Na vsebinoNa glavni meni

Obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu

Obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu

24. decembra, 2021

Sklad je razpisal 1.070.000 EUR posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021.

 

Namen javnega razpisa:
Dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.

 

Upravičeni vlagatelji:

so subjekti, registrirani kot Kmetijska gospodarstva in so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu ter so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
• pravna oseba,
• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
• kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 10.4.2021.

 

Upravičeni stroški:
• Stroški materiala in blaga
• Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
• Stroški transportnih storitev
• Stroški intelektualnih in osebnih storitev
• Stroški plač in povračil v zvezi z delom

Rok za oddajo vlog je: kadarkoli v obdobju od vključno 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev

Povzetek javnega razpisa si poglejte tu

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte na povezavi objavljeni javni razpisi in v Aplikaciji e-Rsklad, kjer lahko tudi oddate vlogo.