Na vsebinoNa glavni meni

Trije novi razpisi za pred-financiranje

Trije novi razpisi za pred-financiranje

21. marca, 2022

Sklad je objavil tri javne razpise v višini 8. mio € za doseganje ciljev lažje izvedbe projektov

 

 • javnih organizaciji,
 • neprofitnih zasebnih organizaciji,
 • kmetijskih gospodarstev in
 • gospodarskih subjektov

z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

 

v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 18. 3. 2022 so bili objavljeni sledeči razpisi:

 

1. Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu A-PF

2. Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov B-PF

3. Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij C/D-PF

 

Povzetki objav so v nadaljevanju.

 

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte na povezavi objavljeni javni razpisi in v Aplikaciji e-Rsklad, kjer lahko tudi oddate vlogo.

Pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu A-PF

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu A-PF

Razpisana sredstva:       2.000.000 EUR

Upravičeni vlagatelji: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

 • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oz. register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2020.  

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.  

Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. 250.000 EUR izjemoma 450.000 EUR. 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so: odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva 

Rok oddaje vloge: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4.4.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. 

A

Predfinanciranje v gospodarstvu B-PF

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov B-PF

Razpisana sredstva:       2.000.000 EUR

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot so: a) pravna oseba, b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018. 

Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. 150.000 EUR oz. izjemoma 300.000 EUR. 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so: odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva.

Rok oddaje vloge: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4.4.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. 

Paris agreement concept in ecology and environment

Pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij C/D-PF

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij C/D-PF

Razpisana sredstva:     4.000.000 EUR

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – javne organizacije 

Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot, 

 • javni zavod, 
 • javni raziskovalni zavod, 
 • skupnost zavodov, 
 • zbornica, 
 • gospodarska zbornica, 
 • javni sklad, 
 • ustanova, 
 • ostale organizacije, organizirane kot:, 
 • nevladna organizacija, 
 • študentska organizacija, 
 • narodnostna skupnost, 
 • javna agencija, 
 • sindikati. 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – neprofitne zasebne organizacije 

Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot, 

 • zavod, 
 • zavod v zasebni lasti, 
 • sklad, 
 • društvo, zveza društev. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 01.01.2020.  

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje. 

Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. do 150.000 EUR. 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so: odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva.

Rok oddaje vloge: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4.4.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. 

Innovative Architecture And Civil Engineering Plan