Na vsebinoNa glavni meni

Srečanje z Zadružno zvezo Slovenije

Srečanje z Zadružno zvezo Slovenije

12. januarja, 2022

Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu je potekalo srečanje z Zadružno zvezo Slovenije, s ciljem vzpostavitve sodelovanja med organizacijama in razvoja finančnih produktov za spodbujanje razvoja zadružništva, kratkih dobavnih verig, digitalizacije, razvoja blagovnih znamk ipd.

 

Sklad prepoznava zadruge kot eno od ciljnih skupin upravičencev, ker je njihov poslovni model že po naravi trajnosten, poleg tega pa zadružništvo že po definiciji vsebuje tudi elemente socialnega podjetništva. Sestanka sta se udeležila predsednik Zadružne zveze Slovenije, g. Borut Florjančič in vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo, ga. Alenka Marjetič Žnidar, ki sta Skladu ponudila vsebinsko podporo in strokovno sodelovanje tako pri izvedbi analize potreb trga kot tudi pri oblikovanju specifičnih meril in kazalnikov, specifičnih za kmetijske in gozdarske zadruge. S strani Sklada sta se srečanja udeležila direktor, g. Matjaž Ribaš in vodka sektorja za finančne spodbude, ga. Tjaša Perković.