Na vsebinoNa glavni meni

Obrazci za sklepanje pogodb

Obrazci za sklepanje pogodb

Splošno

Skladno s prejeto odločbo o odobritvi, mora prejemnik sredstev predložiti ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ki zajema:

 • Obrazec za identifikacijo zakonitega zastopnika, in vprašalnik o politični izpostavljenosti oseb izpolnjen in podpisan s strani:
  • Zakonitih/ega zastopnikov/a:
  • Pooblaščenca:
  • Dejanskih/ega lastnikov/a:
  • Poroka- fizične osebe:
  • Poroka- zastopnika in dejanskih lastnikov pravne osebe:
  • Zastavitelja- fizične osebe:
  • Zastavitelja- zastopnika in dejanskih lastnikov pravne osebe.

V obrazcu je možno izbrati tudi vrsto prejemanja e-računov:

  • v spletno banko: pogoj za prejemanje je, da uporabljate spletno banko ene izmed bank, ki omogoča prejemanje e-računov in si aktivirate funkcionalnost za prejemanje e-računov, ali
  • preko UJP na elektronski naslov: potreben je le elektronski naslov.

V kolikor že imate posojilo pri SRRS in e-račune že prejemate, vam te rubrike ni potrebno ponovno izpolniti.

 • Sken izpolnjenih in podpisanih obrazcev.
 • Sken osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov, pooblaščencev, porokov, zastaviteljev in dejanskih lastnikov (če je to osebna izkaznica, mora biti skenirana z obeh strani).
 • Pred podpisom pogodbe predložite tudi morebitna soglasja k zadolževanju (MF-ja, lastnikov oz. soustanoviteljev), če jih potrebujete.

Če v obrazcu o identifikaciji fizične osebe izberete status poročen ali izven zakonska skupnost je potrebno priložiti ali upravno/ notarsko overjeno izjavo o soglasju zakonca ali izven zakonskega partnerja k zastavi nepremičnin. Če zakonec ali izven zakonski partner pristopi k podpisu notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko, izjava ni potrebna.

 

Vse navedene dokumente, v formatu PDF, čim prej pošljite na elektronski naslov info@srrs.si.

 

Kraj in čas sklenitve pogodbe bo opredeljen po predložitvi ustrezno izpolnjenih obrazcev o identifikaciji.

ID-PIO

SRRS s strani vlagatelja, ki so mu bila odobrena sredstva, potrebuje za namen sklepanja pogodbe določene podatke, in sicer:

prvič v skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/22 in 145/22) je SRRS kot dajalec finančnih sredstev dolžan v postopku dodeljevanja sredstev preverjati podatke glede politične izpostavljenosti oseb, s katerimi sklepa pogodbo in podatke o zakonitem zastopniku, kot so št. transakcijskega računa za nakazilo sredstev, datum veljavnosti osebnega dokumenta podpisnika pogodbe, ipd.

V ta namen mora vlagatelj, Skladu pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke zakonitega zastopnika na ustrezno izpolnjenem obrazcu