Obrazci za poročanje

Obrazci za poročanje

Vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva je dolžan, v skladu s posojilno pogodbo, Skladu posredovati ustrezna poročila (npr. poročilo zaključku projekta, poročil o učinkih projekta …) . Vlagatelj poročila poda na ustreznih obrazcih.

Vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva je dolžan, v skladu s posojilno pogodbo, Skladu posredovati ustrezna poročila (npr. poročilo zaključku projekta, poročil o učinkih projekta …) . Vlagatelj poročila poda na ustreznih obrazcih.

2021

Obrazci za poročanje C - 2021

2019

Obrazci za poročanje C - 2019

Vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva je dolžan, v skladu s posojilno pogodbo, Skladu posredovati ustrezna poročila (npr. poročilo zaključku projekta, poročil o učinkih projekta …) . Vlagatelj poročila poda na ustreznih obrazcih.

Vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva je dolžan, v skladu s posojilno pogodbo, Skladu posredovati ustrezna poročila (npr. poročilo zaključku projekta, poročil o učinkih projekta …) . Vlagatelj poročila poda na ustreznih obrazcih.

 

Na tem programu trenutno ni aktualnih obrazcev.

Vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva je dolžan, v skladu s posojilno pogodbo, Skladu posredovati ustrezna poročila (npr. poročilo zaključku projekta, poročil o učinkih projekta …) . Vlagatelj poročila poda na ustreznih obrazcih.

 

Na tem programu trenutno ni aktualnih obrazcev.