Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam