Na vsebinoNa glavni meni

Obrazec za odlog plačila

Obrazec za odlog plačila

22. septembra, 2023

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) obvešča svoje posojilojemalce, ki so v poplavah v avgustu 2023 utrpeli škodo, da lahko oddajo vlogo za odlog plačila obveznosti iz posojilnih pogodb na obrazcu Vloga za odlog plačila_reprogram

 

Vloga omogoča oškodovanim odlog plačila obveznosti za največ 12 mesecev, če posamezne obveznosti iz posojilne pogodbe, za katero posojilojemalec zahteva odlog plačila, še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F (Uradni list RS, št. 88/23 in 95/23). Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po posojilni pogodbi do izteka obdobja odloga. V času trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilnih pogodb se obresti in drugi stroški ne obračunavajo in plačujejo. Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe.

 

Isti obrazec omogoča tudi oddajo vloge za reprogram posojila, namenjen posojilojemalcem, ki so bili v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti že pred poplavami v avgustu 2023, vendar ne več kot 90 dni (3 obroke). Zapadle neporavnane obveznosti se reprogramirajo tako, da se poveča višina posameznih obrokov.

 

Posojilojemalec lahko vlogo odda najkasneje do 31. 12. 2023.