Na vsebinoNa glavni meni

BIZI LIKVIDNOST poplave

Finančni produkt BIZI Likvidnost poplave je oblikovan za pomoč pri obvladovanju posledic poplav, ki so slovensko gospodarstvo prizadele v mesecu avgust 2023.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Višina posojila

 • Min: 80.000 €
 • Max: 500.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Fiksna obrestna mera znaša 0,5 % letno.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: do 7 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Obnovo proizvodnega potenciala zaradi poplav v avgustu 2023
 • Izboljšanje likvidnosti
 • Doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge, so:

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – BIZI Likvidnost poplave je bil objavljen v Uradnem listu št. 107/2023, z dne 20.  10.  2023.

 

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS št. 113, z dne 10. 11. 2023

2. Razpisna dokumentacija