Na vsebinoNa glavni meni

Spremembe JR – BIZI Likvidnost energija

Spremembe JR – BIZI Likvidnost energija

2. novembra, 2023

SRRS obvešča, da je objavil spremembe javnega razpisa za finančni produkt BIZI Likvidnost energija.

 

  • Skupna doba vračila posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe oziroma največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe v primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize.
  • Sprememba besedila v poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oz. točki 2.2.8 »Posojilni pogoji«, se v 1. točki, podtočki a), besedi »bazičnih točk« nadomestita z besedo »letno«.

Spremembe so objavljene v Uradnem listu RS, št. 109 z dne 27. 10. 2023.