Na vsebinoNa glavni meni

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF

3. januarja, 2022

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 

  1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
  2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
  3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijPF1, PF3, ANS

 

Povzetki objav so v nadaljevanju.

 

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte na povezavi objavljeni javni razpisi in v Aplikaciji e-Rsklad, kjer lahko tudi oddate vlogo.

Investicije v gospodarstvu – B1

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Razpisana sredstva:         6.727.985 EUR

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot so: a) pravna oseba, b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018. 

Višina zaprošenega zneska: min. 100.00 EUR, max. 1.000.000 EUR. 

Upravičeni stroški:

Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov , Adaptacija in  rekonstrukcija poslovne   zgradbe/drugih poslovnih prostorov, Nova oprema, Rabljena oprema, ki ni starejša od 1.1.2018, Novi delovni stroji, Rabljeni delovni stroji,  ki niso starejši od 1.1.2018, Neopredmetena sredstva , Stroški materiala in blaga (do 20,0 % upravičenih stroškov), Stroški plač in povračil (do 20,0% upravičenih stroškov) 

Rok oddaje vloge: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. 

Residential Houses And A Euro Money Bag. Property Real Estate Va

Posojila za občine – C1

 

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

  • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
  • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
  • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva. 
  • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max4.000.000,00 EUR. 
  • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. 
Innovative Architecture And Civil Engineering Plan

Podaljšanje roka za oddajo vlog

 

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacijPF1, PF3, ANS

Nov rok oddaje vloge:  Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25.10.2021 do 28.2.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Closeup Business Woman Or Accountant Holding Calculator With Pen