Finančni produkt je namenjen financiranju izvajanja brezplačnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (55+ let) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc.

O produktu

Finančni produkt je namenjen financiranju izvajanja brezplačnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc državljanov, ki so bili 12. 3. 2022 stari 55 let. Finančni produkt je nastal v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP), ki zagotavlja finančna sredstva za izvedbo produkta, Sklad pa sodeluje kot izvajalec.

Vlagatelji

 • Podjetnik posameznik
 • Pravne osebe, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države (sindikati).
 • Vlagatelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih in morajo to imeti opredeljeno tudi v svojem ustanovitvenem aktu.

 

Višina nepovratnih sredstev

 • Min višina zaprošenih sredstev: 8.000 €
 • Max višina zaprošenih sredstev za posamezno statistično regijo: 50 % predvidenih sredstev za posamezno statistično regijo.

Predvidena razporeditev sredstev po posamezni statistični regiji je sledeča:

Statistična regija Sredstva za letno 2022 v €
Gorenjska 84.253,06
Goriška 52.996,80 
Jugovzhodna 55.330,61 
Koroška 31.631,58 
Oblano-kraška 39.416,72
Osrednjeslovenska 124.704,29
Podravska 102.264,97 
Pomurska 59.100,51 
Posavska 42.950,18 
Primorsko-notranjska 30.677,58 
Savinjska 93.861,57 
Zasavska 32.812,13 
Skupaj 750.000,00

Pogoji

 • Vlagatelji morajo ob oddaji vloge zagotoviti tudi
  • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj. 
  • prostorske pogoje in računalniško opremo za izvajanje izobraževanj.
 • Vlagatelj mora na vseh lokacijah, kjer bo izvajal izobraževanja, izvajati osnovni del izobraževanja po programu in ponuditi vsaj tri dodatne dele izobraževanj po programu.

Upravičeni stroški

 • Stroški izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca v višini 124,80 €. 
 • Na vsakih 8.000 € upravičenih stroškov za izvedbo izobraževanj, vlagatelju pripada pavšal v višini 1.750 € za delovanje kontaktne točke za pomoč uporabnikom, udeležencem izobraževanj, oz. do porabe sredstev na posamezni regiji. 
 • V kolikor vlagatelj ne izvede skupnega pogodbenega dogovorjenega števila izobraževanj, se sredstva vlagatelju sorazmerno znižajo, vsekakor pa delež izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji od 80 % skupno dogovorjenega programa. 
 • Neupravičene stroške krije vlagatelj sam.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda na 1. rok do 10. 6. 2022  ali na 2. rok do 8. 7. 2022.

Razpis in dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu št. 70 z dne 20. 5. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija