Regijske garancijske sheme (RGS)

PROGRAM RGS:
REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME

Program RGS

Program RGS je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki garancij za odobrena bančna posojila za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik.

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa RGS oblikuje smiselne podprograme za spodbude, ki jih prvenstveno dodeljuje preko javnih razpisov. Le-ti so oblikovani glede na ciljno usmerjenost spodbude, kar pomeni, da Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali pa združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno, lahko pa posamezni podprogram v koledarskem letu ni objavljen.

Hkrati so javni razpisi oblikovani po sklopu »Po pravilih državnih pomoči« (oznaka Sklop 1), ki se nanaša na posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami (državnih pomoči in pomoči de minimis).

Podprogrami

Podprogram pomeni ožje specificiran program oziroma je to ciljno usmerjanje dodeljevanja spodbud. Sklad znotraj programa RGS trenutno nima oblikovanih podprogramov, saj si prizadeva za oblikovanje nove regijske garancijske sheme in s tem zagotovljena finančna sredstva za izvedbo le-te.