Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov.

O produktu

Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov.

Vlagatelji

 • Občine v Republiki Sloveniji

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 2,0 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,32 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,73 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 5 let
 • Možnost predčasnega poplačila

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021, so:

 • Nakup/gradnja/ objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Prevozna sredstva
 • Neopredmetena sredstva

Zavarovanje

 • Le z menicami

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture je bil objavljen v Uradnem listu št. 79 z dne 3. 6. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija