• Status javnih razpisov

 • Leto javnih razpisov

 • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Občine (C) 0301-2/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - C1 C1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
6.274.418,00 posojilo fiksna v razponu med 0,52% in 2,14% letno ali 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% do 1,66% letno 40.000,00 - 4.000.000,00 240 60
 • 17/01/2022
 • 28/03/2022
Odprto
Podjetništvo (B) 3021-7/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvusprememba 1 B1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
6.727.985,00 posojilo 6-mesečni EURIBOR+ pribitek od 0,61% do 3,64% letno 100.000 - 1.500.000 180 36
 • 17/01/2022
 • 28/03/2022
Odprto
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-4/2021-SRRS-1 Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021-A1 A1 2021 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
1.070.000 posojilo fiksna 1,80% 10.000,00 - 100.000,00 60 6
 • 17/01/2022
 • 28/03/2022
Odprto
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)Pred-financiranje (PF) 3021-5/2021-SRRS-1 Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijsprememba 1Invito a partecipareFELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁRA PF1, PF3, ANS Javni razpis in razpisna dokumentacija sta razvidna v e-Rskladu
4.806.192,00 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno. 5.000 - 250.000 36 36
 • 25/10/2021
 • 28/02/2022
Odprto
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-3/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelavesprememba 1sprememba 2sprememba 3sprememba 4 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
11.000.000,00 posojilo obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,65% do 2,20% letno ali 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,20% do 2,60% letno 5.000,00 - 1.000.000,00 240 36
 • 05/07/2021
 • 02/08/2021
 • 20/09/2021
 • 25/10/2021
 • 15/11/2021
 • 15/12/2021
 • 17/01/2022
 • 14/02/2022
Odprto
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1sprememba 1sprememba 2sprememba 3 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
3.000.000,00 posojilo ROM za izračun državne pomoči + pribitek od 0,10% do 0,50% 5.000,00 - 150.000,00 216 24
 • 09/04/2021
 • 30/04/2021
 • 31/05/2021
 • 30/06/2021
 • 31/08/2021
 • 08/11/2021
 • 06/12/2021
 • 10/01/2022
 • 07/02/2022
Odprto