Na vsebinoNa glavni meni

Uporaba oznake Sklada

Uporaba oznake Sklada

Komuniciranje vlagatelja z javnostjo

Vlagatelji, ki so jim bila odobrena sredstva Sklada in so z njim sklenili pogodbo, morajo o podprtem projektu seznaniti javnost. To naredijo na način, da zagotovijo primeren prostor za namestitev oznake Sklada in informirajo širšo javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah…) o sodelovanju Sklada pri izvedbi projekta. V kolikor vlagatelj priredi otvoritev projekta, mora o tem pravočasno obvestiti Sklad.

Način označevanja

Označevalna tabla

Primerna je za podprte projekte iz naslova opredmetenih sredstev – nepremičnin (npr. nakup objektov, kmetij…). Dimenzije promocijske table so 210 x 297 mm (A4).

Nalepka velika

Primerna je za označevanje podprtih projektov, kot so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (npr. stroji, oprema, prevozna sredstva…). Dimenzije velike nalepke je 148 x 105 mm (A6).

Nalepka mala

Primerna za označevanje podprtih projektov, kot so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (npr. računalniška oprema…). Dimenzije male nalepke je 105 x 74 mm (A7) in 65 x 35 mm.

Pasica

Primerna je za označevanje podprtih projektov po programu Pred-financiranje (PF) in iz naslova obratnih sredstev. V tem primeru mora vlagatelj na primernem mestu na svoji spletni strani objaviti informacijo o podprtem projektu, skupaj s pasico Sklada.

Prenos pasice

Logo SRRS – vektorska oblika

Logotip v vektorski obliki se lahko uporablja za objavo v tiskovinah, spletni strani…

Prenos logotipa v vektorski obliki

Oznaka po meri

Vlagatelj lahko namesti oznako Sklada tudi drugačnih dimenzij, vendar le po predhodnem soglasju Sklada. V tem primeru vse stroške v povezavi z namestitvijo oznake Sklada krije vlagatelj sam.

Protokol označevanja

V skladu z naravo podprtega projekta mora vlagatelj namestiti ustrezno oznako Sklada, ki mora biti nameščene vsaj za obdobje pogodbenega razmerja. V kolikor je potrebna namestitev table ali nalepke, le-te Sklad posreduje vlagatelju, v nasprotnem primeru si vlagatelj sam prenese ustrezno oznako (pasica, logo v vektorski obliki) iz spletne strani Sklada. 

Vse oznake Sklada morajo biti nameščene na vidnem in dostopnem mestu (npr. objekta sofinanciranega s pomočjo Sklada oziroma v primeru občinskih projektov je le-ta lahko nameščena tudi na občinski stavbi) ter ne smejo biti izpostavljene fizični obrabi. Če se oznaka Sklada vendarle obrabi, je možno zaprositi za brezplačen izvod nove. Oznake Sklada ni dovoljeno uporabiti v kontekstu, ki bi pomenilo žalitev ali smešenje. 

V skladu s pogodbenimi določili mora vlagatelj Skladu poročati o projektu, h kateremu je potrebno priložiti tudi fotografijo nameščene oznake Sklada.