• Status javnih razpisov

  • Leto javnih razpisov

  • Kategorije javnih razpisov

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu -A-PF A-PF Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
2.000.000 posojilo Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,20 % letno 5.000 - 450.000 36 35
  • od 4.4.2022 do 31.12.22
Odprto
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) 3301-4/2021-SRRS-1 Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021-A1Sprememba 1 A1 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
1.070.000 posojilo brezobrestno 10.000,00 - 100.000,00 60 6
  • od 17.1.2022 do 30.5.22
Odprto