• Status javnih razpisov

  • Leto javnih razpisov

  • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-12 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 D DIGIT 55+ Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
750.000 nepovratna / 8.000 - 50% predvidenih sredstev za posamezno statistično regijo / /
  • 10/06/2022
  • 08/07/2022
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-5-komunalna podjetja Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - komunalna podjetja Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo 6-mesečni EURIBOR + od 0,57% l. ali fiksna od 1,86 % l. 50.000 - 1.500.000 240 60
  • od 23.5.2022 do 31.12.2022
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-5-javne ustanove Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - javne ustanove Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo 6-mesečni EURIBOR + od 0,57% l. ali fiksna od 1,86 % l. 50.000 - 1.000.000 240 60
  • od 23.5.2022 do 31.12.2022
Odprto
Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije 0301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF C/D-PF Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
4.000.000 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno (C4) in Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno (C3) 5.000 - 150.000 36 35
  • od 4. 4. 2022 do 31. 12. 22
Odprto