Na vsebinoNa glavni meni

Javno zbiranje ponudb za prodajo ”Murine hale”

Javno zbiranje ponudb za prodajo ”Murine hale”

9. julija, 2021

Podjetniški inkubator in inovacijski center Murania d.o.o. objavlja javni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

 

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba prodajalca je Luka Ilc, telefon 041 274 820, e-pošta: ilc.luka@gmail.com, kjer lahko zainteresirani ponudniki dobite dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine.

 

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin na naslovu Industrijska ulica 2a, 9220 Lendava« priporočeno po pošti najkasneje do 30. 07. 2021 na naslov: Podjetniški inkubator in inovacijski center Murania d.o.o, Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica.

 

Javno odpiranje ponudb bo 05. 08. 2021 ob 8:00 uri na sedežu prodajalca Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica.