Na vsebinoNa glavni meni

Obrazci za sklepanje pogodb

Obrazci za sklepanje pogodb

Splošno

Po odobritvi sredstev je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki vključuje:

 • Obrazec o identifikaciji ter politični izpostavljenosti – Obrazec ID-PIO (izpolnijo ga zakoniti zastopniki, pooblaščenci, dejanski lastniki, poroki (fizična oseba), poroki (zastopnik in dejanski lastnik pravne osebe), zastavitelji (fizična oseba) ali zastavitelj (zastopnik in dejanski lastnik pravne osebe)).
  • V sklopu obrazca izberete eno od vrst prejemanja e-računov:
   • v spletno banko (uporaba spletne banke z možnostjo prejemanja e-računov);
   • preko UJP na elektronski naslov (potreben je le elektronski naslov).
 • Sken osebnih dokumentov (zakonitih zastopnikov, pooblaščencev, porokov, zastaviteljev in dejanskih lastnikov).
 • Morebitna soglasja k zadolževanju (MF-ja, lastnikov oz. soustanoviteljev), če so potrebna.

 

Obrazec ID-PIO

 

Vso dokumentacijo je potrebno, v PDF formatu, poslati na elektronski naslov info@srrs.si.

Za status poročen ali izven zakonska skupnost priložiti upravno/notarsko overjeno izjavo o soglasju zakonca ali izven zakonskega partnerja k zastavi nepremičnin, če pristopajo k podpisu notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko.

Kraj in čas sklenitve pogodbe bosta določena po prejemu ustrezno izpolnjenih obrazcev o identifikaciji.

ZPPDFT2

SRRS s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke, in sicer:

prvič v skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/22 in 145/22) je SRRS kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo in podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd.

V ta namen mora vlagatelj, SRRS pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu