Na vsebinoNa glavni meni

Obrazci za sklepanje pogodb

Obrazci za sklepanje pogodb

Splošno

Ste prejemnik odločbe o odobritvi sredstev Sklada. Koraki do sklenitve pogodbe so:

Kraj in čas sklenitve pogodbe bo opredeljen po predložitvi ustrezno izpolnjenih obrazcev o identifikaciji,
vprašalnikov o ugotavljanju politične izpostavljenosti oseb z izjavo in soglasja k sprejemanju e-računov.

Obrazec za identifikacijo zakonitega zastopnika, in vprašalnik o politični izpostavljenosti oseb mora biti izpolnjen in podpisan s strani:

  • Zakonitih/ega zastopnikov/a:
  • Pooblaščenca:
  • Dejanskih/ega lastnikov/a:
  • Poroka- fizične osebe:
  • Poroka- zastopnika in dejanskih lastnikov pravne osebe:
  • Zastavitelja- fizične osebe:
  • Zastavitelja- zastopnika in dejanskih lastnikov pravne osebe.

Za pripravo posojilne pogodbe Sklad potrebuje:

  • skene izpolnjenih in podpisanih obrazcev, ki so priloženi temu elektronskemu sporočilu in
  • skene osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov, pooblaščencev, porokov, zastaviteljev in dejanskih lastnikov (če je to osebna izkaznica, mora biti skenirana z obeh strani).
  • Pred podpisom pogodbe predložite tudi morebitna soglasja k zadolževanju (MF-ja, lastnikov oz. soustanoviteljev), če jih potrebujete.

Tisti, ki v obrazcu o identifikaciji fizične osebe izberete status poročen ali izven zakonska skupnost je potrebno priložiti ali upravno/ notarsko overjeno izjavo o soglasju zakonca ali izven zakonskega partnerja k zastavi nepremičnin. Če zakonec ali izven zakonski partner pristopi k podpisu notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko, izjava ni potrebna.

Vse navedene dokumente čim prej pošljite na elektronski naslov info@srrs.si.

PO

Sklad s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke, in sicer:

prvič v skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/15, 81/19, 91/20) je Sklad kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo in podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd.

V ta namen mora vlagatelj, ki se je prijavil kot pravna oseba ali s.p., Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu

PIO_ID_PO – Obrazec o identifikaciji pravne osebe in s.p. ter vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti oseb.

FO

Sklad s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke, in sicer:

prvičv skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/15, 81/19, 91/20) je Sklad kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo in
podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd.

V ta namen mora vlagatelj, ki se je prijavil kot fizična oseba (kmet, zasebnik) in posojilo NE zavaruje s hipoteko, Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu

PIO_ID_FO – Obrazec o identifikaciji fizične osebe in vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti oseb.

FO-H

Sklad s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke, in sicer:

prvič v skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/15, 81/19, 91/20) je Sklad kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo in podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd.

V ta namen mora vlagatelj, ki se je prijavil kot prijavil kot fizična oseba (kmet, zasebnik) in posojilo zavaruje s hipoteko, Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu

PIO_ID_FO_H – Obrazec o identifikaciji fizične osebe in vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti oseb.

e-Račun

E-račune lahko prejemate na dva načina, in sicer kot:

e-račune v spletno banko –  pogoj za prejemanje je, da uporabljate spletno banko ene izmed bank, ki omogoča prejemanje e-računov in si aktivirate funkcionalnost za prejemanje e-računov (uredite na banki) ali

e-račune preko UJP na vaš elektronski naslov (e-mail) – potreben je le e-mail naslov.

V kolikor že imate posojila pri Skladu in že prejemate e-račune, vam soglasja ni potrebno ponovno izpolniti.