Obrazci za sklepanje pogodb (IZZ-PO, IZZ-FO, PIO)

Obrazci za sklepanje pogodb

IZZ/PO

Sklad s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd. V ta namen mora vlagatelj, ki se je prijavil kot pravna oseba ali s.p., Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu IZZ/PO – Obrazec o identifikaciji zakonitega zastopnika (za pravne osebe in s.p.).

IZZ/FO

Sklad s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd. V ta namen mora vlagatelj, ki se je prijavil kot fizična oseba (kmet, zasebnik), Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu IZZ/FO – Obrazec o identifikaciji zakonitega zastopnika (fizična oseba).

PIO

V skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/15, 81/19, 91/20) je Sklad kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo. V ta namen mora vsak vlagatelj, s katerim se sklepa pogodba, pred sklenitvijo pogodbe, Skladu posredovati ustrezno izpolnjen obrazec PIO – Obrazec o politični izpostavljenosti.