Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam