Na vsebinoNa glavni meni

Rezultati ankete zadovoljstva Skladovih uporabnikov

Rezultati ankete zadovoljstva Skladovih uporabnikov

1. junija, 2021

Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu smo v marcu 2021 izvedli raziskavo zadovoljstva Skladovih uporabnikov v obliki anketnega vprašalnika. Na anketo se je odzvalo 65 anketirancev, ki so delo zaposlenih na Skladu, razpisne pogoje in postopka pridobivanja sredstev ocenili s povprečno oceno 4,5 od najvišje možne ocene 5. Iz rezultatov ankete sklepamo, da so obrestna mera, pogoji zavarovanja posojil in razpisni pogoji prepoznani kot največje prednosti skladovih razpisov. Nadaljevali bomo tudi z dobrim delom, prijaznostjo in dobro voljo, kar so anketiranci tudi pohvalili. 

Sklad je v okviru zakonodajnih možnosti že upošteval prenekateri predlog za izboljšavo npr. organizacijo podpisa pogodbe v kraju, ki je bližje upravičencem, kadar je to možno, poenostavitev postopka v smeri elektronske oddaje vloge, razpoložljivost svetovalcev kadarkoli, ne le v času uradnih ur idr. Priložnost za izboljšanje vidimo v nadaljevanju digitalizacije postopkov, s čimer bomo pohitrili postopke za pridobitev sredstev.  

Vsem, ki so sodelovali pri anketi se iskreno zahvaljujemo in sporočamo, da so vaši predlogi in ocene prepoznane in se bomo še naprej trudili, da se vam še bolj približamo in pomagamo uresničiti vaše projekte.