lampret Borut s.p. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 60.000,00
81 11883 ELITA NAGODE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
82 12144 ELMAREL d.o.o. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
83 11706 ELMI Črnomelj, d.o.o. Likvidnostno posojilo za obratna sredstva, plače zaposlenih in nakup materiala oz. blaga posojilo 30.000,00
84 11701 ENOLOGIJA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
85 11582 ETEKTA d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
86 11789 FANIKA REK s.p. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
87 11793 FINA GLINA, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo odprav posledic COVID-19 ter ponovni zagon dejavnosti posojilo 0,00
88 11741 FOTO MOJCA, d.o.o., Kranjska gora Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
89 11527 FRANC DUH, S.P. Financiranje obratnih in osnovnih sredstev podjetja v ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
90 11991 FRANCI SINKOVIČ S.P. nakup CNC stroja posojilo 27.500,00
91 11845 FRIZERSTVO d.o.o., Sežana Omilitev posledic Covid 19 posojilo 0,00
92 11739 FUKS ORODJARNA, d.o.o. OBRATNA SREDSTVA posojilo 0,00
93 12132 FUKS ORODJARNA, d.o.o. OBRATNA SREDSTVA posojilo 50.000,00
94 11999 GAČE d.o.o. Nakup novih snežnih topov posojilo 0,00
95 11692 GEODET-AP, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
96 11787 GIULIO CANZIA S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
97 11731 GLADIO d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
98 11678 GOBAN d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
99 11794 GOGI VAR, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja GOGI VAR d.o.o. posojilo 0,00
100 12165 GOGI VAR, d.o.o. Obratna sredstva za zagotavljanje likvidnosti podjetja GOGI VAR d.o.o. posojilo 100.000,00
101 11868 GORAL-EXPORT d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 53.703,00
102 11590 GORKO d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 15.000,00
103 11942 GOSTINSTVO JAGER D.O.O. Ohranjanje stabilnega poslovanja posojilo 50.000,00
104 12122 GP MIODRAG VASIĆ S.P. Ohranjane obstoječe dejavnosti posojilo 60.000,00
105 12145 GRADNJE TADINA d.o.o. Financiranje trajnih obratnih sredstev Gradnje Tadina d.o.o. posojilo 100.000,00
106 11724 Grega Ropoša s.p. Obratna sredstva podjetja Grega Ropoša s.p. posojilo 20.000,00
107 11755 GREGOR KASTELIC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
108 11992 HANI d.o.o. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA posojilo 0,00
109 11648 Herman Hober S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
110 11828 HIPERION GH, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
111 11600 HIPOS d.o.o. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 100.000,00
112 11666 HOBOTNICA, d.o.o., Kranj Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 na podružnici v Tržiču posojilo 100.000,00
113 11651 HOT ANTON JEROMEL s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
114 11644 HYPNOTIK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
115 11588 I.C. MONT d.o.o. Financiranje obratnih sredstev zaradi posledic Pandemije Covid-19 posojilo 0,00
116 11740 IGOR ŠUKLJE S.P. Ohranjanje gospodarske dejavnosti posojilo 100.000,00
117 11624 IKI TRADE d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
118 11888 INSTAL-M d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
119 12098 INTERMEGAL d.o.o. Financiranje obratnih sredstev za ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
120 11775 IP POSOČJE d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
121 11721 IPOD PROJEKTI d.o.o. OBRATNA SREDSTVA-za pokrivanje stroškov plač posojilo 80.000,00
122 11526 IPSIMA I.P. d.o.o. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 100.000,00
123 12164 ITD d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 15.000,00
124 11799 JANEZ MRAK, S.P. Investicija v obratni kapital za podporo in blažitev posledic COVID-19 posojilo 90.000,00
125 11784 Janja Jereb s.p. Nakup sušilnice posojilo 0,00
126 12170 Janja Jereb s.p. Nakup sušilnice - obratna sredstva posojilo 29.500,00
127 12023 JANKO SIRC S.P. Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 100.000,00
128 11660 JERNEJ KRAMPERŠEK s.p. Ohranitev dejavnosti posojilo 25.000,00
129 11587 JOE & LUCA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
130 11811 KA3, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
131 11769 KAMEN RAŽEM d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
132 11622 KIGOR,d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
133 12134 KIGOR,d.o.o. Ohranitev dejavnosti posojilo 0,00
134 11886 KLANČAR ŽERJAVI d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
135 11874 KOMOT d.o.o. Ohranitev dejavnosti in zagotavljanje likvidnosti posojilo 80.000,00
