Javni razpisi

 • Status javnih razpisov

 • Leto javnih razpisov

 • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-12 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 D DIGIT 55+ Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
750.000 nepovratna / 8.000 - 50% predvidenih sredstev za posamezno statistično regijo / /
 • 10/06/2022
 • 08/07/2022
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-5-komunalna podjetja Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - komunalna podjetja Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo 6-mesečni EURIBOR + od 0,57% l. ali fiksna od 1,86 % l. 50.000 - 1.500.000 240 60
 • od 23.5.2022 do 31.12.2022
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-5-javne ustanove Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - javne ustanove Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo 6-mesečni EURIBOR + od 0,57% l. ali fiksna od 1,86 % l. 50.000 - 1.000.000 240 60
 • od 23.5.2022 do 31.12.2022
Odprto
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu -A-PF A-PF Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
2.000.000 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,20 % letno 5.000 - 450.000 36 35
 • od 4.4.2022 do 31.12.22
Odprto
Podjetništvo (B) 3021-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-P B-PF Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
2.000.000 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,30 % letno. 5.000 - 300.000 36 35
 • od 4.4.2022 do 31.12.22
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF C/D-PF Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno (C4) in Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno (C3) 5.000 - 150.000 36 35
 • od 4. 4. 2022 do 31. 12. 22
Odprto
Občine (C) 0301-2/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - C1 C1 6.274.418,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-7/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvusprememba 1 B1 6.727.985,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-4/2021-SRRS-1 Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021-A1Sprememba 1 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
1.070.000 posojilo brezobrestno 10.000,00 - 100.000,00 60 6
 • od 17.1.2022 do 30.5.22
Odprto
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)Pred-financiranje (PF) 3021-5/2021-SRRS-1 Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijsprememba 1Invito a partecipareFELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁRA PF1, PF3, ANS 4.806.192,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-4/2021-SRRS-4 Javni razpis-posojila za investicijske projekte v gospodarstvu-B1sprememba 1 B1 7.700.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-3/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5 sprememba 1 B5 17.040.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-2/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 B5 6.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-3/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelavesprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4sprememba 5 A1 11.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Občine (C) 0301-1/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam C1 10.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1sprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4 A1 3.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-001/2021 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvusprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4 PF2 3.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-001/2021 Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijsprememba 1 PF1, PF3 4.000.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) - PF2 PF2 6.000.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3 PF3 3.900.000 -
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-002/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacijSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF1 1.500.000,00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3021-003/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektovSprememba 1Sprememba 2Sprememba 3 PF3 3,900,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Pred-financiranje (PF) 3301-003/2020 Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe)Sprememba 1Sprememba 2 PF2 600,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-001/2020 Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelaviSprememba 1Sprememba 2 A1 3,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-004/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjihSprememba 1 B1 20,000,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-007/2020 Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi A1 7,200,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča
Podjetništvo (B) 3021-005/2020 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode B1 6,656,000.00 posojilo
Zaprto

Prijava ni več mogoča