Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

24. marca, 2022
Računsko sodišče je leta 2021 pripravilo prvo revizijsko poročilo o izpustih toplogrednih plinov v obdobju 2013 – 2019.

 

Slovenija delno uspešna

 

Republika Slovenija je bila pri doseganju ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov delno uspešna, predvsem na račun prenehanja delovanja nekaterih velikih naprav, vključenih v trgovanje z izpusti toplogrednih plinov (blok 3 in blok 4 TEŠ-a, HSE- Energetska družba Trbovlje d.o.o., Lafarge cement d.o.o.). V sektorju kmetijstva, široke rabe, energetike in odpadkov so bili sektorski cilji doseženi, v prometu in industriji pa ne. Promet je edini sektor, kjer so se izpusti v obdobju od 2005 do 2018 povečali.

 

Računsko sodišče opozarja, da so mednarodno in nacionalno določeni cilji do leta 2030 s sedanjo dinamiko izvajanja ukrepov le stežka dosegljivi. S takim tempom bodo naslednje generacije leta 2050 živele in delale… v puščavi?

 

 

Kaj lahko stori vsak izmed nas?

Vsak izmed nas lahko zniža svoj oglični odtis:

  • z enim čezoceanskim letom manj za 1,9 do 5,19 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida,
  • z življenjem brez enega avtomobila 1,75 ton manj,
  • s samooskrbo gospodinjstva z elektriko iz obnovljivih virov energije za 0,57 ton manj,
  • s toplotno izolacijo doma za 0,33 ton manj,
  • s celovitim ločevanjem odpadkov za 0,21 ton manj,
  • s prehodom na LED- sijalke za 0,05 tone manj,
  • z izklapljanjem naprav, ko niso v uporabi za 0,04 tone manj,
  • s pranjem perila na največ 40°C in sušenjem na zraku za 0,02 toni manj,
  • s posaditvijo drevesa za 0,02 tone manj itd.

Več na povezavi video.