Premostitveno financiranje neprofitnih zasebnih organizacij