Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Občine male

Finančni produkt je namenjen sofinanciranju izdelave prostorskih izvedbenih aktov, projektne in investicijske dokumentacije za hitrejšo izvedbo projektov na področju izboljšanje javne oz. lokalne in regionalne javne infrastrukture malih občin na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

Občine v Republiki Sloveniji (ki imajo na dan 1. 1. 2023 manj kot 5.000 prebivalcev)

Višina posojila

 • Min: 20.000 €
 • Max: 200.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je: 
  • fiksna od 2,36 % letno do največ 3,95 % letno in je odvisna od ocene SRRS ali   
  • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,77 % letno do največ 1,89 % letno, ki je odvisen od ocene SRRS. 
 • Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 5 do 10 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Cilji projekta

Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture:

 • Izdelava prostorskih izvedbenih aktov oz. investicijske ali projektne dokumentacije (kom)

Upravičeni stroški

Strošek obratnih sredstev:

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2022.

Zavarovanje

Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad,
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 29. 4. 2024 do 31. 12. 2025 oz. do porabe sredstev.

ODDAJTE VLOGO

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO OBČINE MALE je bil objavljen v Uradnem listu št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024.

JR LOKALNO OBČINE MALE

2. Razpisna dokumentacija