Preverite vsebino aktualnih finančnih produktov

18. marca, 2022

Gospodarstvo Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali...
Preberi več
18. marca, 2022

Neprofitne zasebne organizacije Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska...
Preberi več
18. marca, 2022

Neprofitne javne organizacije Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska...
Preberi več