Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Program Št. javnega razpisa Naziv razpisa/sprememba Oznaka razpisa Razpisna dokumentacija Višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Obrestna mera Min in max višina sredstev (v EUR) Odplačilna doba (v mesecih) Moratorij (v mesecih) Razpisni roki Status
Podjetništvo (B) 3021-3/2021-SRRS-4 Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 B5 Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v Aplikaciji e-Rsklad
17.040.000,00 posojilo brezobrestno 5.000,00-100.000,00 60 6
  • 30/08/2021
  • 27/09/2021
zaprto