Obrazci za črpanje

Obrazci za črpanje

Črpanje sredstev Sklada se izvede po podpisu pogodbe, in sicer z vložitvijo obrazca “Zahtevek za črpanje”, v skladu s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja. Obrazec velja za javne razpise, objavljene od 15. 12. 2021 naprej.

Zahtevek za črpanje

 

Črpanje sredstev Sklada se izvede po podpisu pogodbe, in sicer z vložitvijo ustreznega zahtevka za nakazilo Skladu, v skladu z Navodili za črpanje sredstev, kot so bila podana v okviru posamezne razpisne dokumentacije pri posameznem javnem razpisu. Razpisne dokumentacije so dostopne v okviru Aplikacije e-rsklad.

Zahtevek za črpanje B5 likvidnost 2021

Zahtevek za črpanje ostali razpisi 2021

 

Črpanje sredstev Sklada se izvede po podpisu pogodbe, in sicer z vložitvijo ustreznega zahtevka za nakazilo Skladu, v skladu z Navodili za črpanje sredstev – 31. 5. 2019. Navedena navodila in obrazce uporabijo vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva po objavljenih javnih razpisih Sklada od 31. 5. 2019 naprej.

Črpanje sredstev Sklada se izvede po podpisu pogodbe, in sicer z vložitvijo ustreznega zahtevka za nakazilo Skladu, v skladu z Navodili za črpanje sredstev – 28. 10. 2016. Obrazca v nadaljevanju uporabijo vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva po objavljenih javnih razpisih Sklada v obdobju od 28. 10. 2016 do 31. 5. 2019
VSI-1 Zahtevek za nakazilo od 28. 10. 2016 do 31. 5. 2019
VAR Zahtevek za nakazilo od 28. 10. 2016 do 31. 5. 2019