136 12016 KOMPANI d.o.o. Financiranje v obratna sredstva za ohranitev dejavnosti posojilo 100.000,00
137 11500 KONTAKT P d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
138 11813 KOROŠKE PEKARNE d.d. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
139 11990 KOSPORT d.o.o. Obratna sredstva podjetja KOSPORT D.O.O. posojilo 55.000,00
140 11595 KOVINARSTVO IVANETIČ d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
141 12044 KOVINARSTVO NOPE d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
142 11833 KOVINOSTRUGARSTVO - TRGOVINA IVAN MEH s.p. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
143 11581 KRISTAL d.o.o. Renče Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
144 11764 KRISTIJAN ADAM s.p. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 100.000,00
145 11871 KRONA ZASS, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
146 11772 KSPM d.o.o. Financiranje obratnih sredstev in nakup opreme posojilo 100.000,00
147 11598 KUKOVICA ALEŠ, S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 25.000,00
148 11652 LAPIS LIDIJA MARKOJA s.p. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 20.000,00
149 11844 LARIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
150 11800 LEGARTIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
151 11683 LES NASTA s.p. Financiranje tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
152 12009 LESKTEH d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
153 12104 LESTIS PETER OSVALD S.P. Financiranje obratnih sredstev za obstoj v dejavnosti posojilo 80.000,00
154 11815 LIVARNA DONAJ d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo odprave posledic COVID-19 posojilo 60.000,00
155 11875 LOMAX d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 0,00
156 12008 LOVRENČIČ BORIS S.P. POKRITJE TERASE posojilo 0,00
157 11616 LUTMAN CO. d.o.o. Miren Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
158 11647 Maja Šiftar Vučko s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
159 12082 MAJNAP, d.o.o. Ohranjanje dejavnosti v podjetju Majnap d.o.o. posojilo 50.000,00
160 11734 MARIN - JANKO MILER S.P. Nakup opreme za dejavnost posojilo 50.000,00
161 11887 MARKO BAJC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
162 11619 Martina Vajs, s.p. Obratna sredstva in oprema posojilo 0,00
163 12163 MARTINČIČ FRANCI S.P. Ohranjanje dejavnosti v podjetju Franci Martinčič s.p. posojilo 100.000,00
164 11746 MATEJ KLUN S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
165 11866 MATIMA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
166 11836 MATJAŽ PANDEV S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 0,00
167 11726 MEDICOINTERNA d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanja stroškov kot posledica COVIDA in priprava na nov investicijski tok posojilo 0,00
168 12168 MEDICOINTERNA d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanja stroškov kot posledica COVIDA in priprava na nov investicijski tok posojilo 50.000,00
169 12136 MEGA KERAMIKA d.o.o. Obratna sredstva posojilo 100.000,00
170 11788 MEM, JANEZ PANGERC S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
171 11573 METALINDT D.O.O. Likvidnostna sredstva posojilo 84.000,00
172 11705 MIGRAL d.o.o. Ohranitev likvidnosti in bonitetne ocene posojilo 0,00
173 12119 MIGRO, d.o.o. Financiranje obratnih sredstev v ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 16.400,00
174 11807 MI-JA, MIHAELA JAZBEC S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
175 11930 MIKTRA d.o.o. Obratna sredstva posojilo 72.000,00
176 12102 MILENKO SKENDERIJA, S.P. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih posojilo 50.000,00
177 11759 MILES d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
178 11618 MIRAN ŽVIKART s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
179 11758 MIZARSTVO FUNTEK JANEZ FUNTEK S.P. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 25.000,00
180 11763 MIZARSTVO JURAČ d.o.o. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 100.000,00
181 11617 MK finance, Marjeta Korent, s.p. Obratna sredstva 2021 posojilo 15.000,00
182 11646 MOBITEX d.o.o. Nakup jeklene pločevine posojilo 100.000,00
183 12153 MOČNIK BOŠTJAN s.p. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
184 11552 MODA VINICA d.o.o., Vinica Likvidnostno posojilo za obratna sredstva, plače zaposlenih posojilo 30.000,00
185 12041 MULTI TISK d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
186 12181 MULTI TISK d.o.o. Obratna sredstva posojilo 50.000,00
187 11615 MZ Tour d.o.o. Pridobitev sredstev za obratne stroške posojilo 80.000,00
188 11837 NA BURJI d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 v podružnici na Kozini posojilo 0,00
