Na vsebinoNa glavni meni

Rezultati ankete zadovoljstva Skladovih uporabnikov

Rezultati ankete zadovoljstva Skladovih uporabnikov

6. maja, 2022

Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu smo v februarju 2022 izvedli raziskavo zadovoljstva Skladovih uporabnikov v obliki anketnega vprašalnika.

 

Na anketo se je odzvalo 56 anketirancev, ki so delo zaposlenih na Skladu ocenili z oceno 4,5, razpisne pogoje z oceno 4,4, postopek pridobivanja sredstev pa so ocenili s povprečno oceno 4,5, vse od najvišje možne ocene 5. Uporabnost aplikacije e-Rsklad so anketiranci ocenili z oceno 4,1. Iz rezultatov ankete sklepamo, da so obrestna mera, pogoji zavarovanja posojil in razpisni pogoji še vedno prepoznani kot največje prednosti skladovih razpisov. Tudi tokrat so anketiranci pohvalili dobro delo zaposlenih na Skladu, našo prijaznost in dobro voljo, s čimer bomo tudi nadaljevali.

 

Sklad je v okviru zakonodajnih možnosti že upošteval prenekateri predlog za izboljšavo npr. organizacijo podpisa pogodbe v kraju, ki je bližje upravičencem, kadar je to možno, poenostavitev postopka v smeri elektronske oddaje vloge, razpoložljivost svetovalcev kadarkoli, ne le v času uradnih ur idr. V letu 2022 smo tudi uvedli elektronsko pozivanje k dopolnitvi vlog preko aplikacije e-Rsklad, kot tudi dopolnjevanje vlog preko aplikacije e-Rsklad.

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri anketi.

 

Sporočamo vam, da so vaši predlogi in ocene cenjene in opažene. Še naprej se bomo trudili in pomagali pri izvedbi vaših projektov.

 

 

Ekipa sklada