Na vsebinoNa glavni meni

Odobreni prvi razvojni posojili AGRO FI mladi

Odobreni prvi razvojni posojili AGRO FI mladi

25. marca, 2024

SRRS je kot upravljavec finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027, v četrtek,14. 3. 2024, odobril prvi razvojni posojili ter v sklopu enega od posojil tudi prvo pravico do kapitalskega znižanja.

 

Prvi projekt: “NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE”

 

v vrednosti 729.356,02 €, je mladi kmet pridobil razvojno posojilo v višini 335.000 €, z ročnostjo 10 let, brez moratorija. V okviru razvojnega posojila je mladi kmet pridobil državno pomoč po shemi z matično številno priglasitve (MS SI) KSI-019-5940117-2024, SA.112426, v višini 65.271,35 € bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev:

 

  • iz naslova znižanih zahtev po zavarovanju,
  • v obliki garancije, 2.830,65 €, v obliki subvencije obrestne mere 7.371,50 € in
  • v obliki ugodnega posojila 55.069,20 €.

 

Vsebina projekta je nakup traktorja z navigacijo za namen preciznega gnojenja in škropljenja, kombajnov za zrnje in prikolice za pretovor. Upravičeni stroški, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo znašajo manj kot 50% upravičenih stroškov projekta, zato je obrestna mera razvojnega posojila fiksna obrestna mera 1% letno. Cilja projekta sta znižanje stroškov za kmetijsko dejavnost in povečanje površin kmetijski zemljišč s kmetijsko- okoljskimi ukrepi.

 

Drugi projekt: “NAKUP CISTRENE ZA GNOJEVKO Z DODATNO CENTRIFUGALNO ČRPALKO IN RAZDELILNIMI VLEČNIMI CEVMI”  

 

v vrednosti 80.388,24 €,  je mladi kmet pridobil razvojno posojilo v vrednosti 43.791 €, z ročnostjo 7 let, brez moratorija. V okviru razvojnega posojila je mladi kmet pridobil državno pomoč po shemi z matično številno priglasitve (MS SI) KSI-019-5940117-2024, v višini 11.031,94 € bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev:

 

  • iz naslova znižanih zahtev po zavarovanju, v obliki garancije, 274,19 €,
  • v obliki subvencije obrestne mere 1.428,09 €,
  • v obliki kapitalskega znižanja 3.294,60 €
  • v obliki ugodnega posojila 6.035,06 €.

 

Vsebina projekta je nakup cisterne za gnojevko z razdelilnimi vlečnimi cevmi, so na seznamu mehanizacije in opreme v Prilogi 1 Kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije k Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter Kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, za katero je naveden poseben namen stroja in opreme, ki prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov. Upravičeni stroški, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo znašajo več kot 50% upravičenih stroškov projekta, zato gre za trajnostni projekt s fiksno obrestno mero 0,5% letno. Cilja projekta sta ohranjanje kmetijskih zemljišč v uporabi in znižanje emisij toplogrednih plinov pri kmetijski proizvodnji iz 20,83 ton ekvivalenta CO2/ GVŽ na leto  na 18,5 (preračun KIS).