PROGRAM C:
OBČINE

Program C

Program C je namenjen dodeljevanju spodbud občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa C oblikuje spodbude po enem podprogramu, pri katerem ni prisotnih elementov državnih pomoči.

Podprogram

C1

Lokalna in regionalna javna infrastruktura

C1 je namenjen spodbujanju projektov lokalne in regionalne infrastrukture, ki ustrezajo naslednjim ukrepom

  • izboljšanje cestne infrastrukture (rekonstrukcija cestne infrastrukture; ureditev obcestnega prostora, prometne signalizacije, pretočnost križišč, pločnikov, javnih in kolesarskih poti, ipd.),
  • izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture (vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje/hlajenje stavb; investicije v vodno omrežje, kanalizacijski sistem; izgradnja čistilne naprave, ipd.),
  • izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športne turistične infrasturkture (obnova/izgradnja vrtca, šole, doma starejših občanov, knjižnice, zdravstvene ustanove, mestnih središč, ipd.),
  • izboljšanje gospodarskega razvoja (izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost, izgradnja poslovno obrtnih con, ipd.),
  • izgradnja/posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije (izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih povezav, povečanje hitrosti dostopa do interneta ali lokalnega omrežja, ipd.).