Preverite vsebino aktualnih finančnih produktov

13. junija, 2022

AGRO Invest

Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije v kmetijsko...
Preberi več
13. junija, 2022

AGRO Zemlja

Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna...
Preberi več
6. junija, 2022

Občine

Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne...
Preberi več
24. maja, 2022

DIGIT 55+

Finančni produkt je namenjen financiranju izvajanja brezplačnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (55+ let) za pridobitev osnovnih...
Preberi več
10. maja, 2022

Komunalna podjetja

Nov finančni produkt je namenjen javnim komunalnim podjetjem in izvajajo investicije za izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne idr...
Preberi več
9. maja, 2022

Javne ustanove

Nov finančni produkt je namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in na drugih socialnih...
Preberi več
19. marca, 2022

AGRO Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali...
Preberi več
18. marca, 2022

Gospodarstvo Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali...
Preberi več
18. marca, 2022

Neprofitne zasebne organizacije Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska...
Preberi več
18. marca, 2022

Neprofitne javne organizacije Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za neprofitne javne...
Preberi več