Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Občine

Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov.

Vlagatelji

 • Občine v Republiki Sloveniji

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 2,0 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,32 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,73 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • OM je pri posojilu občine, ki jo je v letu 2023 doletela naravna nesreča, do 31. 12. 2026 v obliki fiksne OM, ki znaša 0,55 % letno, nakar se OM dvigne na s strani občine izbrano OM, kot je navedena zgoraj
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 5 let
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Izboljšanje cestne infrastrukture (npr. rekonstrukcija ceste, ureditev obcestnega prostora/prometne signalizacije ali opreme. ureditev pretočnost križišč, ureditev javnih poti/kolesarskih poti…)
 • Izboljšanje komunalne infrastrukture (npr. vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje/hlajenje stavb, investicije v vodno omrežje/kanalizacijski sistem, izgradnja čistilne naprave)
 • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
 • Izgradnja/obnova socialne in športno turistične infrastrukture (npr. obnova vrtca/šole/knjižnice/občinskih stavb, večnamenskih dvoran…)
 • Izboljšanje gospodarskega razvoja (nakup objekta/nepremičnine za ta namen, izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost)
 • Izgradnja in posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (energetska/emisijska/snovna/vodna produktivnost, višina vlaganj v BAT)

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021, so:

 • Nakup/gradnja/ objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Prevozna sredstva
 • Neopredmetena sredstva

Zavarovanje

 • Le z menicami

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture je bil objavljen v Uradnem listu št. 79 z dne 3. 6. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 

2. Razpisna dokumentacija