189 11770 NABIS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
190 11745 NAMESTNIK d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
191 11691 NEKATOP d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 25.000,00
192 11558 NJ, d.o.o. Okrepitev tekočega poslovanja posojilo 50.000,00
193 11786 OBNOVA Kočevje d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanje stroškov materiala kot posledica COVIDA posojilo 0,00
194 12147 OBNOVA Kočevje d.o.o. Obratna sredstva zaradi povečanje stroškov materiala kot posledica COVIDA posojilo 50.000,00
195 11557 ODDAJANJE POČITNIŠKIH STANOVANJ MAJDA SKOK S.P. FINANCIRANJE OSNOVNIH IN OBRATNIH SREDSTEV posojilo 50.000,00
196 11645 OK!OLJE, GAŠPER KUMPREJ S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
197 11571 OKNA ŠEMRL d.o.o. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 100.000,00
198 12129 OLIVIER'S d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 0,00
199 11592 OLJA GTO d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
200 12167 ORO PLUS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
201 12015 PALAČINKA d.o.o. Ohranjanje poslovanja v podjetju Palačinka d.o.o. posojilo 0,00
202 11545 PARTNER D & D d.o.o. Financiranje poslovanja posojilo 50.000,00
203 11876 PEKARNA BORIS JUDNIČ S.P. Financirane obratnih sredstev podjetja posojilo 50.000,00
204 11945 PEKARNA REDNAK d.o.o. Mežica Ohranitev obstoječe dejavnosti posojilo 0,00
205 11832 PERGER 1757 d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
206 11906 PGT Peternelj d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 40.000,00
207 12187 PITSTOP VULKANIZERSTVO IN SERVIS d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
208 12120 PIZZERIJA, GOSTILNA DOLHAR d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 0,00
209 12138 PLASTIKA BEVC d.o.o. izplačilo najemnine za leto 2021 posojilo 0,00
210 11989 PLETISA d.o.o. Obratna sredstva podjetja Pletisa d.o.o. posojilo 35.000,00
211 11673 POHIŠTVO DARO, David Rotovnik s.p. Obratna sredstva podjetja David Rotovnik s.p. posojilo 100.000,00
212 11672 Polonca Oder Sedar, s.p. Obratna sredstva podjetja Polonca Oder Sedar s.p. posojilo 90.000,00
213 12140 PORAVNAVA d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 60.000,00
214 12141 POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
215 11656 POŽEK d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
216 11809 PRELINE d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
217 11620 Prelog Marko s.p. Obratna sredstva in oprema posojilo 15.500,00
218 12012 PRIZMA LES, Janez Smrekar s.p. Obratna sredstva podjetja Prizmales, Janez Smrekar s.p. posojilo 35.000,00
219 11599 PROIZBIRA d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
220 12160 PROWEB d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
221 11952 PVC NAGODE, d.o.o. Ohranitev delovnih mest posojilo 100.000,00
222 11940 RAST KOČEVJE d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
223 11686 REZERVNI DELI, TJAŠA KUMER, S.P. stroški financiranja nabave nove opreme in tekočih stroškov posojilo 0,00
224 11679 ROBOTINA d.o.o. SOPOS - Sistem za Omejevanje Prenosa Okužb v Stavbah posojilo 50.000,00
225 11820 ROMAN GERŠAK S.P. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 50.000,00
226 11643 Roman Ott s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
227 11534 RUMIS-SCHWARZMANN, d.o.o. Ohranitev dejavnosti v podjetju Rumis-Schwarzmann d.o.o. (PE Bela Krajina) posojilo 100.000,00
228 11840 SALERA d.o.o. Investicija v obratni kapital za podporo blažitev posledic epidemije COVID-19 posojilo 100.000,00
229 11885 SANABOR d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
230 12162 SANJE OB SOČI d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
231 11774 SEBASTJAN NOVINEC S.P. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
232 11564 SEJATEH, d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 0,00
233 11819 SGG TOLMIN d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 100.000,00
234 11575 Simon Derman s.p. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 50.000,00
235 11574 SKIPASS TRAVEL d.o.o. Financiranje osnovnih in obratnih sredstev posojilo 50.000,00
236 12130 SKK OVNIČEK d.o.o. OHRANITE DELOVNIH MEST posojilo 0,00
237 11938 SKOK BLU d.o.o. Obratna sredstva posojilo 0,00
238 12091 Skupina Mahnič - Kreš d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo 100.000,00
239 11559 SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P. Okrepitev obratnih sredstev posojilo 0,00
240 11583 SMART & ESCARGO d.o.o. Financiranje obratnih sredstev posojilo 100.000,00
241 11650 SMREKA LES TRADE d.o.o. Investicija v obratni kapital za blažitev posledic COVID-19 posojilo 80.000,00
242 11897 SOPIS d.o.o. FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV posojilo