Pred-financiranje (PF)

PROGRAM PF:
PRED-FINANCIRANJE

Program PF

Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa PF oblikuje smiselne podprograme za spodbude, ki jih prvenstveno dodeljuje preko javnih razpisov. Le-ti so oblikovani glede na ciljno usmerjenost spodbude, kar pomeni, da Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali pa združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno, lahko pa posamezni podprogram v koledarskem letu ni objavljen.

Hkrati so javni razpisi oblikovani po sklopu »Izven pravil državnih pomoči« (oznaka Sklop 2), ki se nanaša na posojila z obrestno mero višjo od referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in ne vsebujejo elementov državnih pomoči.

Podprogrami

Podprogram pomeni ožje specificiran program oziroma je to ciljno usmerjanje dodeljevanja spodbud. Sklad znotraj programa PF oblikuje sledeče podprograme:
PF 1

Projekti neprofitnih organizacij

PF1 je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena neprofitnim organizacijam, ki so uspešno kandidirale na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt.

PF 2

Projekti kmetijskih gospodarstev

PF2 je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so uspešno kandidirala na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt.

PF 3

Projekti v gospodarstvu

PF3 je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena projektom v podjetništvu za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt.